Jak psát na konec stránky?

Jak se dělá konec stránky

Přejděte na rozložení > konce > stránce.Klikněte nebo klepněte do dokumentu, kde chcete zobrazit konec stránky.Zvolte Vložení > Konec stránky.
Archiv

Jak označit konec stránky

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Začít zobrazení ze stránky: Download "TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter."

Jak se ukončuje stránka ve Wordu

Přejděte na Domů a vyberte Zobrazit nebo skrýt. Při práci na dokumentu se zobrazí konce stránek. Klikněte nebo klepněte těsně za značkou odstavce v konce stránky a stiskněte Klávesu Delete.

Jak dát text na střed stránky

Zarovnání textu na střed mezi horním a dolním okrajem

Vyberte text, který chcete zasuovat na střed. ve skupině Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Rozložení. V poli Svislé zarovnání klikněte na Na střed. V poli Použít na klikněte na Vybraný texta potom klikněte na OK.

Jak vložit konec oddílu

Vložit konec oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení > koncea pak zvolte typ konce oddílu, který chcete. Další stránka Začne nový oddíl na následující stránce. Spojité Začne nový oddíl na stejné stránce. Tento konec oddílu je užitečný hlavně u dokumentů, které mají sloupce.

Jak ukotvit stránku ve Wordu

Umístění a ukotvení objektuUmístěte kurzor na objekt v odstavci, kde chcete ukotvení uzamknout.Klikněte na tlačítko Pozice na kartě FORMÁT ve skupině Uspořádat a vyberte volbu Další možnosti rozložení.V zobrazeném okně zatrhněte políčko Uzamknout ukotvení.Potvrďte tlačítkem OK.

Jak ukončit text

Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis.

Jak posunout spojku na konci Radku

zalomení řádku klávesou Shift+Enter. Umístíme kurzor myši bezprostředně před předložku na konci řádku a stiskneme Shift+Enter. Text za kurzorem se posune na další řádek k následujícímu slovu.

Jak vložit konec oddilu Word

Vložit konec oddílu

Vyberte, kde má nový oddíl začít. Přejděte na Rozložení > koncea pak zvolte typ konce oddílu, který chcete. Další stránka Začne nový oddíl na následující stránce. Spojité Začne nový oddíl na stejné stránce.

Jak se dělá konec odstavce

Pro vložení konce odstavce se jednoduše používá klávesa "Enter". Konce odstavce jsou však používány i pro nastavení stylů. Každý odstavec tak má svůj styl a je možné pak rozlišit, zda se jedná o běžný text, nebo se jedná např. o nadpis.

Jak dát text do bloku Word

Zarovnání textu do blokuKlikněte na libovolné místo odstavce, který chcete zarovnat do bloku.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na zarovnat text do bloku .

Jak posunout text ve Wordu nahoru

Skok na další stránku s nastaveným zarovnáním nahoru – za posledním znakem znovu nastavit: Svislé zarovnání – nahoru (cesta: Karta Rozložení → skupina Vzhled stránky (dolní malá šipka) → záložka Rozložení).

Jakou klávesovou zkratkou vložíte znak konec stránky

konec stránky = Ctrl + Enter.

Jak sjednotit zápatí

Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem. Poznámka: Záhlaví a zápatí jsou propojená samostatně.

Jak ukotvit text

Umístění a ukotvení objektuUmístěte kurzor na objekt v odstavci, kde chcete ukotvení uzamknout.Klikněte na tlačítko Pozice na kartě FORMÁT ve skupině Uspořádat a vyberte volbu Další možnosti rozložení.V zobrazeném okně zatrhněte políčko Uzamknout ukotvení.Potvrďte tlačítkem OK.

Jak spojit text ve Wordu

Svázání odstavců dohromady:Vyberte odstavec, který chcete svázat s následujícím odstavcem.Zvolte příkaz Formát > Odstavec.Zvolte kartu Tok textu.Zapněte volbu Svázat s následujícím.Klepněte na tlačítko OK.

Jak posunout spojku na konci řádku

zalomení řádku klávesou Shift+Enter. Umístíme kurzor myši bezprostředně před předložku na konci řádku a stiskneme Shift+Enter. Text za kurzorem se posune na další řádek k následujícímu slovu.

Jak udělat konec řádku

Vložení ručně zadaného konce řádku

Klikněte na místo, kde chcete řádek ukončit. Stiskněte SHIFT+RETURN.

Jaké znaky nesmí být na konci řádku

Jednohláskové neslabičné předložky k, s, v, z, slabičné o, u, spojky i, a – nesmějí být nikdy na konci řádku, a to jak v psaném textu ručně, tak i na počítači. Tomuto jde zamezit tzv. pevnou mezerou napsanou místo klasické mezery pomocí kláves Ctrl + Shift + mezerník.

Jak posunout konec oddílu

V řazení stránek klikněte pravým tlačítkem myši na číslo stránky, kde začíná konec oddílu. V podokně Navigace na stránce vyberte konec oddílu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Sloučit s předchozím oddílem.

Jak dát text do bloku

Zarovnání textu do blokuKlikněte na libovolné místo odstavce, který chcete zarovnat do bloku.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na zarovnat text do bloku .

Jak dát ve Wordu text dolů

Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak posunout text dolů

Pomocí textového nástroje vyberte buňku nebo buňky, které chcete změnit. Zvolte Tabulka > Volby buňky > Text. Pod nabídkou Vertikální zarovnání vyberte nastavení Zarovnání: Zarovnat nahoře, Zarovnat střed, Zarovnat dole nebo Zarovnat vertikálně.

Jak změnit velikost stránky ve Wordu

Vyberte kartu Návrh stránky. Ve skupině Vzhled stránky vyberte Velikost a pak Vytvořit novou velikost stránky. V části Stránka zadejte požadovanou šířku a výšku.

Jak se zbavit konce oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.