Jak sdílet prezentací v Teams?

Jak sdílet prezentaci přes Teams

V Microsoft Teams můžete na schůzce zobrazit svoji plochu, konkrétní aplikaci, tabuli nebo prezentaci.Vyberte Sdílet obsah.Vyberte, co chcete sdílet:Po výběru toho, co chcete zobrazit, se kolem sdíleného vytvoří červené ohraničení.Pokud chcete se sdílením obrazovky přestat, vyberte Přestat sdílet.
Archiv

Jak sdílet soubory v Teams

Sdílení souboru s týmem v kanálu

Vyberte Poslední a zvolte soubor, který jste nedávno otevřeli, a pak vyberte Nahrát kopii. Vyberte Procházet týmy a kanály a vyberte ze všech souborů, ke kterým máte v Teams přístup, a pak vyberte Nahrát kopii nebo Sdílet odkaz.

Jak sdílet video v Teams

v ovládacích prvcích schůzky. Zobrazí se seznam možností. Klikněte na Sdílet.

Jak chatovat v Teams

Pokračovat v konverzaci po schůzce

ikona schůzky a mají stejný název jako schůzka. Na levé straně Teams vyberte Kalendář , klikněte pravým tlačítkem na událost schůzky a pak vyberte Chatovat s účastníky. Nebo můžete dvakrát kliknout na událost schůzky a vybrat kartu Chat.

Jak sdílet obrazovku

Pokud chcete sdílet se všemi účastníky videohovoru obrazovku svého mobilního zařízení, zahajte vysílání:Připojte se k videohovoru.Klepněte na obrazovku. a na ikonu možností .Klepněte na Sdílet obrazovku. Začít sdílet.

Jak povolit sdílení obrazovky

Sdílení vaší plochyOtevřete přehled Činnosti a začněte psát Nastavení.Klikněte na Nastavení.Kliknutím na Sdílení v postranním panelu otevřete příslušný panel.Jestli je vypínač Sdílení v pravé horní části okna v poloze vypnuto, přepněte jej na zapnuto.Vyberte Sdílení obrazovky.

Kdo všechno může mazat Soubory v týmu v Teams

Poznámka: Oprávnění k souborům pro členy a hosty odrážejí to, co váš správce nastavil v nastaveních vašeho SharePointu. Tato nastavení může změnit jenom správce. Pro Microsoft 365 můžete pozvat prostřednictvím libovolného pracovního nebo školního účtu.

Jak vytvořit složku v Teams

Přejděte na web SharePoint obsahující seznam, do kterého chcete přidat složku. Nebo Microsoft Teams na kartě Soubory v horní části kanálu vyberte Další > Otevřít v SharePoint. , vyberte Obsah webu a pak vyberte název seznamu, do kterého chcete přidat složky.

Jak zapnout kameru na Teams

V části Ochrana osobních údajů vyberte Kamera. Ujistěte se, že je nastavení Přístup ke kameře pro toto zařízení zapnuté. Pokud je nastavení už zapnuté, vypněte ho a pak ho znovu zapněte.

Jak sdílet obrazovku se zvukem

Sdílení zvuku z webového prohlížečeVýběrem možnosti Sdílet přihrádku > Obrazovka, okno nebo karta otevřete okno výběru sdílení obrazovky.Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Sdílet zvuk karty.Při sdílení celé obrazovky zaškrtněte políčko Sdílet systémový zvuk a nasdílejte zvuk pocházející z celého počítače.

Jak pozvat lidi na Teams

Nová aplikace Microsoft Teams (zdarma) nabízí mnoho dalších způsobů, jak pozvat lidi do Teams. Přidejte lidi přímo do jednoho do jednoho nebo skupinového chatu pomocí jejich telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Lidé můžete také použít kódy QR a pozvat odkazy pro připojení ke komunitám.

Jak přeposlat zprávu v Teams

Poznámka: Najednou můžete vždy přeposlat jenom jednu zprávu.V seznamu vyberte zprávu, kterou chcete přeposlat.V pravém horním rohu podokna zprávy vyberte nebo vyberte. a pak zvolte Přeposlat.Napište zprávu a vyberte Poslat.

Jak sdílet obrazovku v Teams na Macu

Pokud používáte Mac, budete muset aplikaci Teams udělit oprávnění k záznamu obrazovky počítače, abyste mohli sdílet.Při prvním pokusu o sdílení obrazovky se zobrazí výzva k udělení oprávnění.V části Záznam obrazovky se ujistěte, že je vybraná možnost Microsoft Teams .Zpět na schůzku a zkuste obrazovku sdílet znovu.

Jak sdílet monitor

Zrcadlení obrazovky a promítání na váš počítačVyberte Start > Nastavení > Systém > Promítání na tento počítač.V části Přidat volitelnou funkci Bezdrátové zobrazení k promítáni na tento počítač vyberte Volitelné funkce.Vedle možnosti Přidat volitelnou funkci vyberte Zobrazit funkce a zadejte „bezdrátové zobrazení“.

Jak naplánovat schůzku v Teams

Poznámka: Pokud chcete naplánovat událost komunity v Aplikaci Teams, vytvořte ji v kalendáři komunity.Klepněte na svůj profilový obrázek a pak klepněte na Kalendář.Zadejte název schůzky do pole Název události.Účastníky můžete do schůzky přidat zadáním jejich jména nebo e-mailu.

Kdo může obejít předsálí

Kdokoli z vaší organizace a organizací, se kterými váš správce IT nastavil připojení, nebo kdokoli, kdo se připojí jako host, bude moct předsálí obejít.

Jak se dělá složka

Přejděte na místo, kde chcete vytvořit novou složku, a klikněte na Nová složka. Zadejte název složky a stiskněte Enter. Pokud chcete dokument uložit do nové složky, otevřete dokument a klikněte na Soubor > Uložit jako,přejděte do nové složky a klikněte na Uložit.

Kde je složka oblíbené

Na navigační panel klikněte na Pošta. Část Oblíbené položky se nachází v horní části podokno složek a obsahuje zástupce složek, které často používáte.

Jak na Teams sdílet obrazovku

Vyberte okno, ve kterém chcete konkrétní program a jeho obsah sdílet, nebo vyberte možnost Plocha a sdílejte celou svou obrazovku. Ostatní účastníci konverzace dostanou oznámení s žádostí o přijetí sdílené obrazovky. Jakmile ji přijmou, uvidí vaši obrazovku a chat bude moct pokračovat.

Jak nastavit kameru

Vyberte Start > Nastavení > Ochrana osobních údajů > Kamera. U možnosti Povolit přístup ke kameře na tomto zařízení vyberte Změnit a ujistěte se, že je přístup ke kameře na tomto zařízení zapnutý Toto nastavení umožňuje všem uživatelům na zařízení zvolit, jestli mají mít aplikace přístup ke kameře.

Kde sdílet obrazovku

Zrcadlení obrazovky a promítání na váš počítačVyberte Start > Nastavení > Systém > Promítání na tento počítač.V části Přidat volitelnou funkci Bezdrátové zobrazení k promítáni na tento počítač vyberte Volitelné funkce.Vedle možnosti Přidat volitelnou funkci vyberte Zobrazit funkce a zadejte „bezdrátové zobrazení“.

Jak zahájit schůzku v Teams

Zahájení rychlé schůzky v aplikaci TeamsV pravém horním rohu okna Kalendář přejděte na kalendáře a vyberte zahájit schůzku .Před zahájením schůzky budete moct nastavit pár věcí. Zadejte název, zvolte, jestli chcete používat video, a vyberte svůj preferovaný zdroj zvuku.Až budete připraveni, Přihlaste se hned.

Jak vytvořit videokonferenci v Teams

Pro vytvoření konference je potřeba otevřít kalendář v Teams a buď schůzku naplánovat na určitý čas (vybraným účastníkům následně dojdou pozvánky do jejich kalendářů), nebo schůzku okamžitě spustit pomocí tlačítka "Sejít se hned".

Jak nahrát soubor do Teams

Přetažení : Pomocí myši přetáhněte soubor z místa, kde je aktuálně umístěný, a umístěte ho do okna Teams mezi soubory. Nahrát – vyberte Nahrát, pak vyberte soubor (nebo soubory), které chcete nahrát, a vyberte Otevřít.

Jak odeslat více mailu najednou Outlook

V nabídce Domů klikněte na Přeposlání nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F na klávesnici. Otevře se nová zpráva s vybranými zprávami jako přílohami. Zadejte adresu a vytvořte tuto novou zprávu a klikněte na Odeslat.