Jak odstranit cyklický odkaz?

Jak najit cyklicky odkaz Excel

Pokud nemůžete chybu najít, klikněte na kartu Vzorce, klikněte na šipku u tlačítka Kontrola chyb, přejděte myší na Cyklické odkazy a klikněte na první buňku uvedenou v podnabídce.
Archiv

Co znamená odkaz v Excelu

ODKAZ, aplikace Excel otevře soubor uložený na místě určeném odkazem. Umístění odkazu je cesta a název souboru, který se má otevřít jako text. Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, například na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast listu nebo sešitu Excelu nebo na záložku v dokumentu Microsoft Wordu.

Jak najít chybu ve vzorci Excel

Pokud se nezobrazí dialog Kontrola chyb, klikněte na kartu Vzorce > Závislosti vzorců > tlačítko Kontrola chyb.

Jak Iterovat v Excelu

Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Vzorce. V Excelu 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office, klikněte na Možnosti aplikace Excela potom klikněte na kategorii vzorce . V oddílu Možnosti výpočtů zaškrtněte políčko Povolit iterativní přepočet.

Jak odebrat hypertextový odkaz v Excelu

V Excelu:Vyberte všechny buňky, které obsahují hypertextové odkazy, nebo stisknutím Ctrl+A vyberte všechny buňky.Klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Odebrat hypertextové odkazy.

Jak udělat absolutni odkaz

Pokud chcete při kopírování zachovat odkaz na původní buňku, musíte ho „zamknout“ tak, že přidáte znaky dolaru ($) před odkazy na buňku a sloupec. Pokud třeba vzorec =$A$2+$B$2 zkopírujete z buňky C2 do buňky D2, vůbec se nezmění. Říká se tomu absolutní odkaz.

Co v Excelu znamená chybová hláška

Tímto chybovým hlášením Excel říká, že hodnota není pro daný vzorec nebo funkci k dispozici. Může se stát, že hodnota zatím do tabulky nebyla zadána, ale také je možné, že se vynechal některý z argumentů u použité funkce či se argument nebo odkaz na určitý argument nezadal správně.

Jak na funkci Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Jak aktualizovat vzorce v Excelu

Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Vzorce. V Excelu 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office, klikněte na Možnosti aplikace Excela potom klikněte na kategorii vzorce . V oddílu Možnosti výpočtů zaškrtněte políčko Povolit iterativní přepočet.

Jak přidat řešitele do Excelu

Zavedení doplňku Řešitel v ExceluV Excelu 2010 a novější verzi přejděte na Soubor > Možnosti.Klikněte na položku Doplňky a v rozevíracím seznamu Spravovat vyberte položku Doplňky aplikace Excel.Klikněte na tlačítko Přejít.V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko Řešitel a potom klikněte na tlačítko OK.

Jak se zbavit hypertextového odkazu

Pokud chcete odebrat hypertextový odkaz, ale zachovat text, klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz a klikněte na Odebrat hypertextový odkaz. Pokud chcete hypertextový odkaz úplně odebrat, vyberte ho a stiskněte Klávesu Delete.

Co je to relativní odkaz

Ve výchozím nastavení je odkaz na buňku relativní odkaz, což znamená, že odkaz je vzhledem k umístění buňky. Pokud například odkazujete na buňku A2 z buňky C2, ve skutečnosti odkazujete na buňku, která je dva sloupce vlevo (C minus A)– ve stejném řádku (2).

Jak použít funkci Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak odstranit není k dispozici Excel

Pokud je argument oblasti vyhledávání nastavený na hodnotu TRUE a jeden z prohledávaných sloupců není seřazený vzestupně (A–Z), zobrazí se chyba #NENÍ_K_DISPOZICI. Řešení: Změňte funkci SVYHLEDAT tak, aby hledala přesnou hodnotu. Uděláte to tak, že argument oblasti vyhledávání nastavíte na hodnotu NEPRAVDA.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak použít funkcí Xlookup

Syntaxe. Funkce XLOOKUP prohledá oblast nebo pole a vrátí položku odpovídající první shodě, kterou najde. Pokud neexistuje žádná shoda, může funkce XLOOKUP vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. *Pokud je vynechána, vrátí funkce XLOOKUP prázdné buňky, které najde v lookup_array.

Jak vypnout funkce v Excelu

Odstranění maticového vzorceKlikněte na buňku v matici vzorce.Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Najít a vybrat a potom na příkaz Přejít na.Klikněte na tlačítko Jinak.Klikněte na Aktuální matice.Stiskněte DELETE.

Jak v Excelu vypočítat vzorec

Vytvoření jednoduchého vzorce v ExceluNa listu klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.Zadejte znaménko = (znaménko rovná se) následované konstantami a operátory (až 8 192 znaků), které chcete použít při výpočtu. V našem příkladu zadejte =1+1. Poznámky:Stiskněte Enter (Windows) nebo Return (Mac).

Jak funguje řešitel

Řešitel je Microsoft Excel doplněk, který můžete použít pro Citlivostní analýza. Pomocí řešitelu můžete najít optimální (maximální nebo minimální) hodnotu pro Vzorec v jedné buňce ( nazývanou cílová buňka ) s omezeními nebo omezeními u hodnot jiných buněk vzorců na listu.

Kde najdu řešitele v Excelu

Zavedení doplňku Řešitel v ExceluV Excelu 2010 a novější verzi přejděte na Soubor > Možnosti.Klikněte na položku Doplňky a v rozevíracím seznamu Spravovat vyberte položku Doplňky aplikace Excel.Klikněte na tlačítko Přejít.V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko Řešitel a potom klikněte na tlačítko OK.

Jak zrušit podtržení odkazu

Tažením nakreslete obdélník tak, aby zakrýval text hypertextového odkazu, který chcete skrýt. Klikněte pravým tlačítkem myši na obdélník a potom klikněte na Formát obrazce. V podokně Formát obrazce postupujte takto: V části Výplň klikněte na Bez výplně.

Co to je hypertextový odkaz

Popis. Funkce HYPERTEXTOVÝ ODKAZ vytvoří zástupce, který přejde na jiné místo v aktuálním sešitu, nebo otevře dokument uložený na síťovém serveru, na Intranet nebo na internetu. Když kliknete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ ODKAZ, Excel přejde na uvedené místo nebo otevře zadaný dokument.

Jak vnořit funkcí Když

Pokud jste klikli na KDYŽ, zobrazí se v dialogovém okně Argumenty funkce argumenty funkce KDYŽ. Pokud chcete vnořit jinou funkci, můžete ji zadat do pole argumentu. Můžete třeba zadat SUMA(G2:G5)do Value_if_true funkce KDYŽ. Zadejte všechny další argumenty, které jsou potřeba k dokončení vzorce.

Jak na funkcí Svyhledat

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce. Příklady: =SVYHLEDAT(A2;A10:C20;2;PRAVDA) =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Co je funkce Iferror

Vrátí první argument, pokud nejde o chybovou hodnotu. Jinak vrátí druhý argument, pokud je přítomen, nebo prázdnou hodnotu, pokud druhý argument chybí.