Jak nahradit slovo funguje?

Jak nahradit slovo slovo

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

Co to je synonymum příklady

Synonyma jsou slova, která mají rozdílnou podobu, ale stejný nebo přibližně stejný význam (např. děvče a dívka nebo pěkný a hezký). Díky svému významu vstupují slova do vzájemných vztahů, do synonymních řad, čeledí a polí a tím se určitým způsobem organizuje slovní zásoba.

Jak nahradit slovo zde

synonymaEditovattady, tu.tuhle, tady.tady, v tomto případě

Jak nahradit slovo například

synonymaEditovatkupříkladu, třeba, příkladmo, dejme tomu.zejména.

Jak se dá nahradit že

V tom případě, žeJestliže.-li.v případě že.za podmínky že.zda.zdali.

Co jsou to synonyma Antonyma a Homonyma

Antonyma – slova opačného, protikladného významu. Jedno slovo může mít více antonym s různými významy. Homonyma – slova souzvučná – mají stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) jako slovo jiného významu i původu.

Co jsou Homonyma příklady

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Jak nahradit slovo Důvod

Důvod.příčina.pohnutka.argument.

Jaké je synonymum ke slovu

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Jak nahradit slovo řekl

synonymaEditovatpovědět, pronést, (knižně) pravit, dít.vyjádřit, sdělit.požádat, zažádat.nazvat, označit.

Jak nahradit spojku aby

Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.

Jak nahradit Pokud

PokudPokud.až kam.jak daleko.dokud.jestliže.v případě že.za podmínky že.

Jak se říká slovům opačného významu

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Znamená to tedy, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem druhého (velký –⁠ malý, správně –⁠ špatně).

Co to je Antonymum

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Znamená to tedy, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem druhého (velký –⁠ malý, správně –⁠ špatně). Některé slovo může mít více antonym, zejména pokud má více významů.

Jak poznat jednoznacne slovo

– mají jen jeden význam, označují jednu věc, které všichni rozumí – nejčastěji jde o vlastní jména a zeměpisné názvy (Božena Němcová, Vltava, Krkonoše, Praha…) nebo odborné názvy, kdy je význam jasný a zřetelný (zájmeno, poloměr, obdélník, sopka…)

Jak nahradit slovo Protože

ProtožeProtože.proto.poněvadžneboťježto.jelikož

Co to je za slovo

Slovo je nositelem informace s určitým obsahem, vnímané ve formě zvuku (mluvený projev), vizuálně v případě písma (též tisku) i hmatově (tzv. Braillovo písmo) a to ve významu věcném neboli lexikálním, uváděném ve slovníku a/nebo mluvnickém (gramatickém) v případě spojení s dalšími slovy.

Jak nahradit slovo často

Komentáře ke slovu často

» reagovat
> » reagovat
ne
často » reagovat
také zpravidla, pravidelně

Jak nahradit slovo informace

Informace.údaj.data.zpráva.sděleníoznámenípoznatky.znalosti.

Jak funguje Treci spojka

Základem konstrukce jsou disky, jakési talíře z tepluodolné hmoty s třecími plochami, které jsou pružinou tlačeny k sobě či od sebe. Právě na střed talířové pružiny prostřednictvím hydraulického systému zatlačíte ve chvíli stisknutí spojkového pedálu. Tehdy zmizí tlak a dochází k prokluzu spojky.

Jak se pozná spojka

Spojky souřadicí
slučovací – a, i, ani, jednak – jednak, hned – hned, jak – tak
stupňovací – i, ba, ba i, dokonce, nejen – ale i, nejen – nýbrž i<
odporovací ale, avšak, však, sice – ale
vylučovací nebo, anebo, buď – nebo

Jak použít funkci nahradit

Do pole Nahradit čím zadejte text nebo čísla, která chcete použít k nahrazení hledaného textu. Klikněte na Nahradit nebo Nahradit vše. Tip: Když kliknete na Nahradit vše, nahradí se každý výskyt kritérií, která hledáte, a funkce Nahradit bude aktualizovat vždy jen jeden výskyt.

Jak nahradit být a mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést. Například: Má v ruce zbraň.

Co to je Homonymum

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova, které má stejnou podobu (zvukovou nebo grafickou) ale rozdílný význam i původ. Příklady homonym: hranice (hranice dřeva, hranice mezi státy) rys (rys ostrovid, osobnostní rys)

Co to je protiklad

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Znamená to tedy, že pokud máme dvě slova, jedno je přesným opakem druhého (velký –⁠ malý, správně –⁠ špatně). Některé slovo může mít více antonym, zejména pokud má více významů.