Jak poslat prezentaci v PowerPointu?

Jak poslat prezentaci přes PowerPoint

Klikněte na Soubor > Uložit & Odeslat. V části Save & Send (Odeslat)klikněte na Send Using E-mail (Odeslat pomocí e-mailu). Pokud chcete prezentaci připojit k e-mailové zprávě, klikněte na Odeslat jako přílohu. Klikněte na Odeslat odkaz a vytvořte e-mailovou zprávu, která obsahuje odkaz na prezentaci.

Jak udělat pěknou prezentaci

Při vlastní prezentaci je třeba mluvit pomalu, zřetelně a plynule, nepoužívat odborné výrazy, kterým by ostatní nemuseli rozumět, popřípadě výrazy vysvětlit. Není vhodné mít ruce v kapsách, drbat se ve vlasech, dívat se na podlahu nebo do textu, stát ztuhle nebo přehnaně gestikulovat.

Jak s někým sdílet prezentaci

Pokud chcete svoji prezentaci odeslat jako kopii nebo jako soubor PDF, vyberte Sdílet. V dialogovém okně Sdílet vyberte Místo toho připojit kopii . Vyberte, jestli se má poslat Prezentace PowerPointu nebo PDF. PowerPoint otevře e-mailovou aplikaci a připojí soubor k nové zprávě.
Archiv

Jak spojit dvě PowerPoint prezentace

Slides PPT to PPT Merger. Kliknutím do první oblasti přetažení nahrajete nebo přetáhnete soubory prezentace. Kliknutím do druhé oblasti přetažení odešlete hlavní soubor stylu, pokud jej chcete použít na sloučené soubory PPT. Kliknutím na tlačítko „Sloučit“ spustíte slučování PPT s PPT.

Jak stáhnout prezentaci z PowerPoint

Uložení kopie prezentace do počítače

Na kartě soubor na pásu karet vyberte Stáhnout jakoa potom na panelu možností, který se zobrazí vpravo vyberte stáhnout kopii. Dialogové okno potvrzující, že kopie je připravená stáhnout do počítače.

Jak uložit prezentaci aby se hned spustila

Automatické spuštění prezentace při otevřeníVyberte Soubor > Uložit jako (nebo Uložit kopii).Klikněte na Další možnosti.Přejděte do složky, do které chcete prezentaci uložit.Do pole Název souboru zadejte název prezentace.V části Uložit jako typvyberte PowerPoint Show.

Jak vést prezentaci

Na začátku nesmí chybět představení tématu, nastínění osnovy vystoupení, na konci pak rekapitulace nejdůležitějších informací a závěr. Každá část prezentace by měla být od ostatních oddělena nějakým odlehčením, humornou vsuvkou atd.

Jak vylepsit prezentaci

Text a pozadí mají být kontrastní, a protože s bílou kontrastuje černé písmo, v tomto případě (správně) bezpatkové, ponecháme jej také. Velikost písma je vhodné nastavit na 24 a vyšší, text jinak nebude čitelný. Aby měla prezentace nějaký řád, je dobré omezit množství barev vyskytujících se v ní.

Jak vytvořit sdílený soubor PowerPoint

Sdílení a spolupráce v PowerPointu pro webNa pásu karet vyberte Sdílet.Zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete sdílet. Nebo vyberte rozevírací seznam a změňte oprávnění. Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.V případě potřeby přidejte zprávu a vyberte Odeslat.

V čem se dělají prezentace

Offline programyPowerPoint. Tento prezentační nástroj patří do kancelářského balíku Microsoft Office.Impress. Další z offline nástrojů patří do freeware balíku OpenOffice.Prezi. Prezi představuje netradiční online nástroj pro tvorbu prezentací.Empressr.Google Docs Presentation.SlideShare.

Jak spojit prezentace

Klikněte pravým tlačítkem myši na propojený objekt, klikněte na Propojený objekt typu Snímek nebo Propojený objekt typu Prezentace a potom klikněte na Propojení. Klikněte na propojení, jehož aktualizaci chcete zabránit, a v části Způsob aktualizace vybraného propojení zaškrtněte políčko Uzamčeno.

Jak převést prezentaci z PowerPointu do Wordu

Klikněte na Soubor > Exportovat. V části Exportovat klikněte na Vytvořit podklady a potom v části Vytvořit podklady v aplikaci Microsoft Word klikněte na Vytvořit podklady.

Jak dát na Flesku prezentaci

V nabídce Start rozklikněte ikonu Tento počítač, pod kterým najdete Vyměnitelné zařízení (nejčastěji označené jako E). Následně rozklikněte ikonu Vyměnitelného zařízení. Do okna, které se vám zobrazí, poté myší přetáhněte všechny soubory, které chcete na flešku stáhnout.

Jak mám uložit prezentaci

Klikněte na soubor > Uložit, vyberte nebo vyhledejte složku, do pole název souboru zadejte název prezentace a klikněte na Uložit.Ukládejte si průběžně rozdělanou práci. Používejte k tomu zkratku CTRL+S a používejte ji často.

Jak udělat přechody v PowerPointu

Na levé straně okna snímku klikněte v podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, na kartu Snímky. Vyberte miniatury snímků pro snímky, u kterých chcete použít nebo změnit přechod snímku. Na kartě Přechody klikněte ve skupině Přechod na tento snímek na efekt přechodu snímku.

Jak se spouští prezentace v PowerPointu

Zahájení prezentace

Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Spustit prezentaci na možnost Od začátku nebo Od aktuálního snímku.

Jak zahájit prezentaci

Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak oslovit při prezentaci

Nepoužívejte cizí slova, nebo výrazy, které běžně nepoužíváte. Mluvte tak, jak je to pro vás přirozené a nesnažte se působit dokonale. Jak už bylo zmíněno výše, zůstaňte sami sebou. Závěrem snad jen dodat, že prezentace musí někam směřovat, bezcílné tlachání nikoho nezaujme.

Jak zapnout Navrhar v Powerpointu

Návrháře můžete zobrazit také tak, že vyberete obrázek a pak vyberete Návrh > Návrhář.

Jak udělat z prezentace dokument

V otevřené prezentaci udělejte toto: Klikněte na Soubor > Exportovat. V části Exportovat klikněte na Vytvořit podklady a potom v části Vytvořit podklady v aplikaci Microsoft Word klikněte na Vytvořit podklady.

V čem udělat prezentaci zdarma

Slunečnice doporučujeNabídky Plus 4.23. 3.5. zdarma k vyzkoušeníMicrosoft PowerPoint Viewer. zdarma.ProShow 8.0.3648. zdarma k vyzkoušeníCamtasia Studio 23.0.1. zdarma k vyzkoušeníSpotOnTheMouse 2.8.1. zdarma k vyzkoušeníWoS 0.1. zdarma.PowerVideoMaker Professional 4.2.6. zdarma k vyzkoušeníSlideMate 2011. zdarma.

Jak udělat nejlepší prezentaci

Už žádné nudné prezentace. 6 jednoduchých tipů, jak na toZaměřte se na své publikum a říkejte mu pravdu.Poloviční délka je dvakrát tak dobráProměňte svou úzkost ve výhodu.Přeneste PowerPoint do současnosti.Řekněte to obrázky.Nevyužívejte posledních 10 minut na „otázky a odpovědi“

Jak dát více prezentací do jedne

Pokud chcete přidat jeden snímek, klikněte na něj. Pokud chcete přidat všechny snímky, klikněte pravým tlačítkem na libovolný snímek a pak vyberte Vložit všechny snímky.

Jak dát prezentaci do PDF

Ukládání powerpointových prezentací jako PDF souborůVyberte Soubor > Exportovat.Klikněte na Vytvořit dokument PDF/XPS a potom klikněte na Vytvořit soubor PDF/XPS.V dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS vyberte umístění, do kterého chcete soubor uložit.

Jak dát prezentaci z Powerpointu na Flesku

Vložte USB flash disk do slotu USB v počítači. V PowerPoint klikněte na Soubor, na Exportovat, na Package Presentation for CD a potom klikněte na Package for CD (Balíček pro disk CD). V dialogovém okně Balíček pro disk CD zadejte název disku CD do pole Název disku CD .