Jaká je největší chobotnice na světě?

Jaká je největší krakatice

Podle jiných údajů byl největší jedinec, změřený a zvážený v roce 1879, dlouhý 17,37 metru a vážil asi 907 kilogramů; tyto údaje však nejsou spolehlivě ověřené a daleko přesahují obvykle zjištěné rozměry pro tento druh: přibližně 13 metrů délky a 275 kg váhy u samice, 10 metrů délky a 150 kg váhy u samce.

Kdo jí krakatice

Dodnes vlastně není jasné, čím se velké krakatice živí. Podle některých názorů jsou to hlubinní krabi, obětmi mohou být i vorvani, kteří se pro krakatice naopak potápějí s občas se stávají jejích potravou.

Kde žije krakatice

Žijí daleko od lidské civilizace, v oceánských hlubinách. Pozorování v jejich přirozeném prostředí je jen minimum – navíc se před kamerami vlastně vždy jen mihnou. Poprvé se podařilo krakatici obrovskou nafilmovat v jejím přirozeném prostředí až roku 2013, a to u pobřeží japonského souostroví Ogasawara.

Jak vypadá Kraken

Kraken je velký mořský hlavonožec, který má podle obyvatel známého světa, především Západozemí a Essosu, jasnou podobu. Vypadá jako obří chobotnice s ohromnou silou. Údajně je schopný stáhnout pod hladinu bez problémů i velrybářskou loď.

Co je to Kraken

Kraken je bájný obří hlavonožec schopný potápět celé lodě. Podle některých zpráv býval spatřen u pobřeží Norska a Islandu. Příběhy o této obrovské mořské příšeře s mnoha chapadly kolovaly mezi námořníky od pradávna, první písemné zprávy o krakenovi pocházejí od bergenského biskupa Erika Pontoppidana z poloviny 18.

Kdo zabil Krakena

I když nakonec dostal Jacka do Říše Davyho Jonese Kraken, Jack zatím spolu s přáteli pátral po srdci Davyho Jonese a muž jménem James Norrington jej lstí odnesl vůdci Východoindické společnosti, Beckettovi, a ten Davyho Jonese i s Bludným Holanďanem ovládal a donutil ho i zabít Krakena.

Jak zabít Krakena

Pozor: Následující část textu může obsahovat vyzrazení děje a osudu postavy! Statečný Perseus se tedy vydá za starými čarodějnicemi, ty mu poví, že aby zabil Krakena musí nejdříve zabít Medúzu jejíž pohled promění každého v kámen. Perseus nakonec zabije medúzu, ale aby se neproměnil v kámen zabalil její hlavu do pytle.

Co je to Gorgona

Gorgony (latinsky Gorgones) jsou v řecké mytologii dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó. Jmenují se Sthenó, Euryalé a Medúsa (ta jediná byla smrtelná) a jsou opravdu šeredné. Vypadají obludně: rozšklebená tvář, zvířecí uši, místo zubů kly. Kolem hlavy se místo vlasů kroutí hadi.

Co je to Titan

Titáni a Titánky jsou v řecké mytologii potomci matky země Gaie a boha Úrana. Nejvýznamnějšími Titány jsou Kronos a jeho manželka Rheia, dále Ókeanos, Téthys, Iapetos, Hyperion, Koios, Kríos, Foibé, Themis, Mnémosyné a Theia.

Kdo porazil Krakena

Statečný Perseus se tedy vydá za starými čarodějnicemi, ty mu poví, že aby zabil Krakena musí nejdříve zabít Medúzu jejíž pohled promění každého v kámen. Perseus nakonec zabije medúzu, ale aby se neproměnil v kámen zabalil její hlavu do pytle.

Kdo zabil medúzu

Medúsu zabil Řek Perseus tak, že se vyhnul přímému pohledu na ni, po němž by zkameněl, nastavil totiž svůj lesklý bronzový štít, aby se v něm její obraz odrážel jako v zrcadle, zaútočil na ni z výšky a usekl jí hlavu. Z jejího těla poté vyskočil bájný okřídlený kůň Pégasos a obluda Chrýsáór.

Co je to Artemis

Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře. Římskou obdobou Artemidy je bohyně Diana.

Kdo vypustil Krakena

Nezničitelný obří titán sloužící jako Poseidonova největší zbraň. Poté co lidstvo urazilo bohyni Héru, přikázal Zeus svému bratru Poseidonovi, aby vypustil Krakena.

Jak vznikly Titáni

Je synem Země (Gaia) a Nebe (Úranos).

Na naléhání matky se Kronos postavil svému otci Úranovi a po jeho svržení se stal vládcem všeho. Osudu ale neunikl a nakonec musel čelit hněvu vlastního syna Dia. Když Úranos ovládl svět, tak zplodil s Gaiou dvanáct potomků (Titánů), mezi kterými byl právě Kronos.

Jak vznikl Kraken

Historie praví, že loď s největším množstvím černého rumu, který se přepravoval z karibských ostrovů, nedorazil nikdy na místo určení. Po útoku Krakena na obchodní loď spadl náklad barelů černého rumu do moře. Rum byl pojmenován Kraken jako čest nesporné síly a moci bájného netvora.

Jak se jmenuje smrtelná Gorgona

Gorgony (latinsky Gorgones) jsou v řecké mytologii dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó. Jmenují se Sthenó, Euryalé a Medúsa (ta jediná byla smrtelná) a jsou opravdu šeredné.

Kdo zabil Dia

Kronos prohrál a s ostatním Titány a Giganty byl svržen do Tartaru. Diova babička Gaia pak s Tartarem zplodila obludného stohlavého obra Týfóna, aby Dia zabil. Zeus ho ale po těžkém boji porazil.

Co to je Demeter

Démétér je bohyní plodnosti země a rolnictví. Démétér porodila Diovi dceru Persefonu, kterou unesl bůh podsvětí Hádés. Nešťastná Démétér vyhledala pomoc Dia, ale ani mocný Zeus nedokázal přinutit Háda k vrácení Persefony matce.

Kdo je to Hestia

Hestie, starořecky Ἑστία) je řecká panenská bohyně domácího krbu, rodiny a domova. Je první dcerou Titána Krona a jeho manželky Rheie, sestra Dia, Poseidóna, Háda, Héry a Démétry. Jejím římským protějškem je Vesta.

Jak těžký je titan

Titan (prvek)

Titan
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost 47,867
Atomový poloměr 147 pm
Kovalentní poloměr 160 pm

Kdo zabil Krona

Kronos je nejslavnější z titanů, protože byl králem a vůdcem jeho bratrů, kteří bojovali proti Uranu a nakonec i Olympu. Narodil se Uranu a Gai, byl nejmladší z titanů ale nejsilnější. Kronos získal moc tím, že svrhl otce a nakonec ji ztratil tím, že ho zabil jeho syn Zeus.

Jak zemřela Medúsa

Zpravidla je popisovaná jako okřídlená žena s hady místo vlasů, která ty, co se zadívají do jejích očí, promění v kámen. Byla zabita hrdinou Perseem a z její krve se zrodil Chrýsáór a Pégasos.

Koho zabil Perseus

Athéna mu dala meč z adamantinu a štít tak lesklý, že přes něj lze pozorovat Medusu, od Nymf dostal kouzelnou mošnu, od Hermése okřídlené boty a od Háda získal helmu neviditelnosti. Díky těmto darům dokázal Perseus zabít Medusu, získat její hlavu i uletět jejím sestrám.

Kdo byl nejvyšší vládce bohů

Zeus (starověký řecký Ζεύς [Zeús]; moderní řecký Δίας [Dias]; skloňování Dia, Diovi, Die, Diem) je nejvyšší z bohů řecké mytologie.

Koho zabil Herkules

Na venkově se mladý Héraklés proslavil tím, že zabil kithairónského lva, který pustošil tamní stáda. Sám lva vystopoval a zabil ho kyjem, oblékl se do jeho kůže a místo přilby nosil jeho rozevřené čelisti. Toto se stalo v zemi za vlády krále Thespia.