Jak poslat odkaz na složku mailem?

Jak vložit odkaz na složku do mailu

Klikněte na ikonu Vložit odkaz v pásu karet zprávy. V závislosti na druhu vkládaného odkazu vyberte možnost Dokument, Složkanebo Konverzace. Přidáváte-li odkaz do dokumentu nebo složky, přejděte ve složce pro synchronizaci k položce, na kterou chcete vytvořit vkládaný odkaz.

Jak poslat odkaz na email

Vložení hypertextového odkazuUmístěte kurzor do textu zprávy na místo, kam chcete přidat odkaz.Na kartě Message (Zpráva) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).Do pole Link (Odkaz) napište adresu odkazu.Do pole Text napište text, který se má zobrazit ve zprávě.
Archiv

Jak vytvořit odkaz na soubor ve složce

Propojení s jinými částmi souboruVyberte, co chcete převést na odkaz, a pak vyberte Vložit > hypertextový odkaz nebo stiskněte Ctrl+K.Vyberte Umístit do tohoto dokumentu.Vyberte, kam se má odkaz připojit, a vyberte OK.

Jak vytvořit odkaz na složku

Stiskněte Ctrl+K. Na panelu Odkaz na udělejte jednu z těchto věcí: Pokud chcete vytvořit odkaz na existující soubor, klikněte v části Odkaz na na Existující soubor nebo webová stránka a potom vyhledejte soubor v seznamu Prohlédnuté stránky nebo Aktuální složka.

Jak Kopírovat adresu odkazu

Zkopírujte adresu URL podle svého prohlížeče:Chrome: Klepněte na adresní řádek. Pod adresním řádkem vedle adresy stránky klepněte na Kopírovat .Firefox: Podržte adresní řádek a poté klepněte na Kopírovat.

Jak vložit obrázek do těla mailu

Vložení obrázku do textu e-mailové zprávy

Vyberte Vložit > Obrázky. V umístění na počítači nebo v online umístění souborů vyhledejte obrázek, který chcete vložit. Vyberte obrázek a potom zvolte Vložit.

Jak se kopíruje odkaz

Použití vylepšeného kopírování a vložení

V Microsoft Edge zkopírujte adresu URL, kterou chcete použít, na panelu Adresa, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Kopírovat z místní nabídky nebo vyberete adresu a stisknete klávesy CTRL + C.

Jak poslat zkopírovaný odkaz

Přidání zkopírované adresy URL

Po zkopírování se adresa URL uloží do schránky zařízení. Přidání nebo vložení adresy URL: Podržte textové pole. Klepněte na Vložit.

Jak udělat odkaz v pdf

Otevřete PDF, který obsahuje přiložený soubor PDF. Přejděte do místa, kde chcete vytvořit odkaz. Pokud je umístění v příloze souboru, vyberte na panelu Upravit možnost Soubor příloh a přidejte přiložený soubor. Vyberte možnost Upravit > Odkaz > Přidat nebo upravit odkaz a vyberte oblast pro odkaz.

Jak vytvořit URL odkaz

Odkaz na existující stránky vytvoříte tak, že označíte slovo, větu, odstavec či obrázek, ze kterého chcete odkaz udělat a kliknete na ikonu "spojeného řetězu" (Vložit / upravit odkaz). Zobrazí se okno pro editaci odkazu. Do pole URL zadáte adresu existující webové prezentace např.

Jak Kopírovat adresu složky

Pokud chcete zkopírovat název souboru nebo složky do schránky jako odkaz, stiskněte Ctrl + c. Pokud chcete zkopírovat adresu URL souboru nebo složky do schránky jako odkaz, stiskněte Ctrl + Shift + c.

Jak se Kopiruji odkazy

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak vložit GIF do těla e-mailu

Animované GIFy můžete do e-mailu přidat vložením animovaného obrázku pomocí funkce Vložit obrázek nebo pomocí doplňku od svého oblíbeného poskytovatele GIF, jako je GIPHY nebo Gfycat.

Jak vložit soubor do emailu

Připojení souboruNa počítači otevřete Gmail.Klikněte na Nová zpráva.Dole klikněte na ikonu kancelářské sponky .Vyberte soubory, které chcete nahrát.Klikněte na Otevřít.

Kde najdu zkopírovaný odkaz

Na počítači přejděte na adresu images.google.com. Vyhledejte příslušný obrázek. Ve výsledcích vyhledávání obrázků klikněte na obrázek. V sekci Odkaz zkopírujete kliknutím klikněte na adresu URL.

Jak zkopírovat cestu k souborů jako odkaz

Přejděte k souboru, jehož odkaz chcete zkopírovat. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle položky a potom klikněte na možnost Kopírovat odkaz. Vyberte více souborů a klikněte na možnost Sdílet > Kopírovat odkaz. Zobrazí se dialogové okno Kopírovat odkaz na soubor.

Jak zkopírovat odkaz na složku

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) OneDrive nebo složku a vyberte Sdílet odkaz OneDrive souboru. ( Pokud používáte OneDrive pro firmy, vyberte Sdílet, vyberte Kopírovat odkaza pak vyberte Kopírovat.) Nyní můžete odkaz publikovat, kdekoli chcete.

Co to je hypertextový odkaz

Popis. Funkce HYPERTEXTOVÝ ODKAZ vytvoří zástupce, který přejde na jiné místo v aktuálním sešitu, nebo otevře dokument uložený na síťovém serveru, na Intranet nebo na internetu. Když kliknete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ ODKAZ, Excel přejde na uvedené místo nebo otevře zadaný dokument.

Jak vložit proklik do PDF

Přidání odkazuVyberte text nebo objekt, který chcete použít jako hypertextový odkaz.Klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na hypertextový odkaz .Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu.V seznamu vyberte nadpis nebo záložku, se kterou se má odkaz propojit.

Jak poslat zkrácený odkaz

Stačí použít zkracovač – např. goo.gl. Když si na tuto adresu najedete, tak se vám objeví políčko pro zadání URL adresy, kterou chcete zkrátit. Stačí adresu zadat a potvrdit, že nejste robot a kliknout na Shorten URL (česky zkrátit URL).

Co je to URL odkaz

Tak jako budovy a domy mají poštovní adresu, také webové stránky mají jedinečné adresy, pomocí kterých je mohou uživatelé nalézt. V případě internetu se tyto adresy nazývají adresy URL (Uniform Resource Locator).

Jak sdílet odkaz na složku

Klikněte pravým tlačítkem myši (nebo stiskněte a podržte) OneDrive nebo složku a vyberte Sdílet odkaz OneDrive souboru. ( Pokud používáte OneDrive pro firmy, vyberte Sdílet, vyberte Kopírovat odkaza pak vyberte Kopírovat.) Nyní můžete odkaz publikovat, kdekoli chcete. Odešlete odkaz e-mailem pouze několika lidem.

Jak zkopírovat email do složky

Vyberte položku, kterou chcete zkopírovat. V nabídce Úpravy klikněte na Kopírovat do složky. V poli Kopírovat položky klikněte na složku, do které chcete uložit kopii zprávy, a potom klikněte na OK. Poznámka: Pokud chcete vytvořit novou složku, klikněte v dialogovém okně Kopírovat položky na Nový.

Jak Kopírovat odkaz na PC

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.

Jak poslat obrázek v mailu

Vložení obrázku do textu e-mailové zprávy

Umístěte kurzor na místo, kde se má ve zprávě obrázek zobrazit. Na pásu karet vyberte Vložení > Obrázky. V umístění na počítači nebo v online umístění souborů vyhledejte obrázek, který chcete vložit. Vyberte obrázek a potom zvolte Vložit.