Jak přepsat buňku v Excelu?

Jak přeškrtnout buňku v Excelu

Vyberte buňky obsahující data, která chcete formátovat. Klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Formát buněk. Tip: Můžete taky stisknout Ctrl+5. V dialogovém okně Formát buněk zaškrtněte v části Efekty políčko Přeškrtnuté.

Jak psát v jedné buňce pod sebe

Tip: Můžete také vybrat buňku a stisknout klávesu F2. V buňce klikněte na místo, kde chcete řádek zalomit, a stiskněte kombinaci kláves Alt +Enter.

Jak sloučit text z více buněk do jedné

Sloučení textů ze dvou nebo víc buněk do jedné buňkyVyberte buňku, do které chcete vložit sloučená data.Zadejte = a vyberte první buňku, kterou chcete sloučit.Zadejte & a použijte uvozovky s ohraničenou mezerou.Vyberte další buňku, kterou chcete zkombinovat, a stiskněte Enter. Příkladem vzorce může být =A2&" &B2.

Jak přizpůsobit buňku textu

Označte si buňky, které potřebujete upravit, pravým tlačítkem klikněte na jednu z nich a v kontextové nabídce vyberte "formát buněk". Karta "Zarovnání"> zde si nastavíte vodorovné i svislé zarovnání a vyberte si zda zaškrtnete okénko před "Zalomit text" nebo před "Přizpůsobit buňce" (druhá možnost zmenší písmo).

Jak udělat přeškrtnutý text

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí textuVyberte text, který chcete formátovat.Přejděte na Domů >Přeškrtnutí.

Jak Proškrtnout buňku

Otevřete tabulku, ve které chcete přeškrtnout text. Vyberte buňku nebo buňky, které chcete přeškrtnout. Vyberte možnost přeškrtnutí, stejně jako byste přidali tučné písmo, podtržení nebo kurzívu. Vybrané buňky nyní zobrazí přeškrtnutý text.

Jak zalomit text v buňce Excel

Zahájení nového řádku textu uvnitř buňky v ExceluPoklikejte na buňku, do které chcete vložit zalomení řádku.Klikněte na místo ve vybrané buňce, kde chcete řádek zalomit.Stisknutím kombinace kláves Alt+Enter vložíte zalomení řádku.

Jak Odentrovat v buňce

Odřádkuje text, ale přitom zůstane v buňce.

Jak v Excelu sloučit buňky

Sloučení buněkKlikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti.Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak sloučit hodnoty v Excelu

Spojení textu z více buněk do jedné pomocí jednoduchého vzorce. Postup si ukážeme na příkladě. V buňce A2 máme zadané jméno, v buňce B2 příjmení a do buňky C2 chceme vložit jméno i příjmení (viz obrázek). Klepneme do buňky C2, napíšeme vzorec =A2 & " " & B2 a potvrdíme klávesou Enter.

Jak rozšířit buňku v Excelu

Nastavení konkrétní výšky řádkuVyberte řádek nebo řádky, které chcete změnit.Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.V oddílu Velikost buňky klikněte na možnost Výška řádku.Do pole Výška řádku zadejte požadovanou hodnotu a klikněte na OK.

Jak udělat tučné písmo

Ve skupině Písmo. kartě Domů klikněte na Tučné písmo. Zadejte klávesovou zkratku: CTRL+B.

Jak dvojité přeškrtnout text

Použití nebo odebrání přeškrtnutí dvěma čaramiVyberte text, který chcete formátovat.Přejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Písmo. a pak vyberte kartu Písmo.Vyberte Dvojité přeškrtnutí.

Jak jsou adresovány buňky textové tabulky

Adresování buněk

Přesuneme-li buňky na jiné místo v tabulce, přizpůsobí se vzorce v tabulce tak, aby odpovídaly nové po- loze buněk. Říkáme tomu relativní adresování. Relativní adresa je odkaz přizpůsobující se své pozici.

Jak se dělají tabulky

Pokud chcete vložit základní tabulku, klikněte na Vložení > Tabulka a přesuňte kurzor po mřížce tak, aby se zvýraznil požadovaný počet sloupců a řádků. Pokud chcete vložit větší tabulku nebo chcete tabulku přizpůsobit, vyberte Vložení > Tabulka > Vložit tabulku.

Jak udělat nový řádek v buňce

Poklikejte na buňku, do které chcete zadat zalomení řádku. Klikněte na místo, kde chcete řádek zalomit. Stisknutím kombinace kláves ALT+ENTER vložte konec řádku.

Jak formátovat Číslo v Excelu

Dostupné formáty čísel v ExcelVyberte buňku nebo oblast buněk.Na kartě Domů vyberte v rozevíracím seznamu Číslo. Nebo můžete zvolit jednu z těchto možností: Stiskněte kombinaci kláves CTRL +1 a vyberte Číslo.Vyberte požadovaný formát.

Jak sloučit dvě buňky

Sloučení buněkKlikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti.Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak rozdělit sloučené buňky

Klikněte do buňky nebo vyberte několik buněk, které chcete rozdělit. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit buňky. Zadejte počet sloupců nebo řádků, do kterých chcete vybrané buňky rozdělit.

Jak sloučit buňku

Sloučení buněkKlikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti.Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak sloučit text ve dvou buňkách

Spojení textu z více buněk do jedné pomocí jednoduchého vzorce. Postup si ukážeme na příkladě. V buňce A2 máme zadané jméno, v buňce B2 příjmení a do buňky C2 chceme vložit jméno i příjmení (viz obrázek). Klepneme do buňky C2, napíšeme vzorec =A2 & " " & B2 a potvrdíme klávesou Enter.

Jak roztáhnout sloupec v Excelu

Na kartě Domůvyberte Formát >šířka sloupce (nebo Výška sloupce). Zadejte šířku sloupce a vyberte OK.

Co je to buňka v Excelu

Průnik souřadnic sloupce a řádky se nazývá buňka. Každý pracovní list v Excelu 2010 obsahuje 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků. Buňka může obsahovat jednu ze tří hodnot: číslo, text nebo vzorec. Čísla vytvářejí data, vzorce a popisky vytvářejí z dat užitečné informace.

Jak zvýraznit písmo

Pokud však potřebujete zvýraznit nějaký text v obsahu stránky, doporučujeme ke zvýraznění využít tučný řez písma nebo kurzivu, případně zvýraznění pomocí barvy písma nebo barvy pozadí textu. V tom případě však nezapomeňte, že barva by neměla být jediným způsobem sdělení informace.

Jak se dělá Kurzíva

Nebo – i zrychlit – stiskněte kombinaci kláves Ctrl + I. Příkaz Kurzíva funguje jako přepínač. Zkosené text přepnout zpátky na normální, vyberte ho a klepněte na tlačítko Kurzíva (nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl + I).