Jak pracovat s úkoly v Outlooku?

Jak vytvořit úkol v Outlooku

Vytvoření úkoluPřihlaste se na Outlook.com.Ve spouštěči aplikací zvolte Úkoly.Vyberte Nový.Zadejte předmět, termín splnění a pokud chcete, poznámku k úkolu.
Archiv

Jak efektivně pracovat s Outlookem

Začínáme. Prvním krokem je nastavit si účet aplikace Outlook. Až budete mít hotovo, budete moct přijímat a odesílat e-maily, používat kalendář, vytvářet kontakty a pracovat v aplikaci Outlook s úkoly. Pokud jste na stejném počítači dosud používali starší verzi aplikace Outlook, účet se vám nastaví automaticky.
Archiv

Jak si v Outlooku udělat skupinu kontaktů

Vytvoření skupiny kontaktůNa navigačním panelu zvolte Lidé .Vyberte Domů > Nová skupina kontaktů.Do pole Skupina kontaktů zadejte název skupiny.Vyberte Skupina kontaktů > Přidat členy. a pak vyberte jednu z možností:Přidejte lidi z adresáře nebo seznamu kontaktů a zvolte OK.Zvolte Uložit & Zavřít.

Jak si uspořádat složky v Outlooku

Vyberte složky Doručená pošta nebo jinou složku, kterou chcete pracovat s. Vyberte Uspořádat > Nová složka. Zadejte název a stiskněte klávesu Enter.

Jak sdílet úkoly Google

Jak v místnosti sdílet soubory, přiřazovat úkoly, prácovat s příspěvky Pokud chcete v dané místnosti sdílet soubor klikněte na sdílet soubor, vyberte soubor, který budete sdílet a daný soubor se v novém vláknu vytvoří jako příspěvek. Přidání souboru lze také navázat na určité vlákno.

Jak si zorganizovat Outlook

Klikněte pravým tlačítkem na zprávu a vyberte Upřesnit akce > Vytvořit pravidlo. Zvolte složku, do které se mají přesouvat všechny zprávy od tohoto odesílatele nebo skupiny odesílatelů, a pak vyberte OK. Pravidlo se použije pro všechny příchozí zprávy.

Jak nastavíte tzv rychle kroky

Vytvoření rychlého krokuV aplikaci Pošta vyberte Domů.Ve skupině Rychlé kroky vyberte v galerii Rychlé krokymožnost Vytvořit nový rychlý krok.V poli Název zadejte název nového rychlého kroku.Vyberte tlačítko ikony vedle pole Název , vyberte ikonu a pak vyberte OK.

Kde najdu kontakty v Outlooku

Hledání kontaktu v podokně Lidé

V dolní části obrazovky klikněte na Lidé. Nad seznamem kontaktů klikněte do pole Prohledat: Kontakty. Poznámka: Pole Prohledat: Kontakty v horní části seznamu kontaktů se liší od pole Hledat lidi, které je v pravém horním rohu pásu karet Outlooku.

Jak importovat kontakty z Outlooku

K importu kontaktů do účtu služby Outlook.com použijte textový soubor s oddělovači (CSV). v levém dolním rohu stránky, abyste přešli na stránku Lidé. Vpravo na panelu nástrojů vyberte Spravovat > Importovat kontakty.

Jak připnout mail v Outlooku

Připnutí zprávy

Poznámka: Jestliže chcete připnout zprávu nebo zobrazit připnuté zprávy, musí být doručená pošta seřazena podle data. V horní části seznamu zpráv vyberte Filtr a změňte způsob řazení doručené pošty. V seznamu zpráv umístěte ukazatel myši na zprávu a zobrazte možnost připnutí.

Jak se dělá to do list

Aplikace pro úkoly, jako je aplikace Microsoft To Do, představují nejlepší způsoby, jak si na telefonu vytvořit seznam úkolů. Microsoft To Do umožňuje snadno vytvářet a synchronizovat seznamy úkolů na více zařízeních, takže máte svůj seznam úkolů k dispozici, ať už právě používáte stolní počítač, telefon nebo tablet.

Jak v Outlooku uložit email

Otevřete zprávu, kterou chcete uložit, a na kartě Soubor klikněte na Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako zvolte v podokně Složka složku apotom umístění ve vybrané složce, kam chcete soubor uložit. Do pole Název souboru zadejte název souboru. V seznamu Uložit jako typ zvolte HTML a pak zvolte Uložit.

Jak přidat kontakty do Outlooku

Přidání kontaktu od začátkuVyberte Lidé > nový kontakt.Přidejte další podrobnosti, které chcete.Vyberte Uložit & Zavřít.

Jak zkopírovat kontakty z Outlooku

Na panelu nástrojů vyberte Spravovat kontakty > Exportovat kontakty. Zvolte, jestli chcete exportovat všechny kontakty, nebo jenom kontakty z určité složky, a potom vyberte Exportovat. Poznámka: Exportovaný kontakt je v souboru Stáhnout.

Kde jsou kontakty v Outlooku

V Outlook na webu vyberte ikonu Lidé v dolní části navigačního podokna. Vyberte kontakt nebo seznam kontaktů, který chcete upravit, a pak vyberte Upravit.

Jak stáhnout kontakty z Outlooku

Jak exportovat kontakty aplikace Outlook 365V počítači PC nebo Mac otevřete program Outlook 365.Klikněte na ikonu "Aplikace" vlevo nahoře.Vyberte možnost Lidé a klikněte na možnost Spravovat.Vyberte možnost "Exportovat kontakty".

Jak přenést nastavení Outlooku

pst z jednoho počítače do jiného, nastavení e-mailového účtu se tím nepřenesou. Pokud potřebujete nastavit Outlook na novém počítači, zkopírujte do nového počítače soubor . pst ze starého počítače a nastavte na novém počítači svůj e-mailový účet. Na novém počítači potom můžete otevřít soubor .

Co to je to do list

To-Do listy jsou tedy seznamy/kategorie úkolů, které spolu nějakým způsobem souvisí. Přidávají se na detailu projektu.

Jak používat Microsoft to do

Plánování a připojení přes Microsoft To DoVyberte žárovku v pravém horním rohu.Zkontrolujte navrhované úkoly a pomocí + přidejte požadované položky do zobrazení Můj den. Můžete také zadat nové úkoly přímo do zobrazení Můj den.

Jak vložit email do emailu

Připojení e-mailu do odpovědiNa počítači přejděte do Gmailu.Otevřete e-mail. klikněte na Odpovědět.V pravém horním rohu e-mailu klikněte na ikonu pro otevření ve vyskakovacím okně .V doručené poště vyberte e-mail, který chcete připojit.Přetáhněte vybraný e-mail do rozepsané zprávy.Dole klikněte na Odeslat.

Jak zkopírovat email do složky

Vyberte položku, kterou chcete zkopírovat. V nabídce Úpravy klikněte na Kopírovat do složky. V poli Kopírovat položky klikněte na složku, do které chcete uložit kopii zprávy, a potom klikněte na OK. Poznámka: Pokud chcete vytvořit novou složku, klikněte v dialogovém okně Kopírovat položky na Nový.

Jak importovat kontakty z Outlooku do Androidu

Jak se Outlook synchronizuje s kontakty zařízení v AndroiduPřejděte na možnost Nastavení.V části Účty klepněte na účet, se kterým chcete provést synchronizaci.Přepněte posuvník Synchronizovat kontakty do polohy ZAPNUTO.

Jak dostat kontakty z Outlooku

Na panelu nástrojů vyberte Spravovat kontakty > Exportovat kontakty. Zvolte, jestli chcete exportovat všechny kontakty, nebo jenom kontakty z určité složky, a potom vyberte Exportovat. Poznámka: Exportovaný kontakt je v souboru Stáhnout.

Jak přenést kontakty

Import kontaktůVložte do zařízení danou SIM kartu.V telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Kontakty .Dole klepněte na Opravit a spravovat. Importovat ze SIM karty.Pokud máte v zařízení víc účtů, vyberte účet, do kterého chcete kontakty uložit.

Jak přenést maily z Outlooku

Zálohování e-mailuVyberte Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.Vyberte Export do souboru a pak Další.Vyberte Datový soubor aplikace Outlook (PST) a potom Další.Vyberte poštovní složku, kterou chcete zálohovat, a potom klikněte na Další.