Jak škodí chroust?

Co přitahuje chrousty

Dospělí chrousti jsou aktivní od dubna do května, především za soumraku, kdy se rojí. Přes den sedí na stromech a požírají listy. Po setmění je přitahuje světlo, takže je můžeme spatřit, jak narážejí do oken nebo do svítilen.
Archiv

Jak zničit larvy chroustů

V dnešní době se s chrousty sice občas setkáme na zahradách, ale nebezpečí kalamitního vývoji nehrozí. Při zvýšeném výskytu se doporučuje mechanicky likvidovat larvy vykopáním. V malospotřebitelském balení není v současné době na trhu žádný granulovaný insekticid, který se dříve doporučoval pro chemickou likvidaci.

Jak dlouho létají chrousti

Podle různých zdrojů jeden až čtyři roky. U nás nejspíš 2 – 3 roky.

Co odpuzuje chrousty

Podobným nepřítelem je také netopýr. Netopýři v zahradě mají navíc tu výhodu, že vylétávají v podobnou hodinu jako chrousti, takže dokážou během pár minut spořádat spolehlivě celá hejna škůdců. A někdy pomohou i mravenci. Insekticidy na likvidaci chroustů se v současné době pro malospotřebitele neprodávají.
Archiv

Co vadi Chroustum

"Je to býložravec," řekl Hoskovec s tím, že chroustek letní určitě nekouše a není tak třeba se ho bát. Dospělci ale pojídají listy stromů a mohou tak napáchat škody. Největší problém představují larvy. "Žerou kořínky všeho – trávy, ale i keřů nebo zeleniny," řekl entomolog.

Jaký je rozdíl mezi Chroustem a Babkou

Chroustek je menší, než jeho příbuzný chroust obecný. Lidově se mu říká babka. Jeho tělo je rezavé a chlupaté. Přes den žije pod listy, a v podvečer vylétává za potravou, což samozřejmě zahrádkářům vůbec nedělá radost.

Jak dlouho se dožívá chroust

Dospělý chroust žije max. 2 měsíce. Schromažďují se ve velkém množství na různých stromech a požírají všechny jeho zelené a měkké části.

Co jedí chrousti

Dospělí chrousti se živí listy stromů, ale jejich larvy žijí pod zemí, kde se prokousávají kořínky a často napadají obilniny a další zemědělské plodiny. V minulosti způsobovali chrousti velké škody. Vývoj do dospělosti trvá čtyři roky.

Co dělá Chroust obecný

Dospělci chrousta poškozují listy, květy i letorosty celé řady ovocných a okrasných rostlin. Jejich larvy, /tlusté, bílé/ ponravy potom poškozují podzemní části rostlin. Dospělci se vyvíjejí velmi dlouho 3-4 roky, v chladnějších podmínkách i 5let a za tu dobu je ponrava schopna zničit spoustu rostlin.

Jak často se objevují chrousti

V první fázi se ponravy živí humusem a tak neškodí, to se ovšem změní už v létě následujícího roku. Ponravy se v zemi vyvíjí tři roky a poté se na podzim zakuklí, aby následující rok na přelomu dubna a května vylezl dospělý chroust. Ten žije maximálně dva měsíce.

Co dělá chroust

Dospělci chrousta poškozují listy, květy i letorosty celé řady ovocných a okrasných rostlin. Jejich larvy, /tlusté, bílé/ ponravy potom poškozují podzemní části rostlin. Dospělci se vyvíjejí velmi dlouho 3-4 roky, v chladnějších podmínkách i 5let a za tu dobu je ponrava schopna zničit spoustu rostlin.

Jak casto vylétají chrousti

Aktivní jsou pouze na jaře a v létě, v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem země. V půdě zůstávají do doby, kdy dorostou velikosti 4–5 cm. Na podzim toho roku se zakuklí a na jaře vylétají jako dospělci.

Čím se živí chroust

Dospělí chrousti se živí listy stromů, ale jejich larvy žijí pod zemí, kde se prokousávají kořínky a často napadají obilniny a další zemědělské plodiny. V minulosti způsobovali chrousti velké škody. Vývoj do dospělosti trvá čtyři roky.