Jak rozšifrovat PDF?

Jak dešifrovat PDF

PDF Cracker je aplikace, která poslouží každému, který chce odstranit hesla ze zabezpečených PDF dokumentů. Po dešifrování PDF dokumentu můžete tento dokument upravovat nebo tisknout. Soubor lze otevřít v jakémkoli PDF prohlížeči. Podporovány jsou všechny verze programu Adobe Acrobat.

Jak odstranit zabezpečení z PDF

Kroky k odstranění zabezpečení heslem

Vyberte Nástroje > Chránit > Šifrovat > Odstranit zabezpečení.

Jak odemknout PDF pro úpravy

Klikněte na ikonu zámku v levém horním rohu stránky. Klikněte na odkaz s označením Podrobnosti o právech. V rozbalovací nabídce Metoda zabezpečení vyberte možnost Bez zabezpečení. Zadejte heslo pro odemknutí a třikrát klikněte na tlačítko OK.

Jak vytisknout zamčené PDF

Klepněte na soubor PDF, který chcete vytisknout s tím, že jej zvýrazníte a poté klepněte na [OK]. Otevře se dialogové okno [Vlastnosti přímého tisku PDF]. Do okna [Heslo pro PDF:] vpravo dole v dialogovém okně zadejte heslo pro soubor PDF, který chcete vytisknout, a poté klepněte na [OK]. je vytištěn.

Jak odemknout PDF bez hesla

Odstraňovač a odblokovávač hesel PDFKrok 1: Vyberte zaheslovaný soubor PDF a nahrajte jej sem.Krok 2: Po kliknutí na tlačítko "Převést" vyčkejte na dokončení převodu.Krok 3: Stáhněte si výsledek. PDF soubor budete moci znovu otevřít bez hesla.

Jak zrušit heslo u souborů

Otevřete dokument a zadejte aktuální heslo. Přejděte na Informace o > >Zamknout dokument > zašifrovat heslem. Vymažte heslo v poli Heslo a klikněte na OK.

Jak zrušit zaheslování dokumentů

Otevřete dokument a zadejte aktuální heslo. Přejděte na Informace o > >Zamknout dokument > zašifrovat heslem. Vymažte heslo v poli Heslo a klikněte na OK.

Jak upravit podepsané PDF

Elektronické podepsání dokumentu PDF

Podepsání platným a uznávaným elektronickým podpisem je bráno jako vlastnoruční podepsání papírového dokumentu. Druhou zásadní vlastností podepsaného dokumentu je zajištění integrity obsahu. To znamená, že podepsaný dokument nelze upravit, změnit.

Jak zamknout PDF proti úpravám

Přidání hesla do PDFOtevřete PDF v aplikaci Acrobat.Vyberte možnost Soubor > Ochránit soubor heslem. Případně můžete vybrat možnost Nástroje > Chránit > Ochránit soubor heslem.Vyberte, jestli chcete nastavit heslo pro zobrazení nebo úpravy PDF.Zadejte a znovu zadejte heslo.Klikněte na tlačítko Použít.

Jak otevřít zamčený Soubor

Odemknutí zamčeného dokumentu

Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy. V podokně úloh Omezit úpravy klikněte na Odemknout.

Jak převést PDF do Wordu zdarma

Převod souborů PDF do formátu WordKlikněte na tlačítko Vybrat soubor výše nebo přetáhněte soubor do zóny pro přetažení.Vyberte soubor PDF, který chcete převést do formátu DOCX.Acrobat soubor automaticky převede z formátu PDF na upravitelný dokument aplikace Word.

Jak zrušit zamknutí sešitu

Odebrání hesla sešituOtevřete sešit, ze kterého chcete heslo odebrat.Na kartě Revize v části Ochranaklikněte na Hesla.Vyberte veškerý obsah v poli Heslo k otevření nebo v poli Heslo pro úpravy a stiskněte KLÁVESU DELETE.Klikněte na Uložit .

Jak Zaheslovat dokument ve Wordu

Ochrana dokumentu heslemPřejděte na Informace o > >Zamknout dokument > Zašifrovat heslem.Zadejte heslo a pak ho znovu zadejte, abyste ho potvrdili.Uložte soubor, abyste se ujistili, že se heslo projeví.

Jak odemknout Soubor

Odemknutí zamčeného dokumentuNa kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.V podokně úloh Omezit formátování a úpravy klikněte na Odemknout.Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, zadejte ho.

Proč nejde podepsat PDF

Jedinou možností je vytvořit dokument PDF znovu nebo o něj požádat jeho vlastníka. Obecně platí, že pokud první podepisující osoba nevybere při podepisování dokumentu PDF možnost Zamknout dokument po podepsání, je tento dokument uzamčen pro úpravy, ale nikoli pro podepisování.

Jak poznat podepsané PDF

Certifikát si uložte podle následujícího postupu. Otevřete PDF soubor a klikněte na podpis (s otazníkem). V okně Stav ověření podpisu stiskněte tlačítko Vlastnosti podpisu. V okně Vlastnosti podpisu stiskněte tlačítko Zobrazit certifikát.

Jak odemknout PDF Soubor

Odemknutí souboru PDF odebráním hesla:Otevřete PDF v aplikaci Acrobat.Použijte nástroj Odemknout: Zvolte Nástroje > Ochrana > Šifrovat > Odstranit zabezpečení.Odeberte zabezpečení: Možnosti se liší v závislosti na typu zabezpečení heslem použitého v dokumentu.

Jak Zaheslovat PDF Mac

Správa oprávnění pro PDF soubory

V aplikaci Náhled na Macu otevřete PDF soubor. Vyberte Soubor > Upravit oprávnění a potom proveďte některou z následujících akcí: Nastavení hesla pro otevření PDF souboru: Vyberte volbu Požadovat heslo pro otevření dokumentu. Zadejte heslo a pak je zadejte ještě jednou pro ověření.

Jak otevřít zamčené PDF bez Hesla

Odemknutí souboru PDF odebráním hesla: Otevřete PDF v aplikaci Acrobat. Použijte nástroj Odemknout: Zvolte Nástroje > Ochrana > Šifrovat > Odstranit zabezpečení.

Jak převést soubor z PDF

Převaděč PDF aplikace Acrobat umožňuje exportovat soubory PDF do následujících typů souborů: DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, JPG, PNG a TIFF. Stačí jednoduše nahrát soubor PDF nebo jej přetáhnout do zóny pro přetažení a nechat si jej převést.

Jak přeložit PDF soubor

Překlad dokumentůV prohlížeči přejděte na Překladač Google.Nahoře klikněte na Dokumenty.Vyberte zdrojový a cílový jazyk.Klikněte na Procházet počítač.Najděte soubor, který chcete přeložit.Klikněte na Zobrazit překlad nebo Stáhnout překlad.

Jak odemknout zamknutý list bez hesla

Můžete taky stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+1. V místní nabídce Formát buněk na kartě Zámek zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a potom klikněte na OK. Tím odemknete všechny buňky zamykaného listu.

Jak odemknout list

Když budete chtít odemknout list, postupujte takto:Přejděte na list, který chcete odemknout.Přejděte na Soubor > Informace > Odemknout > Odemknout list anebo na kartu Revize > Změny > Odemknout list.Pokud je list zamknutý heslem, zadejte heslo v dialogovém okně Odemknout list a klikněte na OK.

Jak otevřít zamčený soubor

Odemknutí zamčeného dokumentu

Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy. V podokně úloh Omezit úpravy klikněte na Odemknout.

Jak vytvořit zaheslovaný dokument

Uschovejte proto kopii hesla na bezpečném místě, nebo vytvořte silné heslo, které si zapamatujete. Přejděte na Informace o > >Zamknout dokument > Zašifrovat heslem. Zadejte heslo a pak ho znovu zadejte, abyste ho potvrdili. Uložte soubor, abyste se ujistili, že se heslo projeví.