Jak nahradit v Excelu?

Jak nahradit mezeru v Excelu

(1) V Najít to, co pole, zadejte mezeru; (2) V Nahradit do pole zadejte podtržítko / pomlčku / čárku, jak potřebujete. (Chcete-li prázdné místo nahradit ničím, ponechte toto pole prázdné); (3) Klikněte na Nahradit vše .

Jak funguje funkce nahradit

Funkce NAHRADIT nahradí na základě zadaného počtu znaků část textového řetězce jiným textovým řetězcem. Funkce NAHRADITB nahradí na základě zadaného počtu bajtů část textového řetězce jiným textovým řetězcem. Důležité informace: Tyto funkce nemusí být v některých jazycích dostupné.
Archiv

Jak vyhledat část textu v Excelu

Pomocí funkcí HLEDAT a SEARCHB můžete zjistit umístění určitého znaku nebo textového řetězce v rámci jiného textového řetězce a potom můžete pomocí funkcí ČÁST a MIDB vrátit daný text nebo pomocí funkcí NAHRADIT a NAHRADITB text změnit.

Jak na funkci Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak nahradit v Excelu tečku za čárku

Kde si tedy můžeme vybrat, jestli používat čárky nebo tečky Je možné buď nastavit celé Windows v regionálním nastavení, nebo je možné nastavit pouze Excel. Pak jdeme na Soubor / Možnosti / Upřesnit. Odstraněním fajfky zrušíme vazbu Excelu na Windows a nadefinujeme si, jaké oddělovače chceme v Excelu používat.

Jak se zbavit mezer u čísel v Excelu

Mezery lze odstranit například Ctrl+H (Najít mezeru a nahradit ničím = mezeru odstraní).

Jak odstranit lomítko z rodného čísla v Excelu

2.4.

Postup hromadného odstranění lomítek v rodném čísle je obdobný jako u přečíslování rolí: nejprve je třeba vybrat požadovanou oblast (tedy sloupec buněk s rodnými čísly). Následně přes funkci Nahradit vysvětlenou výše můžete snadno najít všechna lomítka – znak „/“ a pole „Nahradit“ necháte prázdné.

Jak nahradit slova

Klikněte na Domů > Nahradit. Do části Najít zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete nahradit. Do částiNahradit čím zadejte nový text. Abyste změnili se všechny výskyty slova nebo fráze, vyberete Nahradit vše.

Jak funguje funkce část

Funkce ČÁST vrátí určitý počet znaků (na základě zadaného počtu znaků) z textového řetězce od zadané pozice. Funkce MIDB vrátí určitý počet znaků (na základě zadaného počtu bajtů) z textového řetězce od zadané pozice. Důležité informace: Tyto funkce nemusí být v některých jazycích dostupné.

Jak zadat funkcí Svyhledat v Excelu

Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office. Na řádku vzorců zadejte =SVYHLEDAT().

Jak najít v Excelu stejně hodnoty

Vybereme si oblast buněk, u které chceme zjistit, jestli tam máme nějaké stejné hodnoty. Půjdeme na kartu Domů-Podmíněné formátování-Pravidla zvýraznění buněk a zvolíme Duplicitní hodnoty.

Jak oddělit Tišice

Pokud se jedná o peněžní částku, je možné tisíce oddělit místo mezery tečkou: 578.000 Kč, 8.000.000 €, 4.567,50 Kč. Čtyřciferná čísla můžeme psát mez mezery: 6000 km, 2500 m, 9999 aktivistů. Letopočty píšeme bez mezery: 2020, 1969, 1945, 1620.

Jak oddělit tisíce v Excelu

Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle možnosti Číslo. Na kartě Číslo klikněte v seznamu Kategorie na Číslo. Pokud chcete zobrazit nebo skrýt oddělovač tisíců, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Použít oddělovač 1000 (;).

Jak odstranit prázdné řádky v Excelu

Odstranění buněk, řádků nebo sloupcůVyberte buňky, řádky nebo sloupce, které chcete odstranit.Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příslušnou možnost odstranění, například Odstranit buňky a Shift Up, Odstranit buňky a Posunout doleva, Odstranit řádky, nebo Odstranit sloupce.

Jak vymazat celý řádek v Excelu

Uděláte to tak, že vyberete řádek nebo sloupec a pak stisknete klávesu Delete.Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, řádek nebo sloupec tabulky, který chcete odstranit.V nabídce klikněte na Odstranit buňky.Pokud chcete odstranit jednu buňku, zvolte Posunout buňky doleva nebo Posunout buňky nahoru.

Jak udělat z data narození rodné číslo

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození.

Jak se dá nahradit že

V tom případě, žeJestliže.-li.v případě že.za podmínky že.zda.zdali.

Jak nahradit slovo řekl

synonymaEditovatpovědět, pronést, (knižně) pravit, dít.vyjádřit, sdělit.požádat, zažádat.nazvat, označit.

Jak převést text na číslo v Excelu

Vyberte buňky s čísly uloženými jako text. Na kartě Domů klikněte na Vložit > Vložit jinak. Klikněte na Násobit a pak klikněte na OK. Excel vynásobí každou buňku číslem 1 a přitom převede text na čísla.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak použít funkcí Countif

Funkci COUNTIF, jednu ze statistických funkcí, můžete používat ke zjištění počtu buněk, které splňují určité kritérium, třeba ke spočítání, kolikrát se konkrétní město zobrazuje v seznamu zákazníků. Ve své nejjednodušší formě COUNTIF říká: =COUNTIF(Kde chcete hledat, Co chcete hledat)

Jak použít funkcí Sumif

Vzorec =SUMIF(B2:B5;"Jan";C2:C5) například vypočítá součet pouze těch hodnot v oblasti C2:C5, u kterých mají odpovídající buňky v oblasti B2:B5 hodnotu Jan. Pokud chcete sečíst buňky na základě více kritérií, přečtěte si článek Funkce SUMIFS.

Jak udělat rozdíl v Excelu

Poznámka: V aplikaci Excel neexistuje žádná funkce ODEČÍST. Použijte funkci SUMA a čísla, která chcete odečíst, převeďte na záporné hodnoty. Funkce SUMA(100;-32;15;-6) například vrátí výsledek 77.

Jak v Excelu porovnat dvě hodnoty

Základním vzorcem a operátorem rovná se (=) porovnáme obsah dvou vedlejších buněk. Pokud se buňky rovnají, vzorec vrátí stav PRAVDA, jinak NEPRAVDA.

Jak nastavit jednotky v Excelu

V nabídce Excel klikněte na Předvolby. (Obecné). V nabídce Jednotky pravítka klikněte na měrnou jednotku, kterou chcete použít. Tip: Šířku sloupce můžete také zobrazit přetažením oddělovače sloupců na listu a pozorováním Popisy ovládacích prvků při přetahování.