Jaká je nejdelší řeka v Americe?

Která je nejdelší řeka na světě

Seznam nejdelších řek

Řeka Délka (km)
1. Amazonka – Ucayali a její přítoky 7 062
2. Nil – Bílý Nil – Kagera 6 650
3. Jang-c'-ťiang 6 300
4. Mississippi – Missouri 6 275

Jak se jmenuje nejdelší řeka v Asii

Čínský veletok Jang-c' se potýká s rekordně nízkými srážkami. V povodí nejdelší asijské řeky totiž pršelo nejméně za posledních 50 let.

Jaká je nejdelší evropská řeka

Veletok Volha je nejdelší a nejvodnatější řekou Evropy. Od pramene u vesnice Volgoverchovje ve Valdajské vrchovině v Tverské oblasti až po ústí do Kaspického moře měří 3534 km.

Jaká je nejdelší řeka Afriky

Tabulka řek

Poř. Řeka Délka km
1. Nil 6 695
2. Kongo 4 700
3. Niger 4 200
4. Zambezi 2 574

Jaká je nejdelší řeka v Německu

Tabulka řek

Poř. Řeka Délka v Německu (km)
1. Rýn 865
2. Labe 727
3. Dunaj 647
4. Mohan 524

Jaká je druhá nejdelší řeka v Evropě

Dunaj je druhou nejdelší evropskou řekou. Pramení v německém pohoří Schwarzwald, ústí do Černého moře. Délka toku činí 2811 km. Dunaj protéká deseti státy, z nichž ve čtyřech na něm leží hlavní města.

Jak se jmenuje nejdelší česká řeka

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km.

Jaká je nejdelší řeka v Rusku

Tabulka řek

Poř. Řeka Délka (km)
1. Lena 4400
2. Ob 3650
3. Volha 3531
4. Jenisej 3487

Jaká je nejdelší řeka na Slovensku

Významným přítokem Dunaje je Váh – nejdelší slovenská řeka. Váh vzniká soutokem Bílého a Černého Váhu v Podtatranské kotlině a ústí do Dunaje jako jeho největší levostranný přítok.

Která je nejhlubší řeka na světě

Důležitá fakta o řece Kongo

Kongo je druhá nejdelší řeka v Africe a devátá nejdelší řeka na Zemi, délka toku, od pramene k ústí, je přibližně 4 700km. Řeka Kongo je nejhlubší řeka na Zemi, místy dosahuje hloubky až 230 metrů.

Jaká je nejdelší řeka v Rakousku

Geografie Rakouska
Nejvyšší bod Großglockner (3 798 m n. m.)
Nejnižší bod Neziderské jezero (114 m n. m.)
Nejdelší řeka Dunaj (357 500 m)
Rozloha 83 858 km²

Jaká 3 povodí najdeme v ČR

Správa povodí

Povodí Labe (Labe) Povodí Ohře (Ohře) Povodí Moravy (Morava)

Kam se vlévá řeka Volha

Celkem je v deltě téměř 500 ramen, průtoků a mělkých říček. Deltou se vlévá do Kaspického moře, přičemž ústí leží 28 m pod úrovní světového oceánu, takže celkový spád činí 256 m.

Jak se jmenuje Nejvodnatější řeka Ruska

Největší řeky

Největšími veletoky jsou řeky Ob, Jenisej a Lena, které protékají Sibiří a vlévají se do Severního ledového oceánu, a dále řeka Amur, která se vlévá do Tichého oceánu. V evropské části je nejvodnatější Volha, která je zároveň nejdelší i nejvodnatější řekou Evropy.

Jaké je město na řece Váh

Čierný váh (je to umístěna na přítoku Čierný váh), Liptovská Mara, Bešeňová, Orava (nachází se na přítoku, řece Oravě), Tvrdošín (také Orava), Krpeľany, Sučany, Lipovec, Žilina, Hričov, Mikšová, Považská Bystrica, Nosice (Priehrada mládeže), Ladce, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Kostolná, Nové Mesto nad Váhom, …

Kam se vlévá řeka Visla

Pod Krakovem se díky mnoha přítokům z Karpat stává vodnější. Šířka koryta pod ústím Dunajce už dosahuje 200 m a pod ústím Sanu už 600 až 1000 m. V těch místech začíná střední tok, který vede až k soutoku s Narwí. Dolní tok pak níže až k ústí do Baltského moře.

Jak je hluboká řeka Kongo

Řeka Kongo je nejhlubší řeka na Zemi, místy dosahuje hloubky až 230 metrů.

Co je to Murray

Murray (anglicky: Murray River) je největší řeka v Austrálii. Tvoří hranici států Nový Jižní Wales a Victoria a protéká státem Jižní Austrálie. Je dlouhá 2570 km. Od pramenů Darlingu to je 3750 km.

Co to je říční síť

Říční síť (říční soustava) odráží uspořádání přítoků a průběh hlavního vodního toku v povodí. Tvar říční sítě závisí zejména na geologické stavbě území daného povodí. Říční síť je tak tvořena celou řadou přítoků, přičemž každá řeka je současně hlavním tokem pro přítoky nižších řádů.

Kde Labe opouští ČR

Čechy Labe opouští v NP České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté v Německu plynou vody Labe směrem na severozápad až k městu Cuxhaven. Asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.

Jak je široká řeka Dněpr

Zprava do něj vtékají přítoky Berezina, Pripjať, Ros a Ingulec, zleva pak Sož, Desna, Psjol, Vorskla a Samara. Šířka Dněpru se pohybuje mezi 300 až 500 metry, hloubka mezi 3 až 5 metry.

Jak je široká řeka Volha

Jen kousek od pramene má Volha už všechny znaky velké mohutné řeky. Ze severu obtéká Moskvu, teče zhruba na východ, v historickém městě Tver pak už má šířku dvě stě metrů a je splavná pro menší lodě.

Která řeka teče přes Moskvu

Město leží v průměrné nadmořské výšce 156 metrů v kopcovité krajině mezi řekami Volhou a Okou, na řece Moskvě, přítoku Oky, která se následně vlévá do Volhy. Řeka Moskva protéká územím města v meandrech ve směru severozápad-jihovýchod v délce asi 80 km, má od 120 do 200 metrů našíř.

Jak se jmenuje Ruska řeka

Tabulka řek

Poř. Řeka rusky
1. Lena Лена
2. Ob Обь
3. Volha Волга
4. Jenisej Енисей

Odkud kam teče vah

Řeka vzniká nad obcí Kráľova Lehota soutokem Bieleho a Čierneho Váhu. To je také místo, odkud se na horní Váh nejčastěji vodáci vydávají. Horní Váh z Kráľovej Lehoty po Liptovský Hrádok představuje nádhernou přírodní řeku, kterou za normálního vodního stavu zvládnou za půlden až den i méně zkušení vodáci.