Jak najít odkazy v Excelu?

Jak najít externí odkaz v Excelu

Kontrola metadat rozpozná externí odkazy, které se zobrazí v dialogovém okně Upravit odkazy (v Excel klikněte na Data > Upravit odkazy). Externí odkazy zahrnují externí odkazy, které se používají v: Buňkách v listu.

Jak odkazovat na jiný list v Excelu

Vytvoření odkazu na jiný listVyberte buňku nebo buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz.Typ = (znaménko rovná se).Přepněte na list obsahující buňky, na které chcete vytvořit propojení.Vyberte buňku nebo buňky, na které chcete vytvořit odkaz, a stiskněte Enter.

Jak vyhledat hodnotu v Excelu

VYHLEDAT (funkce)Pomocí funkce SVYHLEDAT můžete hledat v jednom řádku nebo sloupci, případně ve víc řádcích nebo sloupcích (jako v tabulce).Pokud používáte Microsoft 365, použijte funkci XLOOKUP , která je nejen rychlejší, ale také umožňuje hledat v libovolném směru (nahoru, dolů, vlevo, vpravo).

Co je odkaz v Excelu

Pomocí funkce ODKAZ můžete získat adresu buňky v listu na základě zadaných čísel řádku a sloupce. Funkce ODKAZ(2,3) třeba vrátí adresu $C$2. Jiný příklad: Funkce ODKAZ(77,300) vrátí $KN$77. Můžete taky použít jiné funkce jako ŘÁDEK a SLOUPEC pro poskytnutí číselných argumentů řádku a sloupce pro funkci ODKAZ.

Jak se dělá absolutni odkaz

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Jak se ve vzorci odkazuje oblast v tabulce

Když vytvoříte jednoduchý vzorec nebo vzorec, který používá funkci, můžete odkazovat na data v buňkách listu zahrnutím odkazů na buňky do argumentů vzorce. Když třeba zadáte nebo vyberete odkaz na buňku A2, vzorec použije k výpočtu výsledku hodnotu této buňky.

Co je to relativní odkaz

Ve výchozím nastavení je odkaz na buňku relativní odkaz, což znamená, že odkaz je vzhledem k umístění buňky. Pokud například odkazujete na buňku A2 z buňky C2, ve skutečnosti odkazujete na buňku, která je dva sloupce vlevo (C minus A)– ve stejném řádku (2).

Jak na funkci Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Co je funkce Pozvyhledat

Funkce POZVYHLEDAT vyhledá zadanou položku v Oblasti buněk a vrátí relativní pozici této položky v oblasti. Pokud například oblast A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, vrátí vzorec =POZVYHLEDAT(25;A1:A3;0) číslo 2, protože hodnota 25 je druhou položkou v této oblasti.

Jak se Vyhledava v Excelu

Pokud chcete v Excelu najít nějaký konkrétní údaj, skvěle vám poslouží rozšířené vyhledávání. Pro otevření vyhledávání stačí stisknout klávesovou zkratku CTRL + F. Poté stačí napsat, co chcete hledat.

Jak vložit odkaz na soubor do Excelu

Odkaz na souborVyberte Vložit > objekt.Vyberte Vytvořit ze souboru.Vyberte Procházet a přejděte na soubor, který chcete použít.Vyberte Vložit.Vyberte Propojit se souborem a pak vyberte OK.

Co je absolutní odkaz v Excelu

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Jak vytvořit absolutní odkaz

Pro tvorbu absolutního nebo smíšeného odkazu použijete opět klávesu F4. Pokud vytvoříte vzorec, který využívá buňku z jiného sešitu, situace je zcela opačná. Odkaz na buňku v propojeném sešitu, vytvořený pomocí klepnutí myší, se nastaví jako absolutní.

Jak se dělá odkaz

Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz. Stiskněte Ctrl+K. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

Jak zadat funkcí Svyhledat v Excelu

Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office. Na řádku vzorců zadejte =SVYHLEDAT().

Jak spojit tabulky v Excelu

Řádky z jedné tabulky do druhé můžete sloučit jednoduše vložením dat do prvních prázdných buněk pod cílovou tabulkou. Velikost tabulky se zvětšuje tak, aby zahrnovala nové řádky.

Jak spojit dvě tabulky v Excelu

Jak propojit tabulky v Excelu Pro propojování tabulek v Excelu se nejčastěji používá funkce SVYHLEDAT (v anglické verzi Excelu VLOOKUP). Pomocí funkce SVYHLEDAT můžeme do tabulky doplnit hodnoty, které jsou uvedené v jiné tabulce. Funkce SVYHLEDAT patří do kategorie Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy.

Jak použít funkcí Countif

Funkci COUNTIF, jednu ze statistických funkcí, můžete používat ke zjištění počtu buněk, které splňují určité kritérium, třeba ke spočítání, kolikrát se konkrétní město zobrazuje v seznamu zákazníků. Ve své nejjednodušší formě COUNTIF říká: =COUNTIF(Kde chcete hledat, Co chcete hledat)

Jak vyhledavat v tabulkach

Pomocí funkce SVYHLEDAT můžete najít data v seřazené nebo neseřazené tabulce. Následující příklad používá tabulku s neseřazenými daty. Vzorec používá v buňce E2 hodnotu "Marie" a v levém sloupci (sloupec A) najde "Marie". Vzorec pak odpovídá hodnotě ve stejném řádku v Column_Index.

Jak se kopíruje odkaz

Zkopírujte adresu URL podle svého prohlížeče: Chrome: Klepněte na adresní řádek. Pod adresním řádkem vedle adresy stránky klepněte na Kopírovat .

Jak vložit odkaz

Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz. Stiskněte Ctrl+K. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo obrázek a v místní nabídce kliknout na Odkaz . Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

Jak se dělá absolutní odkaz

Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz. V méně častých případech můžete chtít vytvořit odkaz na buňku "smíšenou" tak, že před sloupec nebo hodnotu řádku před znakem dolaru zamknete sloupec nebo řádek (například $A 2 nebo B$3).

Co je absolutní odkaz Excel

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Jak otevřít odkaz

Otevření hypertextového odkazuKlikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a v místní nabídce vyberte Otevřít hypertextový odkaz .Klikněte na Otevřít hypertextový odkaz.

Jak vložit odkaz do Excelu

Vytvoření odkazu na webovou stránkuNa listu vyberte buňku, ve které chcete vytvořit odkaz.Na kartě Vložení vyberte Hypertextový odkaz.V oddílu Zobrazený text zadejte text, který má odkaz představovat.V oddílu Adresa URL zadejte úplnou adresu URL požadované webové stránky.Vyberte OK.