Jak přidat vlastní složku?

Jak přidat vlastní složku do emailu

Vytvoření složkyKlikněte pravým tlačítkem na Doručená pošta a vyberte Nová složka.Zadejte název složky a stiskněte Enter.
Archiv

Jak přidat složku v emailu seznam

Pro vytvoření nové vlastní složky klikněte na ikonu "Nastavení" (ozubené kolo) v levé dolní části obrazovky. Ve spodní části levého menu zvolte "Vlastní složky". Zde klikněte na tlačítko "Přidat složku", zadejte její název a klikněte na tlačítko "Uložit".
ArchivPodobné

Jak si vytvořit složku

Přejděte na místo, kde chcete vytvořit novou složku, a klikněte na Nová složka. Zadejte název složky a stiskněte Enter. Pokud chcete dokument uložit do nové složky, otevřete dokument a klikněte na Soubor > Uložit jako,přejděte do nové složky a klikněte na Uložit.

Jak přidat v Outlooku složku

V levém podokně klikněte pravým tlačítkem na složku, do které chcete přidat podsložku. Klikněte na Vytvořit novou podsložku. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Jak přidat složku do Gmailu

Jak vytvořit více složek v doručené poště

Na počítači otevřete Gmail. V sekci Styl doručené pošty vyberte Více složek Doručená pošta. Pokud chcete nastavení více složek v doručené poště změnit, klikněte na Přizpůsobit. Zadejte kritéria vyhledávání, která chcete přidat pro jednotlivé sekce.

Jak vytvořit novou složku v Androidu

Na telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Disk Google. Klepněte na Složka. Zadejte název složky. Klepněte na Vytvořit.

Jak zrušit vlastní složku v emailu

Otevřete seznam a vyberte složku, kterou chcete odstranit. Vyberte jednu nebo více složek, které chcete odstranit, tak, že najedete myší na složku a potom kliknete na zaškrtávací políčko. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu složky a potom klikněte na Odstranit. V dialogovém okně Odstranit potvrzení klikněte na OK.

Jak najít oblíbené položky

Otevření záložkyNa telefonu či tabletu Android otevřete Chrome .Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Záložky. Pokud se adresní řádek nachází v dolní části obrazovky, přejeďte po něm prstem nahoru. Klepněte na hvězdičku .Vyhledejte záložku a klepněte na ni.

Jak v mobilu vytvořit novou složku

Vytvoření složkyNa telefonu nebo tabletu s Androidem spusťte aplikaci Disk Google.Vpravo dole klepněte na Přidat .Klepněte na Složka.Zadejte název složky.Klepněte na Vytvořit.

Jak vytvořit novou složku na iphone

Když chcete vytvořit složku, podržte kteroukoli aplikaci, dokud se aplikace nezačnou chvět. Potom aplikaci přetáhněte na jinou aplikaci. Do složky pak můžete přetahovat další aplikace.

Jak zobrazit složky v Outlooku

V podokně složek se zobrazí všechny složky v Outlook. Pokud je podokno složek minimalizované, složky neuvidíte. Podokno složek můžete zobrazit dvěma způsoby. Klikněte na Zobrazit > podokno složek > Normální.

Jak udělat sdílenou složku v Outlooku

Sdílení složkyV navigačním podokně klikněte na složku, kterou chcete sdílet.Na kartě Organize (Uspořádat) klikněte na Permissions (Oprávnění).Klikněte na Add User (Přidat uživatele), zadejte jméno uživatele a klikněte na Find (Najít).Ve výsledcích hledání klikněte na jméno uživatele a pak na OK.

Jak vytvořit štítek Gmail

Vytvoření štítkuNa počítači otevřete Gmail.Vlevo na stránce přejděte dolů a klikněte na Více.Klikněte na Vytvořit nový štítek.Pojmenujte štítek.Klikněte na Vytvořit.

Jak vytvořit adresář v Gmailu

vytvořit skupinu.Přihlaste se do Skupin Google.Vlevo nahoře klikněte na Vytvořit skupinu.Zadejte potřebné informace a vyberte nastavení skupiny. Přehled nastavení.Klikněte na Vytvořit skupinu.(Volitelné) Další kroky: Vyberte pro svou skupinu pokročilá nastavení.

Jak přidat novou složku na plochu Android

To můžete provést jednoduše pomocí spouštěče, který je již v telefonu. Jednoduše dlouze klikněte na první aplikaci, kterou chcete do složky přidat, a přetáhněte ji na ikonu jiné aplikace, kterou chcete do složky přidat. Tím se automaticky vytvoří nová složka s oběma dotyčnými aplikacemi.

Jak promazat email

Otevřete na telefonu nebo tabletu s Androidem aplikaci Gmail .Klepněte na písmena nebo fotky u zpráv, které chcete smazat.Klepněte na Smazat .

Jak se mažou zprávy

V zařízení Android přejděte do konverzace a podržte požadovanou zprávu. Klepněte na Smazat.

Jak přidat složku do oblíbených

Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přidat nebo odebrat, a v místní nabídce klikněte na Přidat do oblíbených složek nebo Odebrat z oblíbených složek. Klikněte na složku a přetáhněte ji do nebo ze seznamu Oblíbené složky.

Jak přidat stránku do oblíbených

Přidání záložkyNa telefonu či tabletu Android otevřete Chrome .Přejděte na stránky, které chcete v budoucnu znovu navštívit.Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Označit hvězdičkou .

Jak dát složku na plochu

Přidání zástupců na plochu

Stiskněte a podržte plochu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Nový > Zástupce. Zadejte umístění položky nebo vyberte Procházet a vyhledejte položku v Průzkumníkovi souborů, vyberte umístění a vyberte OK.

Jak vytvořit vlastní aplikaci na iOS

Jak se vyvíjí aplikace pro iPhoneOtevřete aplikaci Appy Pie App builder a klikněte na “Create your app”.Zadejte název své firmy a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.Vyberte požadovanou kategorii.Dokončení barevného schématu aplikace.Výběr zařízení iPhone pro testování aplikace.

Jak vytvořit zástupce na ploše iPhone

Na plochu iPhonu můžete přidat ikony často navštěvovaných webových stránek, abyste k nim měli rychlý přístup. v řádku nabídek. Posuňte seznam voleb dolů a pak klepněte na volbu „Přidat na plochu“. Pokud se volba „Přidat na plochu“ nezobrazuje, můžete ji přidat.

Jak poslat odkaz na soubor

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) OneDrive nebo složku a vyberte Sdílet odkaz OneDrive souboru. ( Pokud používáte OneDrive pro firmy, vyberte Sdílet, vyberte Kopírovat odkaza pak vyberte Kopírovat.) Nyní můžete odkaz publikovat, kdekoli chcete.

Jak přidat sdílenou schránku

Klepněte pravým tlačítkem myši Složky (nebo název vaší poštovní schránky) v navigačním podokně a poté vyberte Přidat sdílenou složku. Do pole zadejte e-mailovou adresu sdílené poštovní schránky Přidat sdílenou složku dialogové okno a poté vyberte přidat.

Jak přidat štítek v Gmail

Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail .Vlevo od některé zprávy podržte písmeno nebo fotku.Vyberte všechny další zprávy, které chcete označit stejnými štítky.Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností .Klepněte na Změnit štítky.Přidejte nebo odeberte štítky.Klepněte na OK.