Jak cestovat se psem do zahraničí?

Jak cestovat se psem do zahranici

Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.
Archiv

Co je potřeba pro psa do zahraničí

Cestovní pas pro zvířata (Pet pas) – tento průkaz sebou mít musíte, výjimky neexistují. Majitelé papírových psů jej obdrží od chovatele, majitel kříženců o něj mohou požádat u veterináře. Potvrzení o očkování – potvrzení o očkování proti vzteklině, které musí být v souladu s požadavky Evropské unie.
Archiv

Jak cestovat se psem po Evropě

Na cesty v rámci EU obecně platí, že pes musí být vybaven mikročipem (ISO 11784 a ISO 11785) či tetováním (musí být čitelné a prokazatelně provedeno před 1. 7. 2011). Několik evropských států navíc vyžaduje před vstupem sérologické vyšetření na vzteklinu nebo i ošetření psa před cestou proti echinokokóze a klíšťatům.
Archiv

Kdy muze stene cestovat do zahranici

Cestovat tedy zvíře může až 21 dní po provedeném očkování. V případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Většina chovatelských stanic petpasy pro svá štěňata vystavuje standardně, často se v jejich chovatelské stanici jedná i o prodej štěňat do zahraničí.

Jak zařídit cestovní pas pro psa

Evropský pas zvířete pro psa, kočku nebo fretku může vystavit každý schválený veterinář (který získal povolení k vydávání těchto pasů od příslušného úřadu). Pas je platný po dobu života vašeho mazlíčka, ale musí obsahovat aktuální údaje o očkování.

Jak udělat pas pro psa

Pes, kočka i fretka musí mít svůj vlastní cestovní pas. Používá se jednotný formát platný v celé Evropské unii. Pas vám vystaví veterinář, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou. Stojí okolo 400 Kč a vzor si můžete prohlédnout na stránkách Státní veterinární správy.

Jak dlouho trvá vydání cestovního pasu

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.

Jak dlouho se ceka na pas pro psa

serologický test – testuje se obsah protilátek proti vzteklině a trvá to ty 3 měsíce.

Kdo vystavuje pas pro psa

zejména vakcinaci proti vzteklině a údaje o identifikaci – tetování nebo čipování. Pokud zvíře není takto označeno, soukromý veterinární lékař je označí. Pasy jsou pak evidovány čísly, které přidělila Státní veterinární správa.

Jak rychle se dá udělat pas

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.

Kde si můžu vyřídit cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).

Jak dlouho trvá vystavení cestovního pasu

Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.

Kde si zařídit cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).