Jak na přebytky z FVE?

Co s prebytkem z FVE

Během provozu fotovoltaické elektrárny se měří přebytky energie, kterou nestihne dům spotřebovat, a ty následně automaticky předehřívají vodu, místo aby odcházely do distribuční sítě. Dle velikosti vašeho solárního řešení a způsobu využívání teplé vody můžete být s teplou vodou plně samostatní.
Archiv

Jak regulovat přebytky z FVE

Aby bylo možno kdykoli spotřebovávat veškeré přebytky z FVE, je nutno plynule přizpůsobovat okamžitý příkon určených spotřebičů velikosti přebytků. Plynulou regulaci zajišťuje regulátor GreenBonO řízením výkonové tyristorové součástky – polovodičového relé SSR (Solid State Relay).

Jak řešit přetoky z FVE

Přetokům elektřiny lze zbránit dvěma způsoby: – Vhodným dimenzováním výkonu mikrozdroje FVE: Na základě inventury elektrických spotřebičů potřebných v naší domácnosti nebo kanceláři co do velikosti příkonů elektřiny a doby jejich činnosti provedeme výpočet velikosti instalovaného výkonu mikrozdroje FVE.

Kam ukládat přebytky z FVE

Kromě přetoků do sítě je možné přebytky plně využít v domácnosti: akumulovat je do finančně náročných baterií, nebo ukládat do vody pomocí elektrického topného tělesa.
Archiv

Kdo vykupuje přebytky z FVE 2023

Přebytky se vykupují za fixní cenu i za cenu za hodinu výkonu. Pro zjištění přesné částky je nutné ČEZ kontaktovat. Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu.

Co vědět o fotovoltaice

Fotovoltaika je výroba elektřiny ze slunečního záření, principiálně založená na fotoelektrickém jevu. Energie fotonů ze světla, které dopadá na fotovoltaickou buňku, z ní vyráží volné elektrony – vytváří stejnosměrný elektrický proud. Fotovoltaická buňka je v podstatě plošná dioda zapojená v závěrném směru.

Jak využít energii z fotovoltaiky

Fotovoltaické panely produkují elektřinu, kterou ohřejete vodu v bojleru, případně ji využijete pro chod spotřebičů nebo na svícení. Pokud chcete pomocí fotovoltaiky hlavně vyrábět elektřinu pro domácnost, musíte připojit střídač, který změní stejnosměrné napětí na střídavé.

Jak uložit energii z fotovoltaiky

V případě instalace domácí fotovoltaické elektrárny máme tedy k dispozici reálně dva způsoby uskladnění elektrické energie, a to uskladnění v akumulátorových bateriích nebo v zásobníku teplé užitkové vody.

Co s přebytky elektřiny

Řešením je i vlastní baterie

Přebytek vyrobené elektřiny je samozřejmě nejvýhodnější ukládat do vlastní baterie, kterou budete mít fyzicky v technické místnosti a která vám pomůže i v případě výpadku elektřiny. Baterie se při výpadku přepne do režimu „nouzový stav“ a dotuje spotřebiče uloženou elektřinou.

Kdo vykupuje přebytky z fotovoltaiky

Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu. Za službu se platí měsíční poplatek 179 Kč. Pokud nemáte licenci, pak od vás společnost Bezdodavatele vykoupí přebytek z FVE do 10 kWh za tržní cenu.

Jak funguje prodej přebytků z FVE

Jak funguje prodej elektřiny z FVE Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie.

Za jakou cenu vykupuje ČEZ elektřinu

Výkup elektřiny z výroben elektřiny

ve výši 1 Kč/MWh. Cenami se rozumí ceny v Kč bez daně dle platných právních předpisů (daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty).

Jak velkou baterii k fotovoltaice

Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh). Pro malé rodiny do 3 osob, které žijí energeticky úsporně, navrhujeme baterie o kapacitě 6,1 kWh, nejčastějším řešením jsou baterie o kapacitě 9,1 kWh a do vícegeneračních domů instalujeme baterie s kapacitou 13,5 kWh.

Kdy se vyplatí fotovoltaika

Rozmezí návratnosti se však obecně udává od 5 do 15 let.

Pokud žijete v oblasti, kde je drahá elektřina, ale zároveň hodně svítí, fotovoltaika se vyplatí dokonce více než v oblastech s levnou elektřinou, kde je omezená doba svitu. V prvním kroku si tedy spočítejte spotřebu celé domácnosti a kolik za energii platíte.

Jak provozovat FVE

Provozování fotovoltaické elektrárny je podnikáním podle zvláštního předpisu, jímž je Energetický zákon č. 91/2005 sb.. Pro tuto činnost je nutné vlastnit „licenci pro podnikání v energetických odvětvích“, která opravňuje podnikání v tomto oboru a nahrazuje živnostenský list.

Kdo vykupuje elektřinu z FVE

Vyplatí se výkup přebytků z FVE 2023

Výkupce Vyděláte Zaplatíte
Armex Energy 2 000 Kč/MWh 50 Kč/měsíc
Pražská plynárenská 4 300 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Nano Green Spot 600 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Tedom energie Spot 250 Kč/MWh 109 Kč/měsíc

Jak ulozit elektřinu

Energii elektrickou lze skladovat pouze omezeně za pomocí akumulátorových baterií, galvanických článků, kondenzátorů a palivových článků. Přečerpávací vodní elektrárna je druh skladování elektrické energie používaný k vyrovnání náporů na elektrickou síť.

Jak funguje baterie u fotovoltaiky

Jak funguje fotovoltaika s baterií

Stejnosměrný proud ze solárních panelů je veden kabely do měniče. V něm je stejnosměrný proud přeměněn na střídavý, který je v domácnosti použitelný. Měnič je následně propojen s bateriemi. Ty mohou být umístěny v bateriovém boxu nebo stát samostatně.

Jak prodat elektřinu z fotovoltaiky

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.

Jak dlouho vydrží energie v baterií

současné baterie mají životnost přibližně 20–25 let.

Jak dlouho vydrží baterie 200Ah

Jezdíte-li v zimě na hory, je dobré v obytném autě mít alespoň 200Ah akumulátor (nebo 150Ah LiFePO), s těmi byste měli vydržet, při vším komfortu, alespoň 4 dny. (Výdrž je velmi individuální a záleží na množství používaných spotřebičů.

Co je lepší fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo

Oba tyto systémy dokáží totéž. Rozdíl je v pořizovacích nákladech, použití daného systému a jejich návratnost. Obecně lze říci, že solární ohřev vody je nesporně mnohem výhodnější, než tepelné čerpadlo. Oproti tomu k vytápění objektu se více hodí tepelné čerpadlo.

Proč si nepořídit fotovoltaiku

Solární panely jsou drahé

Solární panely bývaly v minulosti opravdu drahé, nyní už to ale určitě neplatí. Od uvedení prvních sériově vyráběných solárních panelů na trh v roce 1979 jejich cena stále klesá a účinnost naopak roste. Solární panely patří do stejné kategorie, jako mikroprocesory do osobních počítačů.

Jak se daní příjmy z fotovoltaiky

Není třeba podávat daňové přiznání

Díky této daňové novele můžete legálně prodávat přebytky elektřiny z fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě, aniž by to bylo považováno za příjmy z podnikání. Příjmy plynoucí z prodeje elektřiny nemusíte danit.

Jak prodávat elektřinu z fotovoltaiky

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.