Jak sdílet prezentace?

Jak udělat sdílenou prezentaci v PowerPointu

Sdílení prezentace s dalšími lidmi a spolupráce na prezentaci ve stejnou dobuOtevřete PowerPoint prezentaci a až budete připravení ke spolupráci, zvolte Sdílet. v pravém horním rohu pásu karet.Do pole Odeslat odkaz zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete prezentaci sdílet.Klikněte na Sdílet.
Archiv

Jak má vypadat správná prezentace

Tvorba prezentace

Obsah by měl být stručný, heslovitý, případné věty krátké, srozumitelné. srozumitelnost a viditelnost obrázků před prezentací. Videa pouze krátká, k tématu. Minimalizovat použité animace a přechody – volit krátké a přehledné animace stejné v celé prezentaci.

Jak nekomu poslat prezentaci

Rozeslání prezentace e-mailem ostatnímVyberte Soubor > Sdílet > E-mail.Pod nadpisem E-mail klikněte na jednu z těchto možností: Kliknutím na Odeslat jako přílohu připojíte prezentaci k e-mailové zprávě. Kliknutím na Odeslat jako odkaz vytvoříte e-mail s odkazem na prezentaci.

Jak spojit dvě prezentace

Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na šipku vedle možnosti Objekt a vyberte Objekt. Klikněte na kartu Vytvořit ze souboru a přejděte do umístění prezentace. Klikněte na Propojit se souborem nebo Zobrazit jako ikonu a potom klikněte na OK.

Jak udělat nejlepší prezentaci

Už žádné nudné prezentace. 6 jednoduchých tipů, jak na toZaměřte se na své publikum a říkejte mu pravdu.Poloviční délka je dvakrát tak dobráProměňte svou úzkost ve výhodu.Přeneste PowerPoint do současnosti.Řekněte to obrázky.Nevyužívejte posledních 10 minut na „otázky a odpovědi“

V čem se dělají prezentace

Offline programyPowerPoint. Tento prezentační nástroj patří do kancelářského balíku Microsoft Office.Impress. Další z offline nástrojů patří do freeware balíku OpenOffice.Prezi. Prezi představuje netradiční online nástroj pro tvorbu prezentací.Empressr.Google Docs Presentation.SlideShare.

Co říct na začátku prezentace

ÚVODNÍ VĚTY. Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Co je pravidlo 5×5

Většina uživatelů se snaží dodržovat pravidlo 5×5, tedy pět řádků s pěti slovy, maximum je 7×7, kdy už prezentace začíná vypadat spíše jako textový dokument. V takovém případě nebude z dálky malý text ani vidět.

Jak se dělá prezentace

Vytvoření prezentaceOtevřete PowerPoint.V levém podokně vyberte Nový.Vyberte možnost: Pokud chcete vytvořit prezentaci úplně od začátku, vyberte Prázdná prezentace. Pokud chcete použít připravený návrh, vyberte jednu ze šablon.

Jak dát prezentace dohromady

Na kartě Domů klikněte v části Snímky na šipku vedle položky Nový snímek a potom klikněte na Vložit snímky z jiné prezentace. Vyberte prezentaci, kterou chcete vložit, klikněte na Vybrat snímky, které chcete vložit, a potom klikněte na Vložit. Klikněte na požadované snímky a potom klikněte na Vložit.

Jak sloučit PPT

Jak sloučit soubor PowerPoint do PPTOtevřete prohlížeč na webu aplikace PowerPoint zdarma a přejděte do nástroje sloučení.Kliknutím do oblasti předání souboru nahrajte soubory PowerPoint nebo přetáhněte soubory PowerPoint.Klepnutím na tlačítko „SLOČENÍ“ spusťte slučování souborů.

Jak připravit skvělou prezentaci

Už žádné nudné prezentace. 6 jednoduchých tipů, jak na toZaměřte se na své publikum a říkejte mu pravdu.Poloviční délka je dvakrát tak dobráProměňte svou úzkost ve výhodu.Přeneste PowerPoint do současnosti.Řekněte to obrázky.Nevyužívejte posledních 10 minut na „otázky a odpovědi“

Co nesmí chybět v prezentaci

Na začátku nesmí chybět představení tématu, nastínění osnovy vystoupení, na konci pak rekapitulace nejdůležitějších informací a závěr. Každá část prezentace by měla být od ostatních oddělena nějakým odlehčením, humornou vsuvkou atd.

Jak začít s prezentaci

Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak oslovit při prezentaci

Nepoužívejte cizí slova, nebo výrazy, které běžně nepoužíváte. Mluvte tak, jak je to pro vás přirozené a nesnažte se působit dokonale. Jak už bylo zmíněno výše, zůstaňte sami sebou. Závěrem snad jen dodat, že prezentace musí někam směřovat, bezcílné tlachání nikoho nezaujme.

Jak se představit při prezentaci

V počátku představte sebe i dané téma, které jim přinášíte. Pokud je to potřeba, tak vysvětlete, proč jste ten pravý člověk, který jim ho prezentuje. Připravte si několik důvodů, proč zrovna vaše je prezentace je pro vaše posluchače klíčová. Co zásadního se mohou dozvědět a v čem jim bude prospěšná.

Co se píše na konci prezentace

Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Jak spojit obrazce v Powerpointu

Sloučení obrazcůVyberte obrazce, které chcete sloučit: Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak vyberte jednotlivé obrazce.Na kartě Formát obrazce vyberte ve skupině Vložit obrazcemožnost Sloučit obrazce .Vyberte požadovanou možnost Sloučit.

Jak se uklidnit před prezentaci

Radí nervózním řečníkům, aby těsně před prezentací vyhledali soukromí, posadili se a úmyslně napnuli všechny větší svaly: ruce zatněte v pěsti, dále zatněte paže, ramena, břicho, nohy, prsty, čelisti, obličejové svaly, jazyk opřete do patra a hlavu do opěradla. Napočítejte do pěti a uvolněte se.

Co rict na zacatku prezentace

Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak se představit v 1 minutě

Musí být srozumitelný, jednoduše zapamatovatelný a autentický. Musíte být s jeho obsahem bezpodmínečně ztotožnění. Jedině tak budete mít úspěch (dobrý obchodník je ten, který svému produktu naprosto věří) – věřte proto sami sobě. S tím souvisí i vyloučení jakkoliv negativně laděných vět, případně známky pochybností.

Jak nejlépe ukončit prezentaci

Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Jak se představit v prezentaci

V počátku představte sebe i dané téma, které jim přinášíte. Pokud je to potřeba, tak vysvětlete, proč jste ten pravý člověk, který jim ho prezentuje. Připravte si několik důvodů, proč zrovna vaše je prezentace je pro vaše posluchače klíčová. Co zásadního se mohou dozvědět a v čem jim bude prospěšná.

Jak by měl vypadat konec prezentace

Na konci prezentace je vhodné ji krátce shrnout a uvést zdroje, z nichž se čerpalo. Pamatujte na to, že prezentace vypadá úplně jinak doma na monitoru a ve škole či v práci na dataprojektoru – monitor barvy prozáří a vysvítí, plátno je má matnější.

Jak kreslit v PowerPointu

Definujete pera, která chcete mít, a budou pak dostupná ve Wordu, Excelu a PowerPointu.Na kartě Kreslení na pásu karet klepněte na pero a vyberte ho.Dalším klepnutím otevřete nabídku možností Tloušťka a Barva pera.K dispozici je také textura tužky:Začněte psát nebo kreslit na dotykové obrazovce.