Jak freony ničí ozonovou vrstvu?

Co ničí ozonovou vrstvu

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.
ArchivPodobné

Jak silná je ozonová vrstva

Díky atmosférickému ozonu se proto na zemském povrchu mohla v uplynulých milionech let rozvíjet živá příroda a nakonec vzniknout i lidská civilizace. Ozonová vrstva se nachází ve výškách kolem 20 km a obklopuje celou zeměkouli jako jeden souvislý ochranný obal.

Jak funguje ozonová vrstva

Molekuly ozonu pohlcují ultrafialové sluneční záření, které má negativní vliv na naši pokožku. Ozonová vrstva odfiltruje více než 95 procent ultrafialového slunečního záření, tím se zahřívá, a proto teplota ve vrchní vrstvě troposféry stoupá. Pro přežití člověka na naší planetě je klíčová.

Jak dlouho vydrží v atmosféře freony

Freony jsou látky, které ve své struktuře obsahují alespoň dva fluory. Jde o látky s velkou životností (v atmosféře vydrží až 25 let). Freony byly velmi často využívány jako hnací plyny v lednicích a zároveň i ve sprejích.
Archiv

Kde je ozonová vrstva nejtenčí

Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře ve výšce 25–35 km nad zemí. Nejtenčí ozonová vrstva je nad severním a jižním pólem.

Co způsobují freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

Jaký důsledek má narušení ozonové vrstvy

Důsledky narušení

Ultrafialové záření (tedy jeho složka UV-B, která může ve zvýšené míře pronikat na zemský povrch) zvyšuje pravděpodobnost výskytu nebezpečné formy rakoviny kůže (melanom) a postihuje rohovku oka, znamená nárůst četnosti očních nemocí a šedých zákalů u lidí.

Co by se stalo kdyby nebyla ozonová vrstva

Kdyby UV paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro pozemské organizmy, protože vysoká energie fotonů vede ke vzniku různých typů rakovinných nádorů kůže a poškození zraku.

Čím se nahradily freony

Na základě Montrealského protokolu a zřejmého faktu o poškozování atmosférického ozónu, byly tvrdé freony CFC postupně nahrazovány HCFC. HCFC se staly součástí chladicích systémů, hnacími a plnícími plyny, byly i součástí čisticích prostředků a rozpouštědel.

Kde se dříve používaly freony

Freony se vyznačují nehořlavostí, chemickou stabilitou a nízkou toxicitou. Použití: chladící média do ledniček, nosná média pro aerosolové použití v parfémech, insekticidní a čistící prostředky a některé druhy freonů se používaly k výrobě fluoroplastů.

Kde se nachází freony

tvrdé freony. CFC se v přírodě přirozeně nevyskytují, ale díky svým vhodným chemickým vlastnostem se staly bohužel její běžnou součástí. Uplatnění CFC našly jako chladící média, hnací plyny v aerosolových sprejích, čisticí prostředky a rozpouštědla.

Čím se nahrazují freony

Pro hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) se vžilo označení měkké freony, jelikož na rozdíl od tvrdých freonů CFC je vodík plně nahrazen chlórem a fluorem. HCFC jsou čistě umělé látky vytvořené za účelem nahradit ozónovou vrstvu poškozující tvrdé freony CFC v chladicích systémech a klimatizacích.

Co delaji freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

Jak škodí freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

V čem je freon

Dříve se freony ve velkém měřítku používaly v chladicích zařízeních, jako hasicí prostředky nebo hnací médium ve sprejích. V dnešní době se od jejich používání upouští pro negativní vliv na ozónovou vrstvu zemské atmosféry.