Jak převést Numbers do Excelu?

Jak otevřít Soubor Numbers

Pokud nemůžete některou tabulku Numbers otevřít, zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi Numbers z Mac App Storu. Pokud je tabulka zobrazena ztlumeně a nelze ji vybrat, v Numbers ji nebude možné otevřít. V Numbers můžete otevírat i tabulky ve formátu Microsoft Excel (soubory s příponou . xls nebo .

Jak převést Pages do PDF

Chcete-li převést soubor Apple Pages do PDF, lze použít následující kroky.Otevřete aplikaci Pages.Otevřete dokument, který je třeba převést na dokument WORD.Použijte možnost Exportovat a vyberte formát Word.Uložte dokument ve formátu Word.

Na co je aplikace Numbers

Aplikace Numbers umožňuje snadné vytváření nádherných a působivých tabulek a tabulkových dokumentů. Při vytváření můžete vyjít z některé… Při vytváření nové tabulky můžete vybrat prázdnou šablonu, do které budete postupně přidávat jednotlivé tabulky,…

Co je Soubor Pages

Formát souboru . pages je výchozí formát souboru pro vytváření textových dokumentů pomocí softwarových stránek společnosti Apple v operačním systému Mac OS. Formát stránek . pages je zpočátku založen na normálním souboru ZIP, který obsahuje některé soubory ve vlastním formátu, stejně jako náhled ve formě tří obrázků .

Jak otevřít Numbers ve Windows

Chcete-li otevřít tabulku Numbers v Excelu, zvolte Excel. Chcete-li otevřít prezentaci Keynote v PowerPointu, zvolte PowerPoint. V závislosti na aplikaci iWork, kterou používáte, můžete soubor také exportovat do PDF a řady dalších formátů souborů.

Jak otevřít Excel na Macbooku

Dokumenty vytvořené v Microsoft Wordu můžete otevřít v aplikaci Pages , tabulky z Microsoft Excelu můžete otevřít v aplikaci Numbers a prezentace z Microsoft PowerPointu můžete otevřít v aplikaci Keynote . Pokud v Macu nemáte Pages, Numbers nebo Keynote, můžete si je pořídit v App Storu.

Jak přeformátovat soubor

Změna výchozího formátu souboruKlikněte na kartu Soubor.Klikněte na položku Možnosti.V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na Obecné.V části Vytváření databází v poli Výchozí formát souborů vyberte formát souborů, který chcete použít jako výchozí.Klikněte na OK.Klikněte na Soubor > Nový.

Jak přeformátovat dokument

Převod souborů aplikace Word do formátu PDFKlikněte na tlačítko Vybrat soubor výše nebo přetáhněte dokument aplikace Word do zóny pro přetažení.Vyberte soubor RTF, TXT, DOCX nebo DOC, který chcete převést do formátu PDF.Acrobat během chvilky soubor automaticky převede.

Jak násobit v Numbers

Sčítání, odečítání, násobení a dělení hodnot

Můžete vytvořit jednoduché nebo složité aritmetické vzorce pro provádění výpočtů s hodnotami v tabulkách. Klikněte na buňku, do které chcete výsledek umístit, a zadejte znaménko rovná se (=). Otevře se editor vzorců. Přesuňte editor vzorců přetažením jeho levé strany.

Jak hledat v Numbers

Klikněte na místní nabídku vlevo od vyhledávacího pole a pak vyberte volbu Hledat a nahradit. Hledání můžete dále upřesnit pomocí dalších voleb, jako jsou například Celá slova a Rozlišovat velikost.

Jak otevřít Soubor ODT v iPhone

Otevření souboru ve formátu OpenDocument Format v Office pro iPhone nebo iPadKlepněte na Otevřít.Zvolte místo, kde je soubor ve formátu OpenDocument Format uložený, třeba OneDrive, SharePoint, DropBox nebo iPhone nebo iPad.Klepnutím na soubor ve formátu OpenDocument ho otevřete.

Jak udělat z Wordu PDF na Macbooku

Na Macu otevřete dokument, který chcete uložit ve formátu PDF. Vyberte volbu Soubor > Tisk. Klikněte na tlačítko PDF nebo na tlačítko se šipkou dolů a otevřete místní nabídku PDF. Potom vyberte Uložit jako PDF.

Co je místo Wordu na Macbooku

Mac OS má svůjkancelářský balík konkurující Microsoftu. Pages je skvělá náhrada za Word, Keynote je skvělá pro vytváření prezentací a Numbers je úplná náhrada za Excel.

Jak přejmenovat typ souborů

Klikněte na položku pravým tlačítkem a vyberte Přejmenovat nebo vyberte soubor a zmáčkněte F2 . Napište nový název a zmáčkněte Enter nebo klikněte na Přejmenovat.

Jak převést soubor PDF do Excelu

Převod souborů PDF na tabulky aplikace Excel:Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat.V pravém podokně klikněte na nástroj Exportovat PDF.Jako formát pro export zvolte tabulku a pak vyberte Sešit aplikace Microsoft Excel.Klikněte na tlačítko Exportovat.Uložte převedený soubor:

Jak převést Soubor PDF do Excelu

Převod souborů PDF na tabulky aplikace Excel:Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat.V pravém podokně klikněte na nástroj Exportovat PDF.Jako formát pro export zvolte tabulku a pak vyberte Sešit aplikace Microsoft Excel.Klikněte na tlačítko Exportovat.Uložte převedený soubor:

Jak vložit Obsah do dokumentu

Na pásu karet panelu nástrojů vyberte Reference. Na levém konci vyberte Vložit obsah. (Nebo vyberte Obsah > Vložit obsah. Vloží se obsah zobrazující nadpisy a číslování stránek v dokumentu.

Jak vložit vzorec násobení do Excelu

Například pokud buňky A1 a A2 obsahují čísla, můžete pro vynásobení těchto dvou čísel navzájem použít vzorec =SOUČIN(A1, A2). Stejnou operaci můžete také provést pomocí matematického operátoru násobení (*), například = A1 * A2.

Jak udělat děleno v Excelu

K tomuto úkolu použijte aritmetický operátor / (lomítko). Pokud třeba do buňky napíšete =10/5, zobrazí se v buňce 2. Důležité informace: Před tím, než do buňky napíšete čísla a operátor /, nezapomeňte do buňky zadat rovnítek(= ).

Co je to ODT

Otevření nebo uložení dokumentu ve formátu OpenDocument Text (ODT) pomocí aplikace Word. Soubory můžete otevírat a ukládat ve formátu OpenDocument Text (. odt), který používají některé aplikace pro zpracování textu.

Jak přenést soubory z iPhone do PC

Nejprve připojte svůj iPhone k počítači pomocí USB kabelu, který může přenášet soubory.Zapněte telefon a odemkněte ho. Počítač zařízení nenajde, pokud je zamčené.Na počítači vyberte tlačítko Start a pak výběrem položky Fotky otevřete aplikaci Fotky.Vyberte Importovat > Ze zařízení USB a pak postupujte podle pokynů.

Jak udělat na Mac PDF

Na Macu otevřete dokument, který chcete uložit ve formátu PDF. Vyberte volbu Soubor > Tisk. Klikněte na tlačítko PDF nebo na tlačítko se šipkou dolů a otevřete místní nabídku PDF. Potom vyberte Uložit jako PDF.

Jak psát na Macu do PDF

Anotace PDF souborů v Náhledu na MacuV aplikaci Náhled na Macu klikněte na tlačítko Zobrazit anotační nástroje (pokud se anotační nástroje nezobrazují).Pomocí nástrojů na nástrojovém panelu můžete k PDF přidat anotace (nebo můžete použít Touch Bar).

Jak si stáhnout zdarma Excel

Jak si stáhnout bezplatnou zkušební verzi Excelu 365Klepnutím na tlačítko STÁHNOUT (DOWNLOAD) na postranním panelu přejděte na web Office.Klikněte na ZÍSKAT OFFICE (GET OFFICE).Klikněte na odkaz VYZKOUŠET 1 MĚSÍC ZDARMA (TRY 1 MONTH FREE).Klikněte na tlačítko VYZKOUŠET 1 MĚSÍC ZDARMA (TRY 1 MONTH FREE).

Jak zobrazit přípony souborů

Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte průzkumník souborů a ve výsledcích hledání pak vyberte Průzkumník souborů. V Průzkumníku souborů v části Zobrazení zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Přípony názvů souborů.