Jak dlouho vydrží roubenka?

Jak se starat o roubenku

Dřevo není velkým fanouškem zvýšené vlhkosti, dřevokazní škůdci mají rádi vlhko, zatuchlo a kupodivu také ticho. Pokud si stavíte roubenku k rekreačním účelům, nelekejte se, chalupaření o víkendech je samozřejmě zcela v pořádku, roubence nesvědčí pouze opravdu dlouhé periody bez vaší přítomnosti v řádu několika měsíců.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi srubem a Roubenkou

Srub je vyroben z kulatiny, často pouze odkorněné, nijak tvarově neupravované s přesahy v rozích. Oproti tomu roubenka je pro české území tradičnějším způsobem výstavby z hraněných dřevěných trámů s rohy spojovanými různým druhem tesařských spojů, nejčastěji tzv. rybinovým.

Co je to roubenka

Roubená stavba (lidově roubenka) je stavba, jejíž stěny jsou zbudovány technikou roubení. Trámy, kladené vodorovně na sebe, jsou v rozích spojovány různými typy tesařských vazeb. Původně se používaly kmeny neotesané nebo přitesávané jen mírně, až později se prosadily trámy hraněné, zaručující lepší soudržnost stavby.

Čím natřít starou roubenku

Realizační firma se kterou spolupracujeme tedy aplikovala krycí nátěr Delta LUCITE House – Paint ve vybraném odstínu ze vzorkovnice RAL ,tento nátěr sjednotil barevný vzhled stavby a překryl nerovnosti vzniklé sesycháním dřeva.

Jak opravit roubenku

Menší poškození se opraví bez výměny: Odstraní se poškozené dřevo, ošetří nátěrem a mezery se zaplní tzv. pilino-betonem: Piliny z měkkého dřeva se napustí vodním sklem a roztokem kyseliny solné, po mírném zaschnutí se smíchají s portlandským cementem (2 díly cementu na 1 díl upravených pilin).

Co to je srub

Srub je dřevěná stavba vybudovaná z vodorovně kladených, v rozích pomocí dlabů překřížených trámů roubením. Sruby byly budovány v oblastech s větším množstvím především jehličnatých lesů, například ve východní a střední Evropě, ve Skandinávii atp.

Jaké dřevo na roubenku

Jedle je nejvhodnější dřevinou pro roubenky. Nevykazuje zvýšenou praskavost jako například smrk, má větší obsah pryskyřic a v neposlední řadě i vyšší objemovou hmotnost, což vede k větší pevnosti. Zároveň rovnoměrně sedá a při vhodném výběru má i nízkou točivost.

Jak zrekonstruovat roubenku

2 možné způsoby rekonstrukce roubenky

Jestliže není navržena demolice a objekt lze rekonstruovat, je možné k opravě přistoupit dvěma způsoby – buď roubenku kompletně rozebrat na jednotlivé části, opravit je či vyměnit a poté znovu poskládat, nebo podepřít celou stavbu a částečně či zcela vyměnit poškozené části.

Jak často natírat srub

Pokud je srub postavený z jiné dřeviny, je nutné ho pravidelně natírat, většinou se doporučuje každých pět let, ale vždy je zapotřebí stav nátěru posuzovat individuálně. Nátěr dům ochrání a tím se prodlouží jeho životnost. Proto při pořízení svého vysněného bydlení je nutné zvážit i pravidelnou údržbu domu.

Jak zateplit starou roubenku

Uzavíraný líc roubené konstrukce je potřeba zbavit případného biotického narušení, očistit povrch a chemicky ošetřit. Bylo by vhodné vymezit mezi izolací a roubením mezeru. Vlastní izolace pak může být buď na bázi minerální nebo kamenné vlny.

Čím vyplnit spáry v roubence

Čím se dají opravit Mech, slámu, jíl a jiné stavebniny nahradí moderní hmoty, aniž by chaloupce ubraly na půvabech. Někdejší stavitelé vyplňovali spáry suchým mechem nebo provazci slámy, poté jílovitou hlínou „armovanou“ zvířecími chlupy, lněným pazdeřím nebo vlákny z konopných, lněných či kopřivových stonků.

Jak vzniká srub

Srub je dřevěná stavba vybudovaná z vodorovně kladených, v rozích pomocí dlabů překřížených trámů roubením. Sruby byly budovány v oblastech s větším množstvím především jehličnatých lesů, například ve východní a střední Evropě, ve Skandinávii atp.

Jak postavit roubenku svépomocí

Základním předpokladem pro stavbu stěn roubenky je vhodný výběr stromů, které je potřeba po jejich pokácení rozřezat a opracovat na potřebné hranoly. Po zhotovení betonových základů se vytvoří obvodové stěny z těchto hranolů. Na stavbu stěn se naváže montáží stropních nosníků, vazbou krovu a konstrukcí střechy.

Z jakého dřeva se staví dřevostavby

Nejčastěji se používá smrkové a jedlové dřevo, ale je též používáno dřevo z borovic a modřínů. Mezi výrobní postupy patří masivní dřevostavby (např. sruby), roubenky, hrázděnky nebo sendvičové stavby. Moderní dřevostavby jsou označovány jako ekologické domy.

Jakou podlahu dát do roubenky

Dřevěná podlaha z prken

Doporučuje se použít tvrdší dřeviny (například modřín, buk, dub), které nejsou tolik náchylné na poškrábání jako měkké dřevo. Důležité je použít vysušené řezivo, aby se prkna později nezkroutila. Povrch se impregnuje olejem nebo lazurou, což zajistí odolnost proti vlhkosti a znečistění.

Jak se starat o srub

Dovolte srubu, aby si sedal

Sruby z přírodního nevysušeného masivu při vysychání sedají asi o šest procent po dobu tří až šesti (záleží na velikosti trámů, rychlosti výstavby a době vytápění domu) a v jeho průběhu je nutné kontrolovat dilatační prvky na stavbě.

Jaké topení do roubenky

Typickým doplňkovým zdrojem tepla našich roubených domů je obestavěná krbová vložka či kachlová kamna, která dům po zátopu velmi rychle vyhřejí. Stačí jen pár polínek! Krbovou vložku rádi doplňujeme také o teplovodní výměník, čímž se zvýší její celkový́ podíl na vytápění objektu.

Kde je mozne postavit srub

Stavba srubu č. 4 – odpověď: Kdekoli, kde to stavební úřad povolí. Každopádně však neplatí, že je to možné jen "na samotě u lesa", jak se mnoho lidí ještě domnívá. Nabídku srubu přizpůsobíme lokalitě, sruby je proto možné postavit často i v neobvyklých místech.

Jaké dřevo na srub

Nejčastěji se v našich podmínkách na kanadský srub používá smrk nebo jedle. Naše firma staví sruby hlavně ze smrku ztepilého. Jde o nejrozšířenější dřevo po celé severní a střední Evropě, protože se smrky byly vysazovány v mnoha oblastech. Má totiž dobré produkční vlastnosti.

Čím Opláštit dřevostavbu

Powerpanel HD je cementem pojená, skelnými vlákny vyztužená sendvičová deska s příměsí lehkého minerálního granulátu (v jádru) a skelnými vlákny (v obou povrchových vrstvách) pro obvodové stěny dřevostaveb.

Jakou podlahu do staré chalupy

Podlaha se štěrkovým podsypem nebo provětrávanou dutinou výšky například 7 (desky IPT) až 12 cm (IGLU) znamená vždy vykopat podloží a pak podlahu zateplit (je ochlazovaná proděním vzduchu). Tloušťka tepelné izolace by měla vyjít z tepelně technické legislativy a předpisů.

Co na podlahu v chatě

Máte-li v chalupě podlahu z přírodního kamene, určitě vydržela stejnou dobu jako stavba samotná. Snese vlhkost i vysokou zátěž a omšelý vzhled je tu předností. Uvažujete-li o nové kamenné podlaze, vyberte kámen s jednolitou strukturou bez pórů, kam nepronikne voda, například čedič.

Co mohu postavit na zahradě bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Co je možné postavit na zahradě

Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu. Ani na vlastním pozemku není dovoleno vše.

Co se starou podlahou

Nejčastějším způsobem renovace je zbroušení povrchu (mnohdy stačí i překartáčovat „rejžákem“), vysátí dřevního prachu a následný šetrný nátěr. Na staré podlahy se doporučují přírodní oleje, s vosky, které jsou pro dřevo též velmi vhodné, bývá u podlah potíž, jelikož se na povrchu vytvářejí při styku s tekutinami fleky.