Jak rozdělit buňky v Excelu?

Jak rozšířit buňku v Excelu

Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete změnit. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát. V oddílu Velikost buňky klikněte na položku Šířka sloupce. Do pole Šířka sloupce zadejte požadovanou hodnotu.

Jak rozdělit sloučené buňky v Excelu

Pokud potřebujete sloučené buňky zase oddělit, klikněte na sloučenou buňku a v nabídce Sloučit a zarovnat na střed (viz předchozí obrázek) zvolte Oddělit buňky.

Jak rozdělit Text do dvou buněk Excel

Vyzkoušejte to!Vyberte buňku nebo sloupec s textem, který chcete rozdělit.Vyberte Data > text do sloupců.V Průvodci převodem textu na sloupcevyberte Možnost s oddělovači > Další.Vyberte oddělovače dat.Vyberte Další.Vyberte cíl v listu, kde se mají zobrazit rozdělená data.Vyberte Dokončit.

Jak Sloučit dvě buňky do jedné

Spojení textu z více buněk do jedné pomocí jednoduchého vzorce. Postup si ukážeme na příkladě. V buňce A2 máme zadané jméno, v buňce B2 příjmení a do buňky C2 chceme vložit jméno i příjmení (viz obrázek). Klepneme do buňky C2, napíšeme vzorec =A2 & " " & B2 a potvrdíme klávesou Enter.

Jak roztáhnout sloupec v Excelu

Na kartě Domůvyberte Formát >šířka sloupce (nebo Výška sloupce). Zadejte šířku sloupce a vyberte OK.

Jak prohodit buňky v Excelu

Vyberte cílovou buňku (první buňku řádku nebo sloupce, do kterého chcete vložit data) pro řádky nebo sloupce, které chcete transponovat. Na kartě Domů klikněte v části Úpravy na šipku vedle vložit a potom klikněte na Transponovat.

Jak spojit dvě tabulky v Excelu

Řádky z jedné tabulky do druhé můžete sloučit jednoduše vložením dat do prvních prázdných buněk pod cílovou tabulkou. Velikost tabulky se zvětšuje tak, aby zahrnovala nové řádky.

Jak rozdělit tabulku v Excelu

Když kliknete do tabulky, zobrazí se na pásu karet dvě nové karty Nástroje tabulky: NÁVRH a ROZLOŽENÍ. Tyto nástroje jsou viditelné jenom v případě, že jste v tabulce, například když do buněk přidáte obsah. Na kartě ROZLOŽENÍ klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit tabulku.

Jak rozdělit jména v Excelu

Potřebujete rozdělit jména a příjmení (nebo názvy a čísla dílů nebo jakákoli jiná data) tak, aby každá položka byla ve svém sloupci. Může vám v tom pomoct nová funkce aplikace Excel 2013 s názvem Dynamické doplňování. Zadejte do sloupce vedle vašich dat křestní jméno nebo jinou hodnotu a stiskněte Enter.

Proč mi nejdou sloučit buňky v Excelu

Příklad řešení

Vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Zarovnání ve skupině Zarovnání na kartě Domů. Vyberte kartu Zarovnání a zaškrtněte políčko Sloučit buňky. Vyberte OK.

Jak spojit dva sloupce do jednoho

Vyberte Transformovat > sloučit sloupce. V dialogovém okně Sloučit sloupce zadejte oddělovač, který se má vložit mezi jednotlivé sloučené sloupce. Můžete vybrat z předdefinovaných hodnot oddělovačů nebo zadat vlastní hodnotu oddělovače. Vyberte OK.

Jak roztáhnout vzorec

Stiskneme Ctrl + Shift + šipka nahoru. Tím se vybere oblast až nahoru, k původní buňce. Stiskneme Ctrl + V – čímž do všech vybraných buněk vložíme vzorec.

Jak přehodit tabulku v Excelu

NávodOznačíme buňky původní tabulky.Zkopírujeme (např. Ctrl C)Klikneme na místo, kam se má vložit změněná tabulka.Úpravy – Vložit jinak – zaškrtneme Transponovat (Edit – Paste Special – Transpose)Potvrdíme a je to.

Jak zkopírovat celý sloupec v Excelu

Vyberte řádek nebo sloupec , který chcete přesunout nebo zkopírovat. nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C.

Co to jsou kontingenční tabulky

Kontingenční tabulka je výkonný nástroj pro výpočet, shrnutí a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzory a trendy v datech.

Jak propojit 2 tabulky

Jak propojit tabulky v Excelu Pro propojování tabulek v Excelu se nejčastěji používá funkce SVYHLEDAT (v anglické verzi Excelu VLOOKUP). Pomocí funkce SVYHLEDAT můžeme do tabulky doplnit hodnoty, které jsou uvedené v jiné tabulce. Funkce SVYHLEDAT patří do kategorie Vyhledávací funkce a funkce pro odkazy.

Jak rozdělit v Excelu jméno a příjmení

Potřebujete rozdělit jména a příjmení (nebo názvy a čísla dílů nebo jakákoli jiná data) tak, aby každá položka byla ve svém sloupci. Může vám v tom pomoct nová funkce aplikace Excel 2013 s názvem Dynamické doplňování. Zadejte do sloupce vedle vašich dat křestní jméno nebo jinou hodnotu a stiskněte Enter.

Jak ve Wordu posunout tabulku

tabulky. Umístěte ukazatel myši na úchyt pro přesunutí tabulky, dokud se ukazatel změní na čtyřsměří šipku, a potom klikněte na úchyt pro přesunutí tabulky. Přetáhněte tabulku na nové místo.

Jak rozdělit buňku v Excelu jméno a příjmení

Potřebujete rozdělit jména a příjmení (nebo názvy a čísla dílů nebo jakákoli jiná data) tak, aby každá položka byla ve svém sloupci. Může vám v tom pomoct nová funkce aplikace Excel 2013 s názvem Dynamické doplňování. Zadejte do sloupce vedle vašich dat křestní jméno nebo jinou hodnotu a stiskněte Enter.

Jak funguje funkce část

Funkce ČÁST vrátí určitý počet znaků (na základě zadaného počtu znaků) z textového řetězce od zadané pozice. Funkce MIDB vrátí určitý počet znaků (na základě zadaného počtu bajtů) z textového řetězce od zadané pozice. Důležité informace: Tyto funkce nemusí být v některých jazycích dostupné.

Jak oddělit Data v Excelu

Vyberte buňku, Oblast nebo celý sloupec obsahující textové hodnoty, které chcete rozdělit. Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Text do sloupců. Podle pokynů v Průvodci převodem textu do sloupců určete, jak chcete text rozdělit do samostatných sloupců.

Jak sloučit Data v Excelu

Na kartě Data klikněte v části Nástrojena Sloučit. V poli Funkce klikněte na funkci, kterou chcete Excel data sloučit. V každém zdrojovém listu vyberte data a potom klikněte na Přidat.

Jak v Excelu Kopírovat vzorec

Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl+D a vzorec vyplnit dolů ve sloupci.

Jak Kopírovat buňky v Excelu

Kopírování buněk pomocí funkce Kopírovat a vložitVyberte buňku nebo oblast buněk.Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C.Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.

Jak otočit tabulku v Excelu o 90 stupňů

NávodOznačíme buňky původní tabulky.Zkopírujeme (např. Ctrl C)Klikneme na místo, kam se má vložit změněná tabulka.Úpravy – Vložit jinak – zaškrtneme Transponovat (Edit – Paste Special – Transpose)Potvrdíme a je to.