Jak léčit úžeh?

Jak dlouho trvá úžeh

Jak dlouho trvá úpal a úžeh

Při úpalu by měla teplota klesnout pod 37 °C během půlhodiny, odeznít by mělo také zvracení či mdloby. Únava však může přetrvávat i několik dnů. Termoregulační procesy těla se při úžehu obnovují celkově 2–3 dny. Čtyřicetistupňová horečka by však měla odeznít do 12, maximálně do 24 hodin.
Archiv

Co je nejlepší na úžeh

Přikládejte chladné obklady na hlavu a zátylek, můžete i na tělo, např. na třísla a podpaží. Pomůže také vlažná sprcha nebo omývání houbou. Doplňte tekutiny – nápoje podávejte vlažné, nikoliv ledové, po doušcích. Vhodnější než voda jsou iontové nápoje, minerální voda nebo lehce oslazený studený čaj.
Archiv

Jaké jsou příznaky úžehu

Příznaky úžehu

Příznaky jsou dost podobné jako při úpalu s tím rozdílem, že se příznaky mohou objevit se zpožděním i několika hodin třeba až v noci. Doprovodným jevem bývá spálená kůže od slunce. Častá je vysoká horečka, kvůli které může nemocného paradoxně trápit u úžehu zimnice. Postižený může také upadat do mdlob.
Archiv

Jak poznat úpal nebo úžeh

Základní rozdíl mezi úpalem a úžehem je takový, že úpal je způsobený vysokou teplotou, zatímco úžeh vznikne z pobytu na sluníčku. V některých případech snadno rozlišíte, o kterou z těchto variant se jedná. Pokud jste celý den nebyli na sluníčku, ale byli ve vysokých teplotách v práci, bude to úpal.
Archiv

Co na úpal nebo úžeh

Příčiny, příznaky a první pomoc

Úpal Úžeh
Težší příznaky zmatenost šokový stav zrychlené dýchání křeče ztráta vědomí ztuhnutí šíje
První pomoc Ochlazení v podobě obkladů Studená sprcha Chladné místo ve stínu Čerstvý vzduch Dostatečné množství tekutin Poloha vleže s nohama nahoru Dostatečné množství tekutin

Co dělat při přehřátí organismu

Úkolem první pomoci je:v případě potřeby ochladit postiženou osobu (přemístit do chladnějšího prostředí),doplnit ztrátu vody a minerálů – vodu podávat po malých doušcích. Pokud se postižený potí, zvrací, má průjem nebo křeče, přidejte do litru vody lžičku kuchyňské soli.v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Jak vzniká úžeh

Úžeh je zvláštní forma přehřátí, které vzniká v důsledku nadměrného pobytu na přímém slunci. Častěji postiženi bývají lidé světlovlasí, s malým množstvím kožního pigmentu. Onemocnění se obvykle projevuje zčervenáním pokožky, solárním erytémem (vyrážkou), někdy i popáleninami II.

Co je úpal a úžeh

Základní rozdíl mezi úpalem a úžehem

V obou případech dochází k přehřátí organismu. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že úžeh vzniká v přímém důsledku působení slunce, kdežto úpal se sluncem souviset nemusí. Úpal můžete dostat, i když ležíte ve stínu, zato úžeh si uženete jedině na slunci.

Jak poznat přehřátí organismu

Projevuje se pocením, bledostí, únavou, slabostí, svalovými křečemi, závratěmi až mdlobou, nevolností či zvracením. Tělesná teplota může být normální, kůže studená a vlhká, pulz rychlý a slabý, dýchání rychlé a mělké.

Kdy se dostavi úpal

Vlhkost brání odpařování potu, teplota těla stoupá a dosáhne-li 40 °C, začnou se projevovat příznaky úpalu. Zejména nebezpečný je úpal u dětí a starších osob, kteří mají nedostatečnou termoregulaci a dále pak u osob s onemocněním srdce nebo trpících obezitou.

Jak dostat úžeh

Úžeh vzniká účinkem přímého slunečního záření bez dostatečné ochrany, např. pokrývky hlavy. Příznaky většinou nastupují až s odstupem několika hodin, nejčastěji v noci. Při těžké formě může dojít k překrvení mozkových plen a otoku mozku.

Jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem

Úžeh se často vyskytuje v kombinaci s úpalem, když trávíme v létě delší dobu v horkém prostředí, svítí na nás slunce a málo pijeme. Hlavní příznaky úžehu jsou shodné s těmi jako u úpalu. Na rozdíl od úpalu se ale příznaky úžehu mohou projevit i se zpožděním – tj. třeba až v noci.

Jak se chranit před úžehem

Před úžehem se ochráníme v horkých slunných dnech pokrývkou hlavy, dostatečným zásobováním tekutinami, ochlazováním těla sprchováním či koupáním. Příznaky úžehu jsou podobné jako u úpalu, navíc může tuhnout šíje či se projevovat jako zánět mozkových blan.