Jak nekomu poslat prezentaci?

Jak s někým sdílet prezentaci

Pokud chcete svoji prezentaci odeslat jako kopii nebo jako soubor PDF, vyberte Sdílet. V dialogovém okně Sdílet vyberte Místo toho připojit kopii . Vyberte, jestli se má poslat Prezentace PowerPointu nebo PDF. PowerPoint otevře e-mailovou aplikaci a připojí soubor k nové zprávě.
Archiv

Jak spojit prezentace

Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na šipku vedle možnosti Objekt a vyberte Objekt. Klikněte na kartu Vytvořit ze souboru a přejděte do umístění prezentace. Klikněte na Propojit se souborem nebo Zobrazit jako ikonu a potom klikněte na OK.

Jak uložit prezentaci aby se hned spustila

Automatické spuštění prezentace při otevřeníVyberte Soubor > Uložit jako (nebo Uložit kopii).Klikněte na Další možnosti.Přejděte do složky, do které chcete prezentaci uložit.Do pole Název souboru zadejte název prezentace.V části Uložit jako typvyberte PowerPoint Show.

Jak dát na Flesku prezentaci

V nabídce Start rozklikněte ikonu Tento počítač, pod kterým najdete Vyměnitelné zařízení (nejčastěji označené jako E). Následně rozklikněte ikonu Vyměnitelného zařízení. Do okna, které se vám zobrazí, poté myší přetáhněte všechny soubory, které chcete na flešku stáhnout.

Jak poslat prezentaci v PowerPointu

Sdílení prezentace s dalšími lidmi a spolupráce na prezentaci ve stejnou dobuOtevřete PowerPoint prezentaci a až budete připravení ke spolupráci, zvolte Sdílet. v pravém horním rohu pásu karet.Do pole Odeslat odkaz zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete prezentaci sdílet.Klikněte na Sdílet.

Jak má vypadat správná prezentace

Tvorba prezentace

Obsah by měl být stručný, heslovitý, případné věty krátké, srozumitelné. srozumitelnost a viditelnost obrázků před prezentací. Videa pouze krátká, k tématu. Minimalizovat použité animace a přechody – volit krátké a přehledné animace stejné v celé prezentaci.

Jak převést prezentaci z PowerPointu do Wordu

Klikněte na Soubor > Exportovat. V části Exportovat klikněte na Vytvořit podklady a potom v části Vytvořit podklady v aplikaci Microsoft Word klikněte na Vytvořit podklady.

Jak sloučit PPT

Jak sloučit soubor PowerPoint do PPTOtevřete prohlížeč na webu aplikace PowerPoint zdarma a přejděte do nástroje sloučení.Kliknutím do oblasti předání souboru nahrajte soubory PowerPoint nebo přetáhněte soubory PowerPoint.Klepnutím na tlačítko „SLOČENÍ“ spusťte slučování souborů.

Co se píše na konci prezentace

Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Jak se spustí prezentace

Jak spustit prezentaci

Prezentaci spustíte tak, že na kartě Prezentace vyberete Přehrát od začátku. (Pokud jste vypnuli zjednodušený pás karet, karta Prezentace se nezobrazuje. Použijte místo toho ke spuštění prezentace kartu Zobrazení.)

Jak poslat prezentaci přes PowerPoint

Klikněte na Soubor > Uložit & Odeslat. V části Save & Send (Odeslat)klikněte na Send Using E-mail (Odeslat pomocí e-mailu). Pokud chcete prezentaci připojit k e-mailové zprávě, klikněte na Odeslat jako přílohu. Klikněte na Odeslat odkaz a vytvořte e-mailovou zprávu, která obsahuje odkaz na prezentaci.

Jak poslat prezentaci v Powerpointu

Sdílení prezentace s dalšími lidmi a spolupráce na prezentaci ve stejnou dobuOtevřete PowerPoint prezentaci a až budete připravení ke spolupráci, zvolte Sdílet. v pravém horním rohu pásu karet.Do pole Odeslat odkaz zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete prezentaci sdílet.Klikněte na Sdílet.

Jak stáhnout prezentaci z PowerPoint

Uložení kopie prezentace do počítače

Na kartě soubor na pásu karet vyberte Stáhnout jakoa potom na panelu možností, který se zobrazí vpravo vyberte stáhnout kopii. Dialogové okno potvrzující, že kopie je připravená stáhnout do počítače.

Jak udělat z prezentace dokument

V otevřené prezentaci udělejte toto: Klikněte na Soubor > Exportovat. V části Exportovat klikněte na Vytvořit podklady a potom v části Vytvořit podklady v aplikaci Microsoft Word klikněte na Vytvořit podklady.

Co je pravidlo 5×5

Většina uživatelů se snaží dodržovat pravidlo 5×5, tedy pět řádků s pěti slovy, maximum je 7×7, kdy už prezentace začíná vypadat spíše jako textový dokument. V takovém případě nebude z dálky malý text ani vidět.

Jak dát prezentaci do PDF

Ukládání powerpointových prezentací jako PDF souborůVyberte Soubor > Exportovat.Klikněte na Vytvořit dokument PDF/XPS a potom klikněte na Vytvořit soubor PDF/XPS.V dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS vyberte umístění, do kterého chcete soubor uložit.

Jak dostat text z prezentace

Klikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Nástroj pro výběr. Přetažením vyberte text nebo kliknutím vyberte obrázek. Klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte možnost Kopírovat.

Jak dát více prezentací do jedne

Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj. Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem na libovolný snímek a pak vyberte Vložit všechny snímky.

Jak spojit obrazce v Powerpointu

Sloučení obrazcůVyberte obrazce, které chcete sloučit: Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak vyberte jednotlivé obrazce.Na kartě Formát obrazce vyberte ve skupině Vložit obrazcemožnost Sloučit obrazce .Vyberte požadovanou možnost Sloučit.

Jak by měl vypadat konec prezentace

Na konci prezentace je vhodné ji krátce shrnout a uvést zdroje, z nichž se čerpalo. Pamatujte na to, že prezentace vypadá úplně jinak doma na monitoru a ve škole či v práci na dataprojektoru – monitor barvy prozáří a vysvítí, plátno je má matnější.

Jak ukončit Powerpoint prezentaci

Pokud chcete Prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Jak posouvat prezentaci

Automatické posouvání snímků v publikované prezentaciOtevřete prezentaci v Prezentacích Google.Klikněte na Soubor. Publikování na webu.Zvolte Odkaz nebo Vložit.U položky Automatické posouvání snímků vyberte, kolik času chcete přidat mezi snímky.Klikněte na Publikovat. Ok.

Jak nejlépe ukončit prezentaci

Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Jak uložit powerpointovou prezentaci

Klikněte na soubor > Uložit, vyberte nebo vyhledejte složku, do pole název souboru zadejte název prezentace a klikněte na Uložit.Ukládejte si průběžně rozdělanou práci. Používejte k tomu zkratku CTRL+S a používejte ji často.

Jak pustit PDF jako prezentaci

Soubory aplikací Microsoft Office můžete po přihlášení zdarma upravovat přímo z prostředí Acrobat. Po použití online nástroje Acrobat pro převod souboru PDF do souboru prezentace PowerPoint stačí soubor otevřít v aplikaci Microsoft PowerPoint pro web a můžete se pustit do úprav.