Jak funguje RAID 0?

Co je to RAID 0

RAID 0 používá prokládání dat, a poskytuje tak vysokou propustnost dat, obzvlášť u velkých souborů v prostředí, které nevyžaduje žádnou redundanci dat. RAID 1 používá zrcadlení disku, takže data zapsaná na jeden fyzický disk se současně zapisují i na jiný fyzický disk.

Jak zapojit RAID

K jeho zapojení potřebujete alespoň čtyři disky. Ty se logicky rozdělí na dvě dvojice, které jsou interně zapojeny jako RAID 0. Tyto dvojice jsou pak vzájemně zrcadleny, což znamená, že získáme jak rychlost RAID 0, tak bezpečnost RAID 1. Nevýhodou je, že počáteční investice musí zahrnovat alespoň ony čtyři disky.
Archiv

Jaký RAID zvolit

Podporované typy RAID

Typ RAID Počet disků Kapacita úložiště
SHR 2–3 Optimalizováno systémem.
≧4
Basic 1 1 x (velikost disku)
JBOD ≧1 Součet velikostí všech disků

Archiv

Jak funguje RAID 5

RAID 5 je forma pole RAID sdružující alespoň 3 disky. Zápis na disky probíhá střídavě – některé bloky se zapíší na první disk, další na druhý disk, atd. Jeden z disků navíc obsahuje kontrolní součet zapsaných dat, z nějž je možné v případě poruchy jednoho z disků data zpětně dopočítat.

Jak vytvořit RAID

Při startu počítače vstupe do BIOSu (většinou klávesou Delete) a v části Integrated Peripheral zkontrolujte režim SATA řadiče. Nastavení najdete pod položkou SATA RAID/AHCI Mode nebo podobnou, kde bude mít jedna z dostupných voleb název RAID. Nastavte tuto možnost a po uložení nastavení restartujte počítač.

Co je řadič RAID

Hardwarové řešení tyto nedostatky odstraňuje pomocí speciálního zařízení (řadič), který obstarává obsluhu RAID sám a hlavní procesor počítače tak není zatěžován. Problémem je, že většina lacinějších RAID řadičů na trhu je ve skutečnosti softwarově řízena, takže se o hardwarové řešení nejedná.

Jak používat RAID

RAID elektrický odpařovač s tekutou náplní, 30 nocí proti komárůmOdstraňte uzávěr (zatlačit a otočit). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el.Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze.Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda.Po použití odpojte odpařovač od el.

Jak nastavit zrcadlení disků

Klikněte pravým tlačítkem myší na Tento počítač a vyberte Spravovat. Přejděte do sekce Úložiště | Správa disků. Pokud ještě nemáte disky naformátované, je situace jednodušší – stačí kliknout pravým tlačítkem myši, zvolit Nový zrcadlený svazek, zvolit fyzické disky, které se budou zrcadlit a počkat na vytvoření svazku.

Jak správně nastavit nás

Přejděte do části Ovládací panel > Externí přístup > Konfigurace směrovače. Klikněte na možnost Vytvořit a poté kliknutím na možnost Nastavení směrovače v otevřeném okně spusťte průvodce nastavením. V průvodci klikněte na možnost Spustit a systém DSM zahájí testování několika požadovaných nastavení sítě.

Jak si udělat vlastní nás

Domácí datové úložiště aneb stavíme domácí NASUjistěte se, že váš NAS domácí server již má pevný disk.Připojte domácí server do elektřiny a k vašemu routeru či modemu.Zapněte NAS, propojte ho ethernetovým kabelem s routerem a na počítači otevřete adresu webového rozhraní (naleznete ji v návodu nebo na zařízení).

Jak vytvořit RAID 1

Spusťte software Intel Rapid Storage Technology a v horní části ze seznamu možností vyberte možnost Create:V části Select Volume Type vyberte možnost RAID 1 a klikněte na tlačítko Next:V nastavení Configure Volume zadejte název, který chcete přiřadit svazku RAID.

Jak vypnout RAID

Platforma AMD:Z nabídky konfigurace RAIDXpert2 vyberte položku [Smazat pole] a stiskněte <Enter>:Vyberte pole RAID, které chcete smazat a nastavte na [Zap]Nastavte Potvrdit položku na Zap a pak výběrem možnosti [Ano] můžete pole RAID smazat a výběrem možnosti NE proces zrušit.

Jak vytvořit RAID pole

V prostředí RAID BIOSu uvidíte výčet připojených disků a jednoduchou nabídku s dostupnými funkcemi. Pro vytvoření pole vyberte první položku Create RAID Volume. Pokud máte v počítači připojeny jen dva disky, automaticky se zobrazí další nabídka s možností výběru druhu pole RAID, které chcete vytvořit.

Jak připojit NAS do sítě

Na panelu nabídek klikněte na možnost Přejít > Připojit k serveru. Zadejte IP adresu zařízení Synology NAS nebo název domény s řetězcem „https: //“ za řetězcem „: 5006“ (nebo číslem portu, které jste zadali při povolení služby WebDAV ). Klikněte na možnost Připojit.

Jak zapojit NAS do sítě

NAS se připojuje do malé domácí sítě ethernetovým kabelem. Ve většině domácností jsou malé domácí sítě realizovány tak, že signál internetu je přiváděn od poskytovatele připojení kabelem, z telefonní sítě, nebo je zachycován z okolí jako signál Wi-Fi.

Jak nastavit zrcadlení disku

Klikněte pravým tlačítkem myší na Tento počítač a vyberte Spravovat. Přejděte do sekce Úložiště | Správa disků. Pokud ještě nemáte disky naformátované, je situace jednodušší – stačí kliknout pravým tlačítkem myši, zvolit Nový zrcadlený svazek, zvolit fyzické disky, které se budou zrcadlit a počkat na vytvoření svazku.

Jak namapovat NAS

Na počítači

Přejděte do Centra stahování > vyberte model zařízení Synology NAS > Nástroje pro stolní počítače, stáhněte a nainstalujte Synology Assistant. Na počítači spusťte aplikaci Synology Assistant. Vyhledejte a vyberte Synology NAS. Klikněte na možnost Namapovat disk.

Jak si udělat vlastní NAS

Domácí datové úložiště aneb stavíme domácí NASUjistěte se, že váš NAS domácí server již má pevný disk.Připojte domácí server do elektřiny a k vašemu routeru či modemu.Zapněte NAS, propojte ho ethernetovým kabelem s routerem a na počítači otevřete adresu webového rozhraní (naleznete ji v návodu nebo na zařízení).

Jak najít NAS v síti

Vyhledání Synology NAS

Synology NAS můžete najít pomocí některého z následujících nástrojů: Web Assistant: Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte find.synology.com nebo synologynas :5000 ( synologynas. local:5000 pro počítače Mac).

Jak se vzdálené připojit k domácí síti

Připojení k síti VPN ze stránky Nastavení systému Windows:Vyberte Spustit > Nastavení > Síť & internet > VPN.Vedle připojení VPN, které chcete použít, vyberte Připojit.Pokud se zobrazí výzva, zadejte své uživatelské jméno a heslo nebo jiné přihlašovací údaje.

Jak naklonovat SSD disk

Ta nejsnazší cesta je stažení Macrium Reflect – www.macrium.com/reflectfree – stačí zvolit “Home Use” a pokračovat. Po instalaci a spuštění uvidíte jak váš původní HDD (a všechny oblasti na něm), tak nový SSD. Přímo pod vaším HDD bude možnost kliknout na Clone (naklonovat) a to je přesně to co potřebujete.

Proč si pořídit NAS

Kdo a proč by mohl NAS potřebovat NAS je zařízení, pro které najde využití každý uživatel počítače, včetně těch občasných. Jde totiž o síťové úložiště, na které můžete ukládat data nejen odkudkoliv z domácí WiFi sítě, ale často i z jakéhokoliv jiného místa na světě, kde máte přístup k internetu.

Jak si vytvořit vlastní VPN

Klikněte na tlačítko Start – Nastavení – položka VPN. Zde zvolte Přidat připojení VPN. Volba poskytovatele je v operačním systému předdefinovaná. Vy musíte vyplnit pouze název připojení, adresu serveru, typ sítě VPN respektive protokol a následně své přihlašovací údaje.

Jak povolit přístup ke vzdálené ploše

Počítač, ke kterému se chcete připojit, nastavte tak, aby umožňoval vzdálená připojení:Ujistěte se, že máte systém Windows 10 Pro.Až budete připravení, vyberte Start > Nastavení > Systém > Vzdálená plocha a zapněte možnost Povolit Vzdálenou plochu.

Jak přesunout Windows 10 na SSD

Vyberte možnost Kopírovat v levém horním rohu, vyberte systémový disk s operačním systémem Windows 10 jako zdrojový oddíl a poté jako cílový oddíl vyberte SSD. Kromě toho se ujistěte, že je zaškrtnuta možnost Nastavit cílový oddíl jako spouštěcí disk, což zajistí, že SSD bude po přenesení Windows 10 spouštěcí.