Jak dlouho trva terapeuticky vycvik?

Jaké vzdělání musí mít terapeut

Jeho výhodou je vedle profesní prestiže to, že může sám pracovat na pojišťovnu a také vám jako jediný psycholog může oficiálně udělit diagnózu. Psychoterapeut je zpravidla absolvent minimálně bakalářského studia jakéhokoliv humanitního oboru a psychoterapeutického výcviku.

Jak probíhá psychoterapeutický výcvik

Struktura výcviku

Výcvik je rozdělený do tří stupňů, každý z nich trvá dva roky. (Celkem tedy výcvik bude trvat 6 let až k získání certifikátu. Předchozí běhy trvaly o rok déle, od roku 2021 však přecházíme na šestiletý model.) V každém roce je 6 setkání za rok.

Kdo může absolvovat psychoterapeutický výcvik

Psychoterapeutem se může stát pouze člověk, který absolvoval speciální výcvik v psychoterapii. Tyto výcviky podléhají akreditaci a jednou z jejich podmínek je, že do nich smí vstoupit člověk, který má dostatečné vzdělání v některém z psychosociálních či medicínských oborů.

Jak dlouho chodit na terapii

Terapie může trvat měsíce nebo i roky. Je to vždycky podle potřeb klienta. V podstatě neexistuje žádná univerzální rada, jak často a jak dlouho k terapeutovi chodit. Vždy je to součástí určité dohody mezi klientem a terapeutem.

Kdo muze být terapeutem

Psychoterapeut – může jít o psychiatra, psychologa nebo absolventa příbuzného oboru, který získal terapeutické vzdělání na jednom z akreditovaných institutů.

Jak studovat na terapeuta

Za standard pro vzdělání terapeuta je podle European Association for Psychotherapy považováno vysokoškolské vzdělání v humanitní oblasti a kompletní psychoterapeutický výcvik. V praxi proto můžete narazit na psychoterapeuta, který vystudoval psychologii, ale taky třeba sociální práci nebo jiný příbuzný obor.

Kde studovat psychoterapii

V České republice neexistuje vysokoškolský obor psychoterapie. Přestože psychoterapie je vědní obor, který lze v některých zemích světa studovat, v České republice je nejbližší studiu psychoterapie obor psychologie.

Jak si vybrat psychoterapeutický výcvik

Rozhodující část průpravy psychoterapeuta je komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik. Výcvik poskytuje uchazečům o kvalifikaci jednak teoretickou průpravu daného psychoterapeutického směru (např. Gestalt, psychoanalýza, kognitivně-behaviorální přístup atp.), ale také zásadní sebezkušenostní průpravu.

Jaký je rozdíl mezi terapeutem a psychologem

Mnoho psychologů má vlastní praxi. Klinický psycholog pomáhá s diagnostikou a léčbou psychicky nemocných, může poskytovat poradenství nebo se věnovat terapii. Psychoterapeut – může jít o psychiatra, psychologa nebo absolventa příbuzného oboru, který získal terapeutické vzdělání na jednom z akreditovaných institutů.

Proč jít na terapii

Na terapii chodí lidi, co nemají kamarády

Mnohdy ale nemá odstup od situace a nedokáže se na věc podívat z nadhledu. (Dobrý) terapeut vás vyslechne a pomůže vám rozklíčovat příčiny vaší situace, nahlédnout na ně jinou perspektivou, umět jí čelit, ujasnit si, co potřebujete a chcete, a rozvíjet vás potenciál.

Jak se připravit na terapii

Možná vás bude zajímat, jak s psychoterapeutem mluvit. Proto je dobré první setkání využít k tomu klást terapeutovi otázky, které vás zajímají, a případně taky sdílet své představy a očekávání. Přeci jen je to člověk, kterému možná budete otevírat i části své duše, které neznají ani vaši blízcí.

Jaké vzdělání potřebuje psychiatr

Psychiatr vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě a užívá titul MUDr. Má další specializované vzdělání v oboru psychiatrie. Je lékař a jeho doménou je předepisovat léky. Řada psychiatrů má rovněž vzdělání v psychoterapii (psychoterapeutický výcvik) a provádí ji také.

Jaký by měl být terapeut

Má mít vyzkoušeny terapeutické postupy, ale také být schopen přijmout jedinečnost každého terapeutického vztahu. Úkolem psychoterapeuta je dobře spolupracovat s klienty, umět vést rozhovor, uvědomovat si vlastní protipřenosy, které vůči nim má, trpělivě naslouchat, dodržovat etiku a nebát se improvizovat.

Jak se stát psychoterapie

Psychoterapeut je odborník, který má ukončené patřičné vysokoškolské vzdělání a akreditovaný psychoterapeutický výcvik, obvykle v řádu stovek hodin, přičemž za ukončené vysokoškolské vzdělání se považuje magisterský stupeň . Pokud nemá psychoterapeut své vzdělání ukončeno, měl by to ve svém profilu uvádět.

Kdy zacit chodit na terapii

„Čas na psychoterapii je, když se už delší dobu probouzíte s pocitem marnosti, nespokojenosti. Čas na psychoterapii je, když přemýšlíte, proč vám váš vztah opět nevyšel. Když máte vztek, smutek, prázdnotu, strach, nespokojenost – různé stavy, které vás obtěžují a pro které nemáte vysvětlení.

Co dělá terapeut

Poskytuje terapeutické služby, to znamená, že dlouhodobě a systematicky vede rozhovory s klienty, kteří řeší vážnější nebo méně vážné psychické potíže. Může fungovat také jako poradce při osobním rozvoji.

Jak probíhá sezení u terapeuta

Při prvním sezení se psychoterapeut více zaměřuje na to, s čím k němu přicházíte, jaký je váš problém nebo starost a co od jeho pomoci očekáváte – kam byste se chtěli posunout, případně co je vaším cílem. Je pouze na vás, co všechno terapeutovi sdělíte a co si zatím necháte pro sebe.

Kdo může být terapeut

Terapeut může být v podstatě kdokoli. Jak je to možné V současné době totiž neexistují jasné podmínky, které by vymezovaly, kdo se může terapeutem nazývat. Může to být psycholog, který pracuje terapeuticky, ale může se také jednat o naprostého laika, který nemá žádné psychologické vzdělání ani žádný speciální kurz.

Jak se připravit na první terapii

Možná vás bude zajímat, jak s psychoterapeutem mluvit. Proto je dobré první setkání využít k tomu klást terapeutovi otázky, které vás zajímají, a případně taky sdílet své představy a očekávání. Přeci jen je to člověk, kterému možná budete otevírat i části své duše, které neznají ani vaši blízcí.