Jak funguje tabulka?

Jak se dělají tabulky

Pokud chcete vložit základní tabulku, klikněte na Vložení > Tabulka a přesuňte kurzor po mřížce tak, aby se zvýraznil požadovaný počet sloupců a řádků. Pokud chcete vložit větší tabulku nebo chcete tabulku přizpůsobit, vyberte Vložení > Tabulka > Vložit tabulku.

Jak fungují kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka se ve statistice užívá k přehledné vizualizaci vzájemného vztahu dvou statistických znaků. V tabulkových procesorech (např. v Microsoft Excelu) je tak pojmenovaný konkrétní nástroj na zpracování dat – ten však nemusí vyhodnocovat dva znaky, může vyhodnocovat i jeden nebo více znaků.

Co tvoří tabulku

Tabulku tvoří záznamy (řádky) a pole (sloupce). Pole obsahují různé typy dat – můžou to být texty, čísla, kalendářní data nebo třeba hypertextové odkazy.
Archiv

Jak se dělají kontingenční tabulky

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.
Archiv

Co to je Tabulka

Tabulka představuje jednoduchý způsob uspořádání informací do sloupců a řádků. Jedná se o široce používaný způsob reprezentace dat ve výzkumu, informačních technologiích a analýze dat. Tabulky se objevují v ručně psaných dokumentech, tištěných knihách i v elektronických formátech.

Jak vložit dvě tabulky vedle sebe

Na kartě ROZLOŽENÍ klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit tabulku. Tabulka se rozdělí na dvě tabulky. Tabulku můžete rozdělit dál, pokud je více řádků.

Jak zobrazit kontingenční tabulku

Pokud potřebujete zobrazit seznam polí kontingenční tabulky, klikněte na kartě Analýza nebo Možnosti ve skupině Zobrazit na Seznam polí.

Jak sloučit kontingenční tabulku

Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další. Na stránce Krok 2a v průvodci klikněte na Vytvořím si stránková pole sám a potom klikněte na Další.

Co to je tabulka

Tabulka představuje jednoduchý způsob uspořádání informací do sloupců a řádků. Jedná se o široce používaný způsob reprezentace dat ve výzkumu, informačních technologiích a analýze dat. Tabulky se objevují v ručně psaných dokumentech, tištěných knihách i v elektronických formátech.

Jak dát tabulku na střed

Změna zarovnání textu v buňce tabulkyPomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit.Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Co je to pivot tabulka

Pivot tabulka se používá na sečtení, setřízení, reorganizování, seskupení, spočítání, nebo třeba zprůměrování údajů zapsaných v nějaké tabulce (například v Microsoft Excelu, Google Sheets, databázi, apod.). Umožňuje nám změnit řádky na sloupce a sloupce na řádky.

Jak zarovnat tabulku na střed stránky

Změna zarovnání textu v buňce tabulkyPomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit.Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text.Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

V čem dělat tabulky

Tabulky Google jsou online tabulkový editor, ve kterém můžete vytvářet a formátovat tabulky a spolupracovat na nich s dalšími lidmi.

Jak rozdělit tabulku

Rozdělení tabulkyUmístěte kurzor na řádek, který chcete použít jako první řádek druhé tabulky. V tabulce příkladu je na třetím řádku.Na kartě ROZLOŽENÍ klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit tabulku. Tabulka se rozdělí na dvě tabulky.

Jak na tabulku v Excelu

Tabulku můžete vytvořit a naformátovat pro vizuální seskupení a analýzu dat.Vyberte buňku v datech.Vyberte Domů > Formátovat jako tabulku.Zvolte styl tabulky.V dialogovém okně Formátovat jako tabulku nastavte oblast buněk.Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.Vyberte OK.

Co to jsou kontingenční tabulky

Pro efektivní zobrazení vzájemného vztahu dat ve vašich tabulkách. Například pro prezentaci, rozhodování. Kontingenční tabulka je zobrazení vzájemného statistického vztahu mezi zdrojovými daty. Nejčastěji se využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji (ve statistice označováno jako znak).

Jak vložit vlastní vzorec do kontingenční tabulky

Vytváření vzorců v kontingenční tabulceKlikněte na kontingenční tabulku.Na kartě Analýza ve skupině Výpočty klikněte na Pole, položky a sady a potom klikněte na Počítané pole.Do pole Název zadejte název pole.V poli Vzorec zadejte vzorec pole.Klikněte na Přidat.

Jak sloučit tabulky

Klikněte do libovolného místa v tabulce a potom na kartě Rozložení (vedle karty Návrh tabulky) klikněte na Zobrazit mřížku. Na kartě Rozložení (vedle karty Návrh tabulky) klikněte na Sloučit buňky.

Jak sloučit dvě tabulky

Řádky z jedné tabulky do druhé můžete sloučit jednoduše vložením dat do prvních prázdných buněk pod cílovou tabulkou. Velikost tabulky se zvětšuje tak, aby zahrnovala nové řádky.

Jak ohraničit tabulku

Nejrychlejší způsob, jak přidat ohraničení ve Wordu, je z galerie Styly ohraničení.Klikněte do tabulky a potom kliknutím na úchyt pro přesunutí tabulky tabulku vyberte.Klikněte na Styly ohraničení a zvolte styl ohraničení.Klikněte na Ohraničení a zvolte, kam chcete ohraničení přidat.

Co je to záhlaví tabulky

Hlavní záhlaví tabulky je generováno automaticky na vrchu tabulky: jeho obsah je jméno dané tabulky z Nastavení tabulek. Záhlaví sloupců jsou také generována automaticky nad sloupci (nebo nalevo od řádků) s informacemi. Jejich popisy přebírají jména jednotlivých použitých polí.

Jak udělat pivot tabulku

Začneme tak, že klikneme kamkoliv do tabulky – není třeba nic označovat. Dále klikneme v kartě Vložení (Insert) na Kontingenční tabulka (Pivot table). Následující dialog můžeme nechat jak je a jen ho potvrdit "OK".

Jak oddělit tabulky ve Wordu

Rozdělení tabulkyUmístěte kurzor na řádek, který chcete použít jako první řádek druhé tabulky. V tabulce příkladu je na třetím řádku.Na kartě ROZLOŽENÍ klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit tabulku. Tabulka se rozdělí na dvě tabulky.

Jak rozšířit tabulku ve Wordu

Vyberte tabulku. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Velikost buňky na tlačítko Přizpůsobit. Proveďte jeden z následujících kroků: Pokud chcete šířku sloupce upravit automaticky, klikněte na Přizpůsobit obsah.

Jak ulozit tabulku v Excelu

Klikněte na Soubor > Uložit jako.