Jak hrát Xbox na notebooku?

Jak hrát hry z Xbox na PC

Po zapnutí streamování a připojení počítače ke konzoli Xbox One můžete začít hrát! V části Připojení v aplikaci Xbox Console Companion vyberte Streamovat, aby se zobrazila obrazovka konzole Xbox One a mohli jste si vybrat hru.
Archiv

Jak připojit Xbox 360 k notebooku

Přejděte na Settings (Nastavení) a pak vyberte System Settings (Nastavení systému). Vyberte Network Settings (Nastavení sítě). Pokud se zobrazí výzva, vyberte Wired Network (Kabelová síť). Vyberte Test Xbox Live Connection (Otestovat připojení ke službě Xbox Live).

Jak připojit bezdrátový ovladač Xbox k PC

Pokud používáte integrované bezdrátové připojení Xboxu:Zapněte počítač a přihlaste se.Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox .Stiskněte a podržte tlačítko pro spárování  (vystouplé tlačítko) na zadní straně ovladače.Na počítači vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení > Zařízení.

Jak propojit Xbox účet s PC

Stisknutím klávesy s logem Windows  + G otevřete herní panel Game Bar. Vyberte Settings (Nastavení) > Accounts (Účty). Přihlaste se k síti Xbox (to vyžaduje většina propojených účtů), vyberte v seznamu některou sociální síť, stiskněte Link (Propojit) a pak postupujte podle pokynů.

Co je Xbox play Anywhere

Program Xbox Play Anywhere přináší jedinečnou možnost hrát podporované hry bez dalšího placení na počítači s Windows 10 a konzoli Xbox One.

Jak funguje Game pass na PC

PC Game Pass obsahuje hry pro PC s Windows 10 a s Xbox Game Pass Ultimate máte na dosah hry na Xboxu, PC a také je můžete streamovat do mobilních zařízení s operačním systémem Android nebo iOS/iPadOS. Za měsíční předplatné získáte přístup k rozsáhlé knihovně her obsahující stovky nových i starších titulů.

Jak připojit Xbox k monitoru

Součástí balení konzole Xbox One je kabel HDMI. Tímto kabelem můžete konzoli připojit k televizoru s konektorem HDMI, televizoru HDTV nebo k monitoru.

Jak připojit Xbox 360 k internetu

Nalistujte volbu Settings. V nastavení zvolte Network Settings. Zvolte, zda máte připojení kabelem – Wired Network nebo bezdrátový internet – Wireless. Já mám xbox propojený kabelem a doporučuji to všem a všude, wifinu vám může cokoliv rušit, pevné kabelové připojení ještě nikdo v rychlosti nenahradil.

Jak připojit ovladač k notebooku

Pokud je k ovladači připojeno zařízení USB, odpoj ho. Stiskni a podrž tlačítko SHARE a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezabliká. Na svém zařízení aktivuj Bluetooth a poté ovladač vyber v seznamu zařízení Bluetooth.

Jak připojit Xbox 360 ovladač k PC bez kabelu

Pokud používáte integrované bezdrátové připojení Xboxu:Zapněte počítač a přihlaste se.Zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox  po dobu 3 sekund.Stiskněte a podržte tlačítko pro spárování  (vystouplé tlačítko) na horní straně ovladače.

Jak propojit Xbox One s notebookem

Na počítači otevřete aplikaci Xbox Console Companion a zvolte ikonu Připojení na levé straně (vypadá jako malý Xbox One). Zvolte svůj Xbox a pak zvolte Připojit. Od této chvíle se bude aplikace Xbox připojovat k vaší konzoli Xbox One automaticky, když bude zapnutá.

Jak hrát na Xbox

Chcete-li využít výhod služby Xbox Play Anywhere, budete muset mít v počítači nainstalovanou aktualizaci Windows 10 Anniversary Edition a také nejnovější aktualizaci v konzoli Xbox. Pak se stačí přihlásit k účtu Xbox Live/Microsoft a své hry s podporou Xbox Play Anywhere si budete moci stáhnout.

Jak stáhnout hru na Xbox One

Stisknutím tlačítka Xbox  na ovladači otevřete přehled a pak vyberte My games & apps (Moje hry a aplikace) > See all (Zobrazit vše). Vyberte Manage game (Spravovat hru) > Queue (Fronta). Zvýrazněte hru, kterou chcete nainstalovat, a pak stiskněte tlačítko Menu  na ovladači.

Jak aktivovat hru na Xbox

Jak uplatnit kód na konzoli Xbox 360Stiskněte na ovladači tlačítko Průvodce .Vyberte Hry a aplikace a pak vyberte Uplatnit kód.Zadejte 25místný kód a podle pokynů dokončete uplatnění.

Kde uplatnit Xbox Game Pass

Stiskněte tlačítko Start  a pak do vyhledávacího pole zadejte Store. Ve výsledcích vyberte Microsoft Store a otevřete aplikaci. V pravém horním rohu obrazovky vyberte svůj účet a pak vyberte Uplatnit kód nebo dárkové karty. Zadejte 25místný kód, vyberte Další a postupujte podle pokynů.

Jak zapojit Xbox s

Připojení konzole Xbox 360 pomocí kabelu HDMI AV pro Xbox 360Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI.Druhý konec kabelu HDMI zapojte do vstupního konektoru HDMI na televizoru HDTV nebo monitoru.Zapněte televizor a konzoli.

Jak spustit Xbox na televizi

Postup připojeníPřipojte kabel HDMI ke konektoru HDMI.Druhý konec kabelu HDMI zapojte do vstupního konektoru HDMI na televizoru HDTV nebo monitoru.Zapněte televizor a konzoli.

Jak zapojit Xbox k internetu přes kabely

Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled. Vyberte Profile & system (Profil a systém) > Settings (Nastavení) > General (Obecné) > Network Settings (Nastavení sítě). Vyberte Set up wireless network (Nastavit bezdrátovou síť). Vyberte požadovanou bezdrátovou síť ze seznamu dostupných sítí.

Jak zjistit IP adresu na Xboxu

Pokud potřebujete najít její IP adresu, zvolte v Settings (Nastavení) možnost General (Obecné) > Network settings (Nastavení sítě) > Advanced settings (Upřesnit nastavení).

Jak připojit ovladač k Xboxu

Jak připojit ovladač Adaptive Controller

Po zapnutí ovladače začne tlačítko Xbox  blikat. Stiskněte a podržte tlačítko pro spárování  na konzoli Xbox: Na konzoli Xbox Series X je tlačítko pro spárování  kruhovým tlačítkem na přední straně vedle obdélníkového portu USB.

Jak připojit Xbox 360 ovladač k PC Windows 10

Nastavení kabelového ovladače na počítači s Windows 10Připojte kabel ovladače pro Xbox 360 do libovolného portu USB 2.0 nebo 3.0 na počítači.Systém Windows 10 automaticky nainstaluje soubory ovladačů pro váš ovladač, takže nemusíte stahovat ani instalovat jiný software než aktualizace systému Windows 10.

Jak zapnout Bluetooth na Xboxu

Zapněte bezdrátový ovladač pro Xbox stisknutím tlačítka Xbox . Pokud už je spárovaný s Xboxem, vypněte ovladač a pak stiskněte a podržte tlačítko Spárovat  na několik sekund. Vaše dostupná zařízení se načtou do vašeho zařízení se systémem iOS.

Jak sdílet obrazovku na Xbox

Sdílení z Xboxu Series X nebo S a Xboxu One

Poznámka Výběrem možnosti Mobilní zařízení z konzole Xbox odešlete oznámení do aplikace Xbox na mobilním zařízení. Pak můžete záznam nebo snímek obrazovky sdílet s vybranou platformou sociálních médií.

Jak nastavit Xbox jako domaci

Stisknutím tlačítka Xbox  na ovladači otevřete přehled. Vyberte Profile & system (Profil a systém) > Settings (Nastavení) > General (Obecné) > Personalization (Přizpůsobení) a pak vyberte My home Xbox (Moje domácí konzole Xbox).

Jak se stahují hry na počítači

Otevřete aplikaci Microsoft Store. Další informace o tom, jak aplikaci najít, najdete v části „Koupit a nainstalovat“. V pravém horním rohu obrazovky vyberte Další informace (…) a pak vyberte Moje knihovna. Vyberte Nainstalovat vedle hry, kterou chcete nainstalovat.