Jak pracovat s revizemi ve Wordu?

Jak zkontrolovat plagiátorství ve Wordu

Na kartě Domů vyberteEditor. V podokně Editoru vyhledejte Podobnost a klikněte nebo klepněte na Zkontrolovat podobnost s online zdroji. Až se kontrola provede, Editor vám zobrazí, jaká část obsahu (v procentech) se shoduje s texty nalezenými online a kolik pasáží v dokumentu je potřeba zkontrolovat.

Jak změnit autora revizi ve Wordu

Změňte jméno autora komentáře pro budoucí použití

V otevřeném dokumentu Word klikněte na Soubor > možnosti. V Možnosti aplikace Word v okně, ujistěte se, že se nacházíte v obecně Na kartě změňte název na kartě Uživatelské jméno rámeček, jak je ukázáno níže, a nakonec klikněte na OK .

Jak přijmout revize ve Wordu

Přijetí nebo odmítnutí změn po jednomKlikněte nebo klepněte na začátku dokumentu.Na kartě Revize přejděte na Změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když přijmete nebo odmítnete změny, Word se přesune na další změnu.Opakujte, dokud neprošetřujete všechny změny v dokumentu.

Jak kopírovat text s revizemi

Revize nebo úpravy v prohlížeči

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac).

Jak se kontroluje plagiátorství

Kontrolu plagiátorství si můžete udělat kdykoliv sami. Buď strávíte mládí kopírováním vlastního textu do vyhledávacího políčka na Googlu, nebo použijete mnohem sofistikovanější a léty prověřený systém Masarykovy univerzity – Odevzdej.cz (thesis.cz).

Kdy se práce považuje za plagiát

„Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje,“ uvádí například Masarykova univerzita v Brně.

Jak změnit jméno autora komentáře ve Wordu

Klikněte pravým tlačítkem na jméno autora a pak vyberte Upravit vlastnost. V dialogovém okně Upravit osobu zadejte nové jméno.

Jak ve Wordu odstranit autora

Na kartě Soubor vyberte Informace. Vyberte Zkontrolovat problémy a zvolte Odebrat osobní údaje. Na kartě Osobní údaje vyberte Odebrat tyto položky z dokumentu.

Jak opravit text ve Wordu

Otevřete dokument nebo položku, kterou chcete zkontrolovat. V nabídce Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Znovu zkontrolovat dokument.

Co jsou revize ve Wordu

Zajímavou funkcí kancelářských programů (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, …) je sledování revizí. Jedná se o monitoring úprav, které jsou provedeny v daném dokumentu. Typicky se tato možnost používá vedoucím práce po tom, co mu svou bakalářskou / diplomovou práci pošlete ke kontrole.

Jak Kopírovat ve Wordu

Stiskněte ctrl+C na klávesnici. Tip: Dalším způsobem, jak zkopírovat zvýrazněný text, je kliknout na Domů > Kopírovat.

Jak ve Wordu Kopírovat formát

Vyzkoušejte to!Vyberte text, obrazec, buňky nebo obrázek s formátem, který chcete zkopírovat.Vyberte Kopírovat formát . Pokud chcete formátování použít jednou, na kopírovat formát jedním kliknutím. Poklikejte na Kopírovat formát a. formátování použijte víc než jednou.Vyberte, na co chcete formátování použít.

Jak zjistit jestli je moje práce plagiát

Plag.cz – systém kontroly plagiátů kontroluje více než 14 bilionů webových stránek, článků, knih a periodik, a pomůže vám odhalit případné plagiátorství ve vašich dokumentech. Je uznáván jako systém kontroly národních plagiátů ve 3 zemích. Využívá mimořádně přesný detekční algoritmus.

Co hrozí za plagiátorství

Nově může vysoká škola za plagiátorství postihovat i své absolventy. To má na starosti přezkumná komise rektora. Nejpřísnějším trestem je ztráta titulu. K tomu se přistupuje, pokud jde o úmyslné plagiátorství hrubě porušující autorské právo.

Jak změnit autora poslední změny ve Wordu

Na kartě Soubor vyberte Informace a pak na pravé straně vyhledejte Autor v části Související Lidé. Klikněte pravým tlačítkem na jméno autora a pak vyberte Upravit vlastnost. V dialogovém okně Upravit osobu zadejte nové jméno.

Co je revize dokumentu

Funkce revizí je v podstatě elektronická verze toho, kdybyste na vytištěnou stránku zaznamenali změny a poznámky červenou fixou. Výhodou dokumentu v elektronické podobě je samozřejmě možnost dokument ihned upravit, za běžných okolností však není možné vidět změny, které předchozí autor předtím učinil.

Jak zjistit autora souborů

Pokud chcete zobrazit vlastnost Autor dokumentu nebo sešitu, klikněte na Soubor > Informace a vyhledejte Autor v části Související Lidé napravo.

Jak odstranit změny ve Wordu

Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a zapněte ho. Proveďte úpravy v dokumentu a Word zachytí všechny úpravy, které budete dělat. Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a vypněte ho. Word přestane dělat nové úpravy a všechny provedené změny zůstanou v dokumentu.

Jak zapnout korekci ve Wordu

V nabídce Word klikněte na Předvolby > Pravopis a gramatika. V dialogovém okně Pravopis a gramatika v části Kontrola pravopisu zaškrtněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní. V části Gramatika zaškrtněte políčko Automatická kontrola gramatiky nebo zrušte jeho zaškrtnutí. Zavřete dialogové okno, aby se změny uložily.

Jak se kopíruje text

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak Kopírovat záhlaví

Klikněte na Vložení > Záhlaví a zápatí.Přidejte text záhlaví nebo zápatí.K dalšímu přizpůsobení použijte nabídku Možnosti.Pokud chcete záhlaví a zápatí zavřít, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.Pokud chcete odstranit, vyberte Vložit > záhlaví (nebo zápatí) >Odebrat záhlaví (nebo Odebrat zápatí).

Jak formátovat text ve Wordu

Formátování textuVyberte text, který chcete formátovat. Pokud chcete vybrat jedno slovo, poklikejte na něj. Pokud chcete vybrat řádek textu, klikněte nalevo od něj.Vyberte možnost, pomocí které změníte písmo, jeho velikost nebo barvu, nebo použijte pro text tučné písmo, kurzívu nebo podtržení.

Jak vytvořit vlastní styl ve Wordu

Pravým tlačítkem myši klikněte na text, na kterém chcete nový styl založit. Na zobrazeném minipanelu nástrojů klikněte na Styly a potom klikněte na Vytvořit styl. V dialogovém okně Vytvořit nový styl podle formátování styl pojmenujte a klikněte na OK. Váš nový styl se teď zobrazí v Galerii stylů.

Co není plagiát

Co není plagiátorství

Plagiátem není v případě, pokud je řádně označena, nelépe podle normy. Aby ale bylo dílo považované za originál a ne pouze za kompilaci, neměly by citace převažovat nad vlastními poznatky. Parafráze – umožňuje obsah díla vyjádřit jiným způsobem, např. v textu použitím jiných slov.

Jak obhájit plagiát

Jedním z nejrozšířenějších softwarů pro odhalování plagiátů na českých vysokých školách je Theses – odevzdej.cz spravovaný Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Theses dokáže během několika hodin (maximálně dnů) porovnat odevzdanou práci s již odevzdanými pracemi a odhalit shodu i s jinými online zdroji.