Jak kopírovat text pomocí klávesnice?

Jak zkopírovat více textu

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak Kopírovat text bez formátování

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac). V Prohlížečích Chrome, Firefox a Chromium edge můžete k vložení textu použít také kombinaci kláves Ctrl+Shift+V a ⌘+Shift+V (vloží text bez formátování zdroje).

Jak zkopírovat text Když to nejde

Otevřete si stránky, které blokují text.Ve vašem prohlížeči (Firefox, Chrome, Edge…) dejte Tisk… nebo Vytisknout stránku.Vyberte v nabídce "Cíl" nebo "Zařízení pro tisk" – Uložit jako PDF nebo Microsoft Print to PDF.Vytiskněte si a uložte PDF do počítače.

Jak zkopírovat jen část textu

Vyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat. Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Edit (Upravit)na Paste (Vložit)a potom na Paste Special (Vložit jinak). Vložte veškerý obsah a formátování buněk včetně propojených dat.

Jak se kopíruje odkaz

Zkopírujte adresu URL podle svého prohlížeče: Chrome: Klepněte na adresní řádek. Pod adresním řádkem vedle adresy stránky klepněte na Kopírovat .

Jak Kopírovat více položek najednou

Otevřete soubor, ze kterého chcete zkopírovat položky. Vyberte první položku, kterou chcete zkopírovat, a stiskněte Ctrl+C. Pokračujte v kopírování položek ze stejných nebo jiných souborů, dokud neshromáždíte všechny požadované položky.

Jak Kopírovat text s revizemi

Zkopírujte a vložte se změnami stopy v aplikaci WordOtevřete zdrojový dokument, ze kterého budete kopírovat text se změnami stopy, a vypněte změny stopy kliknutím přezkoumání > Sledování změn > Sledování změn.Vyberte text, který chcete zkopírovat, a stiskněte Ctrl + C klíče společně kopírovat.

Jak Kopírovat text z PDF

Kopírování textu a obrázků z PDFKlikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Nástroj pro výběr.Přetažením vyberte text nebo kliknutím vyberte obrázek.Klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte možnost Kopírovat.

Jak zkopírovat stránku z internetu

Umístěte kurzor na začátek stránky, kterou chcete zkopírovat. Klikněte na a přetáhněte kurzor do dolní části stránky, kterou chcete zkopírovat. Stiskněte ctrl+C na klávesnici. Tip: Dalším způsobem, jak zkopírovat zvýrazněný text, je kliknout na Domů > Kopírovat.

Jak označit část textu

Trik č. 1: Označit část textuKlikni na začátek textu, který chceš označit.Stiskni klávesu Shift (na některých klávesnicích uvidíš jen šipku nahoru) a drž ji.Klikni na konec textu, který chceš označit. (Pořád držíš stisknutý Shift.)Text máš označený, můžeš pustit klávesu Shift.

Jak Kopírovat pouze viditelné buňky

Kopírování pouze viditelných buněkVyberte buňky, které chcete zkopírovat: Další informace najdete v tématu Výběr buněk, rozsahů, řádků nebo sloupců na listu.Klikněte na Domů > Najít & Vybrat avyberte Přejít na speciální.Klikněte na Viditelné buňky jenom > OK.Klikněte na Kopírovat (nebo stiskněte Ctrl+C).

Jak zkopírovat odkaz na PC

Pokud chcete odkaz zkopírovat, stiskněte Ctrl+C. Do schránky se přidá odkaz na soubor nebo složku.

Kde najdu zkopírovaný odkaz

Na počítači přejděte na adresu images.google.com. Vyhledejte příslušný obrázek. Ve výsledcích vyhledávání obrázků klikněte na obrázek. V sekci Odkaz zkopírujete kliknutím klikněte na adresu URL.

Jak zkopírovat text ze schránky

Vyjmutí a vložení položek ze schránky

Vyberte text nebo grafiku, kterou chcete zkopírovat, a stiskněte Ctrl+C.

Jak Kopírovat formát

Kopírování formátu buněkVyberte buňku s formátováním, které chcete zkopírovat.Vyberte Domů > Kopírovat formát.Přetažením vyberte buňku nebo oblast, u které chcete formátování použít.Uvolněte tlačítko myši a mělo by se teď použít formátování.

Jak převést PDF do OCR

Otevřete soubor PDF s naskenovaným obrázkem v aplikaci Acrobat pro Mac nebo PC. V pravém podokně klikněte na nástroj Upravit PDF. Acrobat na dokument automaticky aplikuje elektronické rozpoznávání písma (OCR) a převede ho na plně upravitelnou kopii vašeho PDF.

Jak převést PDF do textu

S online nástrojem aplikace Adobe Acrobat snadno a rychle převedete PDF na dokument aplikace Word. Jednoduše přetáhněte požadované PDF a pak si stáhněte převedený soubor aplikace Word.

Jak ve Wordu Kopírovat stránku

Umístěte kurzor na začátek stránky, kterou chcete zkopírovat. Klikněte na a přetáhněte kurzor do dolní části stránky, kterou chcete zkopírovat. Stiskněte ctrl+C na klávesnici. Tip: Dalším způsobem, jak zkopírovat zvýrazněný text, je kliknout na Domů > Kopírovat.

Jak označit text pomocí klávesnice

Pokud chcete vybrat jedno slovo, rychle na něj poklikejte. Pokud chcete vybrat řádek textu, umístěte kurzor na začátek řádku a stiskněte Shift +šipka dolů. Pokud chcete vybrat odstavec, umístěte kurzor na začátek odstavce a stiskněte Ctrl+Shift+šipka dolů.

Jak označit všechen text

Označení (výběr) všeho textu totiž je tak prosté jako stisk Ctrl+A (Command+A na MACu). Mimochodem proto, že “A” je v tomto případě “All” neboli všechno.

Jak Kopírovat čísla v Excelu

Vyberte buňku nebo oblast buněk. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C. Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

Jak zkopírovat tabulku v Excelu

Kopírování listu ve stejném sešituKlikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a vyberte možnost Přesunout nebo zkopírovat.Zaškrtněte políčko Vytvořit kopii.V části Před list vyberte, kam chcete kopii umístit.Vyberte OK.

Jak zkopírovat a vložit odkaz

Místo hypertextového odkazu můžete alternativně vložit adresu URL jako webovou adresu: V Microsoft Edge zkopírujte adresu URL, kterou chcete použít, na panelu Adresa, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Kopírovat z místní nabídky nebo vyberete adresu a stisknete klávesy CTRL + C.

Jak se kopíruje Odkaz

Zkopírujte adresu URL podle svého prohlížeče: Chrome: Klepněte na adresní řádek. Pod adresním řádkem vedle adresy stránky klepněte na Kopírovat .

Jak zjistit Odkaz

Získání adresy URL stránkyV počítači přejděte na web google.com.Vyhledejte stránku.Ve výsledcích vyhledávání klikněte na název stránky.Kliknutím na adresní řádek v horní části prohlížeče vyberte celou adresu URL.Klikněte pravým tlačítkem na vybranou adresu URL. Kopírovat.