Jak nahradit slovo avšak?

Jak nahradit avšak

Ve Slovníku spisovného jazyka českého[4] je již příslovce nicméně označeno za prostředek knižní, jako synonyma jsou uvedeny výrazy přesto, přece, však, ale přece, avšak.
ArchivPodobné

Co to je Avšak

avšak spojka

— (staví věty do protikladu:) naproti tomu ⋄ Minulý rok vážně onemocněl, avšak poměrně brzy se uzdravil.

Jak napsat jinak ale

Nicméněpřesto.přece však.ale přece.avšak.

Co nejrychleji synonymum

Slova ihned a neprodleně jsou v zásadě synonymní a znamenají v témž okamžiku, okamžitě; popř. za malou chvilku, za okamžik, hned, obratem.

Co použít místo ale

Základními spojkami a spojovacími výrazy jsou ale, však, avšak, jenže, jenomže, nýbrž, a přece, a přesto, ale přesto, ale zároveň, ovšem, nicméně, leč, zato, ale zato, zato však, naopak, a naopak, ale naopak, (a) místo toho, sice – ale, sice – však ap.

Jak nahradit slovo nebo

Všechny čtyři tvary – neb, nebo, neboti, neboť – měly ve staré češtině platnost příčinné spojky. Postupně se tvary nebo a neboť významově odlišily, ale zkrácenou, knižní podobu neb můžeme použít pro obě slova.

Jak nahradit slovo jelikož

Jelikožprotože.poněvadžneboťježto.

Jak nahradit slovo Ovšem

synonymaEditovatovšemže, bezpochyby.nicméně, však.

Jak nahradit slovo ale

Aleale a avšak však nýbrž naproti tomu na druhé straně jenže.však ale avšak vždyť ovšem jistěleč leda ledaže jen vyjma než ale avšak však jenže než lov.nicméně přesto přece však ale přece avšak.

Jak nahradit slovo velmi

VelmiVelmi.velice.hodněznačněnadmíru.málo.

Co to je promptní

Rychlý/rychle. Okamžitý/okamžitě. „Prosím Vás, zařiďte to; ale promptně.

Co je to že

Korelativum tak, že vyjadřuje vedlejší větu způsobovou v širokém slova smyslu – např. Voda stoupla tak, že nám natekla do sklepa.

Jak nahradit spojku aby

Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.

Jak nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.

Jak nahradit slovo často

Komentáře ke slovu často

» reagovat
> » reagovat
ne
často » reagovat
také zpravidla, pravidelně

Jak nahradit slovo a proto

ProtoProto.protože.z tohoto důvodu.z této příčiny.kvůli.tedy.tudíž

Co je slovo implementovat

Implementovat znamená zavedení, např. implementovat nějaká opatření do praxe.

Jaké je synonymum ke slovu

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Co znamená slovo zejména

ze jmene, ze jména, naše zejména, což pův. také znamenalo »jménem« (ze jména položiti = výslovně jmenovati), ale nabývá také významu »zvláště, vynikající měrou« (již stč.

Jak nahradit slovo Takže

Takže je tedy synonymní s důsledkovými spojkami a tak, tedy (srov. 8a), ale také se spojkami proto, a proto (srov. 8b): (8a) …

Jak nahradit slovo která

synonymaEditovatjakýjenž, (knižně, zastarale) an.

Co znamená promptní odpověd

promptní | Vševěd.cz

pohotový, rychlý, např. p. reakce, odpověď; promptně – pohotově, např.

Jak nahradit slovo že

V tom případě, žeJestliže.-li.v případě že.za podmínky že.zda.zdali.

Jak nahradit slovo Pokud

synonymaEditovat———jestli, když, jestliže, pakliže.

Co je za slovní druh aby

spojkaEditovat

ve spojení se slovesem v podmiňovacím způsobu se užívají tvary: v singuláru: 1. osoba: abych.