Jak přidat zdroj k obrázku?

Jak vložit titulek k obrázku

3) Vložení titulku k obrázku

Pro vložení titulku k již vloženému obrázku do dokumentu stačí na obrázek kliknout pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce vybrat volbu Vložit titulek.
ArchivPodobné

Jak vložit obsah obrázku

Vložení seznamu obrázkůKlikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit seznam obrázků.Klikněte na > Vložit tabulku obrázků. Poznámka: Pokud Word dokument maximalizovaný, nemusí být možnost Vložit tabulku obrázků viditelná.Formát a možnosti můžete upravit vdialogovém okně Tabulka obrázků. Klikněte na OK.

Jak vložit text pod obrázek ve Wordu

Vyberte obrázek nebo objekt. Vyberte Formát a potom v části Uspořádatvyberte Zalamovat text. Zvolte možnost obtékání, kterou chcete použít.

Jak vložit titulek k tabulce ve Wordu

Normálně můžete v aplikaci Word snadno vložit popisek k jednomu obrázku, tabulce nebo rovnici pomocí funkce Vložit titulek.

Jak si vytvořit vlastní titulky

Vytvoření titulkůPřihlaste se do Studia YouTube.V nabídce vlevo vyberte možnost Titulky.Klikněte na video, které chcete upravit.Klikněte na možnost PŘIDAT JAZYK a vyberte svůj jazyk.Pod titulky klikněte na možnost PŘIDAT.

Jak vložit seznam obrázku

Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit seznam obrázků. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Index and Tables (Rejstřík a seznamy) a potom klikněte na kartu Table of Figures (Seznam obrázků).

Jak vložit obsah

Klikněte na místo, kam chcete obsah vložit – obvykle blízko začátku dokumentu. Na pásu karet panelu nástrojů vyberte Reference. Na levém konci vyberte Vložit obsah. (Nebo vyberte Obsah > Vložit obsah.

Jak uvádět zdroje obrázku v bakalářské práci

Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy. Pokud by takové zařazení působilo rušivě (např. u rozsáhlých ilustrací), můžeme zvážit jejich zařazení do samostatné přílohy.

Jak dát text do obrázku

V dokumentu klikněte na místo, kam chcete vložit obrázek. Na kartě Vložení klikněte na Obrázky. Vyberte možnost, kterou chcete použít pro vkládání obrázků.

Jak vytvořit vodoznak na fotky

Klasickou cestou je vložení textového vodoznaku pomocí funkce Text do obrázku (Ctrl+T). Do příslušného pole napište požadované údaje, nejčastěji je to jméno autora. Následně označte ve spodní části okna možnost Vložit jako vodoznak, případně využijte volbu Průhlednost.

Jak vložit obrázek do obrázku ve Wordu

Vkládání obrázků

Získejte své místo vizuálně – s obrázky. Vyberte Vložit > Obrázky. Vyberte požadovaný obrázek a potom vyberte Vložit.

Jak vložit obsah tabulek do Wordu

Na pásu karet panelu nástrojů vyberte Reference. Na levém konci vyberte Vložit obsah. (Nebo vyberte Obsah > Vložit obsah. Vloží se obsah zobrazující nadpisy a číslování stránek v dokumentu.

Jak seskupit obrázek s titulkem

Přidání titulku k plovoucímu objektu

Pokud chcete, aby text obtékal kolem objektu a titulku, nebo chcete mít možnost přesouvat objekt a titulek společně, je potřeba objekt a titulek seskupit. Vložte obrázek. Zvolte Možnosti rozložení a vyberte některou z možností S obtékáním textu.

V čem vytvořit titulky

Slunečnice doporučujeSubtitle Workshop 6.01 r7. 2.5. zdarma.Subtitle Edit 3.6.13. zdarma. Přehledný a editor a konvertor titulků k filmům.Nástroj na titulky 2002.05.27. 4.5. zdarma.Titulky 0.7. b. zdarma.SubRip 1.57.1. zdarma.Aegisub 3.2.2. zdarma.Time Adjuster 3.1. zdarma.Editor titulků 1.0.0.3. zdarma.

Jak uvádět zdroje obrázků v bakalářské práci

Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy. Pokud by takové zařazení působilo rušivě (např. u rozsáhlých ilustrací), můžeme zvážit jejich zařazení do samostatné přílohy.

Jak udělat automaticky obsah

Kliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu). Klikněte na Odkazy > Obsah a potom v seznamu vyberte styl Automatický obsah. Poznámka: Pokud použijete styl Ruční obsah, Word nebude pomocí nadpisů vytvářet obsah a nebude ho automaticky aktualizovat.

Jak přidat nadpis do obsahu

Přejděte na Reference > Obsah. Klikněte na Vlastní obsah. V nastavení můžete zobrazit, skrýt nebo zarovnat čísla stránek, přidat nebo změnit vodící znak, nastavit formáty a určit, kolik úrovní nadpisů se má v obsahu zobrazovat.

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak napsat zdroj u tabulky

Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování).

Jak přidat k fotce text

Přidání textu na fotku pomocí WordArtu

Klikněte na Kreslicí plátno a potom na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klikněte na Obrázky. Vyhledejte fotku, kterou chcete použít, a poklikejte na ni. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na WordArt, klikněte na požadovaný styl textu a zadejte text.

Jak přidat do obrázku vodoznak

Klasickou cestou je vložení textového vodoznaku pomocí funkce Text do obrázku (Ctrl+T). Do příslušného pole napište požadované údaje, nejčastěji je to jméno autora. Následně označte ve spodní části okna možnost Vložit jako vodoznak, případně využijte volbu Průhlednost.

Jak vložit obrázek jako vodoznak

Na kartě Layout (Rozložení) klikněte v části Page Background (Pozadí stránky) na Watermark (Vodoznak). Vyberte Picture (Obrázek). Zvolte Select Picture (Vybrat obrázek) a přejděte k obrázku, který chcete použít jako vodoznak. Zvolte Insert (Vložit).

Jak vložit obrázek do fotky

Funkci spustíte v nabídce Upravit | Obrázek do obrázku [Ctrl+Shift+T] oken Průzkumník a Editor. V dialogu vyberete obrázek pro vložení, dále jeho Umístění, Otočení, Odsazení od zvoleného okraje a zda se má použít Průhlednost uložená v obrázku (z obrázků typu GIF a PNG), případně celková Průhlednost.

Jak udělat z textu obrázek

Vyberte text, který chcete „vyfotografovat“ a stiskem klávesové zkratky Ctrl-C jej zkopírujte do schránky. Spusťte program Malování, aplikaci, která je standardní součástí operačního systému Windows, a stiskem klávesové zkratky Ctrl-V vložte text jako obrázek a soubor uložte.

Jak svázat popisek s obrázkem

Přidání titulkůVyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek.Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek.V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.