Jak přepínat plochy Windows?

Jak přepnout na plochu

Na hlavním panelu vyberte ikonu Zobrazení úkolů a pak vyberte Nová plocha. Otevřete aplikace, které chcete na této ploše používat. Pokud chcete přepnout na jinou plochu, znovu vyberte Zobrazení úkolů.
Archiv

Jak otevřít novou plochu

Vytvoření virtuální plochy

Pomocí kurzoru můžete kliknout na ikonu [Zobrazení úlohy ] na panelu úloh①, nebo můžete stisknout klávesu s logem Windows + klávesu tab na klávesnici a spustit „Zobrazení úlohy“. Vyberte [Nová plocha]② a vytvořte novou virtuální plochu.
Archiv

Jak se dostat na plochu Windows 10

Zobrazení plochy (desktopu) je ve Windows velmi jednoduché a snadno zapamatovatelné – stačí stisknout Win+D (ostatně viz Klávesové zkratky pro Windows 10).

Jak se dostat na plochu PC

Při stisku Win+D se dostanete na Plochu a po dalším stisku Win+D zpět do stejného okna aplikace, v které jste byly před přechodem na Plochu.

Jak rychle přepnout plochu

Nastavení a klávesové zkratky pro virtuální plochyWin + Ctrl + šipka doleva nebo doprava – Rychlé přepínání mezi virtuálními plochami.Win + Ctrl + D – Tato zkratka umožňuje rychlé vytvoření nové virtuální plochy, na kterou budete automaticky přesměrováni.

Jak přesunout okno na jinou plochu

Vyberte okno, které chcete přesunout (například pomocí přepínače oken Super + Tab ). Zmáčknutím Super + Shift + Page Up přesunete okno na pracovní plochu nad aktuální pracovní plochou ve výběru pracovních ploch.

Jak vratit ikonu na plochu

Podržte aplikaci, zkratku nebo skupinu. Přetáhněte položku doprava, dokud se nezobrazí prázdná plocha.

Jak dostat aplikaci na plochu

Jak dostat ikonu na plochu SamsungPodržením prstu na ikoně aplikace se zobrazí menu s dalšími možnostmi.Pokud potřebujeme ikonu přesunout na jinou plochu musíme tak učinit klasickým přetažením k okraji obrazovky a ikonu přesunout na požadovanou plochu.

Jak přepínat okna na PC

Alt + Esc = Klávesová zkratka vám umožní přepínat mezi otevřenými okny bez náhledu. Alt + Mezerník = Vyvoláte rychlou nabídku aktuálního okna, kde můžete měnit jeho velikost.

Jak rychle přepínat okna

Rychlé přepínání mezi okny

Podržte Alt a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nepřejdete na správné okno.

Jak rychle přepnout obrazovku

Kouzelné klávesy Alt + Tab

Samotné přepínání je velmi jednoduché. Stačí stisknout obě klávesy najednou a rázem se před vámi objeví nabídka všech otevřených oken, tedy aplikací. Klávesu Alt držte po celou dobu a postupným stiskáváním klávesy Tab pak vyberete, jaké okno chcete přenést do popředí, tedy zobrazit.

Jak dostat ikonu na plochu

Přidání zástupců na plochu

Stiskněte a podržte plochu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Nový > Zástupce. Zadejte umístění položky nebo vyberte Procházet a vyhledejte položku v Průzkumníkovi souborů, vyberte umístění a vyberte OK.

Jak dát aplikaci na plochu Windows 10

Pokud používáte Windows 10:Stiskněte klávesu Windows a přejděte k aplikaci Office, pro kterou chcete vytvořit zástupce na ploše.Klikněte levým tlačítkem na název aplikace a přetáhněte aplikaci na plochu. Na ploše se objeví zástupce aplikace.

Jak dostat aplikaci na plochu Windows 11

Přidání zástupců na plochu

Stiskněte a podržte plochu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Nový > Zástupce. Zadejte umístění položky nebo vyberte Procházet a vyhledejte položku v Průzkumníkovi souborů, vyberte umístění a vyberte OK.

Jak maximalizovat obrazovku

Klikněte pravým tlačítkem myši na program na hlavním panelu a potom klikněte na Maximalizovat. Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti hlavního panelu a potom klikněte na Kaskádová okna. Podle potřeby změňte velikost okna aplikace.

Jak přepnout obrazovku na PC

Klávesové zkratky pro otáčení displejeCTRL + ALT + šipka nahoru – převrátí obrazovku do standardní pozice,CTRL + ALT + šipka dolů – převrátí obrazovku vzhůru nohama (o 180 stupňů),CTRL + ALT + šipka doleva – převrátí obrazovku o 90 stupňů doleva,CTRL + ALT + šipka doprava – převrátí obrazovku o 90 stupňů doprava.

Jak přepnout okna na PC

Kouzelné klávesy Alt + Tab

Samotné přepínání je velmi jednoduché. Stačí stisknout obě klávesy najednou a rázem se před vámi objeví nabídka všech otevřených oken, tedy aplikací. Klávesu Alt držte po celou dobu a postupným stiskáváním klávesy Tab pak vyberete, jaké okno chcete přenést do popředí, tedy zobrazit.

Jak dát aplikaci na plochu Windows

Pokud používáte Windows 10:Stiskněte klávesu Windows a přejděte k aplikaci Office, pro kterou chcete vytvořit zástupce na ploše.Klikněte levým tlačítkem na název aplikace a přetáhněte aplikaci na plochu. Na ploše se objeví zástupce aplikace.

Jak maximalizovat okno

Klávesové zkratky WindowsKopírování: CTRL + C.Vyjmout: Ctrl+X.Vložení: CTRL + V.Maximalizovat okno: F11nebo Windows klávesa s logem + šipka nahoru.Otevřít zobrazení úkolů: Windows klávesa s logem + tabulátor.Zobrazení a skrytí plochy: Windows klávesa s logem + D.Přepínání mezi otevřenými aplikacemi: Alt + Tab.

Jak překlopit obrazovku

Ujistěte se, že jste na kartě Klávesové zkratky. Zapněte nebo Vypněte možnost Povolit systémové klávesové zkratky. V rozevírací nabídce vyberte, jestli chcete pro otáčení obrazovky používat klávesovou zkratku Ctrl + Alt nebo Ctrl + Shift.

Jak pracovat na dvou obrazovkách

Pokud potřebujete další pomoc, tady je to, co dělat:Vyberte Spustit> Nastavení> Zobrazení> systému.V části Více zobrazení vyberte ze seznamu možnost, která určí, jak se bude plocha zobrazovat na obrazovkách.Až vyberete, co vidíte na displejích, vyberte Zachovat změny.

Jak přepnout na celou obrazovku

režim přes celou obrazovku, kdy zmizí ovládací prvky prohlížeče i operačního systému a stránka se zobrazí přes celý monitor. Obvykle se do fullscreenu přepíná klávesou F11 . Přepnout zpět je možné opětovným stiskem F11 (někdy i klávesou Esc ).

Jak vrátit zpátky obrazovku

Pokud máte klávesové zkratky pro ovládání grafiky Intel aktivní, vrátíte pracovní plochu do původního zobrazení jednoduše pomocí kláves [Ctrl]+[Alt]+[šipka nahoru].

Jak nastavit obrazovku na PC

Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti plochy a vyberte možnost Nastavení zobrazení. V levém podokně klikněte na položku Obrazovka. V pravém podokně přejděte dolů a klikněte na možnost Upřesňující nastavení zobrazení. Pokud je k počítači připojeno více monitorů, vyberte monitor, jehož rozlišení chcete změnit.

Jak propojit dvě obrazovky

Nastavení dvou monitorů na WindowsVyberte Start a pak otevřete Nastavení .V části Systém vyberte Zobrazit .V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.Až vyberete nastavení, vyberte Použít.