Jak na tabulku v Excelu?

Jak vložit tabulku v Excelu

Pokud chcete přidat prázdnou tabulku, vyberte buňky, které chcete zahrnout do tabulky, a klikněte na Vložit > tabulku. Pokud chcete naformátovat existující data jako tabulku pomocí výchozího stylu tabulky, proveďte toto: Vyberte buňky obsahující data. Klikněte na Domů > Tabulka > Formátovat jako tabulku.
Archiv

Jak vložit tabulku do tabulky

Pokud chcete vložit základní tabulku, klikněte na Vložení > Tabulka a přesuňte kurzor po mřížce tak, aby se zvýraznil požadovaný počet sloupců a řádků. Pokud chcete vložit větší tabulku nebo chcete tabulku přizpůsobit, vyberte Vložení > Tabulka > Vložit tabulku.

Kde vytvořit tabulku

Chcete Dokumenty Google v práci nebo ve škole využívat naplno Zaregistrujte se ke zkušebnímu období služby Google Workspace bez dalších poplatků. Tabulky Google jsou online tabulkový editor, ve kterém můžete vytvářet a formátovat tabulky a spolupracovat na nich s dalšími lidmi.

Jak převést tabulku na text Excel

Na kartě Rozložení klikněte v části Data na Převést na text.

Jak udělat jednoduchou tabulku

Tabulku můžete vytvořit a naformátovat pro vizuální seskupení a analýzu dat.Vyberte buňku v datech.Vyberte Domů > Formátovat jako tabulku.Zvolte styl tabulky.V dialogovém okně Formátovat jako tabulku nastavte oblast buněk.Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.Vyberte OK.

Jak vytvořit sčítací tabulku v Excelu

Vyberte buňku vedle čísel, která chcete sečíst, na kartě Domů klikněte na Automatické shrnutí, stiskněte Enter a máte hotovo. Když kliknete na Automatickéshrnutí, Excel automaticky zadá vzorec (který používá funkci SUMA)k sečtení čísel.

Jak formátovat tabulku

Volba stylu tabulky

Formát existující tabulky můžete taky změnit tak, že vyberete jiný formát. Vyberte libovolnou buňku v tabulce nebo oblast buněk, kterou chcete formátovat jako tabulku. Na kartě Domů klikněte na Formátovat jako tabulku. Klikněte na styl tabulky, který chcete použít.

Jak vytvořit přehlednou tabulku

Tabulku můžete vytvořit a naformátovat pro vizuální seskupení a analýzu dat.Vyberte buňku v datech.Vyberte Domů > Formátovat jako tabulku.Zvolte styl tabulky.V dialogovém okně Formátovat jako tabulku nastavte oblast buněk.Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.Vyberte OK.

Jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.

Jak v Excelu převést Číslo na čas

Převod z desetinného čísla na formát standardního času

Pokud chcete číslo zobrazit jako čas: vyberte buňku a na kartě Domů ve skupině Číslo klikněte na šipku vedle pole Formát čísla. Potom klikněte na Další formátyčísel , v seznamu Kategorie klikněte na Vlastní a potom v poli Typ klikněte na vlastní formát.

Jak převést Číslo na text

Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text.

Jak sčítat v tabulce

V tabulce klikněte na buňku, ve které se má výsledek zobrazit. Na kartě Rozložení (v části Nástroje tabulky)klikněte na Vzorec. V okně Vzorec zkontrolujte text v závorkách, ověřte, že Word zahrnul ty správné buňky, které chcete sečíst, a klikněte na OK. =SUM(ABOVE) sečte čísla ve sloupci nad aktuální buňkou.

Jak na kontingenční tabulku

Klikněte na buňku v oblasti zdroje dat nebo tabulky. Přejděte na Vložení > Kontingenční tabulka. Excel zobrazí dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku s vybraným názvem vaší oblasti nebo tabulky.

Jak vytvořit kontingenční tabulku z více listu

Vytvoření nové kontingenční tabulky pomocí datového modeluKlikněte na jakoukoliv buňku v listu.Vyberte Vložit a pak šipku dolů pod kontingenční tabulkou.Vyberte Z externího zdroje dat.Vyberte Zvolit připojení.Na kartě Tabulky vyberte v části Datový model tohoto sešitu možnost Tabulky v datovém modelu sešitu.

Jak zapsat čas do Excelu

Pokud chcete vložit čas, zadejte čas a potom klikněte na > Formát čísla (na kartě Číslo) >Čas.

Jak prevest cislo na hodiny

Číslo 0,6 znamená 6 desetin. Jedna desetina z hodiny je 6 minut.

Jak změnit číslo na text v Excelu

Formátování čísel jako textuVyberte buňku nebo Oblast buněk obsahující čísla, která chcete formátovat jako text. Jak vybrat buňky nebo oblast.Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text. Poznámka: Pokud možnost Text nevidíte, posuňte se posuvníkem na konec seznamu.

Jak v Excelu převést číslo na čas

Převod z desetinného čísla na formát standardního času

Pokud chcete číslo zobrazit jako čas: vyberte buňku a na kartě Domů ve skupině Číslo klikněte na šipku vedle pole Formát čísla. Potom klikněte na Další formátyčísel , v seznamu Kategorie klikněte na Vlastní a potom v poli Typ klikněte na vlastní formát.

Jak se dělají vzorce v Excelu

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkciVyberte prázdnou buňku.Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.Zadejte levou závorku (.Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Jak vynásobit sloupec v Excelu

Vytvoření vzorce:Do buňky B2 zadejte znaménko rovná se (=).Kliknutím na buňku A2 zadejte buňku do vzorce.Zadejte hvězdičku (*).Kliknutím na buňku C2 zadejte buňku do vzorce.Teď napište symbol $ před C a symbol $ před 2: $C$2.Stiskněte klávesu Enter.

Jak udělat filtr v kontingenční tabulce

Na kartě Analýza kontingenční tabulky klikněte na Možnosti.V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Souhrny & Filtry.V oblasti Filtry zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit více filtrů na pole v závislosti na tom, co potřebujete.

Jak zobrazit kontingenční tabulku

Pokud potřebujete zobrazit seznam polí kontingenční tabulky, klikněte na kartě Analýza nebo Možnosti ve skupině Zobrazit na Seznam polí.

Jak spojit dvě tabulky v Excelu

Jak propojit tabulky v Excelu Pro propojování tabulek v Excelu se nejčastěji používá funkce SVYHLEDAT (v anglické verzi Excelu VLOOKUP). Pomocí funkce SVYHLEDAT můžeme do tabulky doplnit hodnoty, které jsou uvedené v jiné tabulce. Funkce SVYHLEDAT patří do kategorie Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy.

Jak nastavit čas v Excelu

Pokud chcete změnit formát data nebo času, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a vyberte Formát buněk. Potom v dialogovém okně Formát buněk klikněte na kartě Číslo v části Kategorie na Datum nebo čas a v seznamu Typ vyberte typ a klikněte na OK.

Jak zapsat 3 4 hodiny

Časový úsek trvající 45 minut tedy můžeme vyjádřit jednoslovným výrazem třičtvrtěhodina, popř. slovním spojením tři čtvrtě hodiny (podstatné jméno hodina je ve 2. pádě). Např.: Poslední třičtvrtěhodina byla k nesnesení dlouhá. / Poslední tři čtvrtě hodiny byly k nesnesení dlouhé.