Jak se anglicky řekne my?

Co znamená anglicky my

mí {zájm.}

Jak se píše anglicky my

my(samostatné) mine(za podst. jménem) of minemůj dobrý přítel a good friend of mineTyhle jsou moje.
Archiv

Jak se anglicky řekne napiš

write [wrote|written] {sl.}

Jak se řekne anglicky u

u {předložka} on {předl.}

Jak se anglicky řekne vy

vy {zájmeno}

you {zájm.}

Kdy se používá my a mine

Velmi zjednodušeně: My se pojí se jménem, Mine jako přivlastňovací zájmeno stojí samostatně. Příklady: This is my house. This house is mine.

Jak říct anglicky Je mi to jedno

I don't care/give a damn about it. jedno: Je mi to jedno. I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap.

Jak se anglicky řekne zmrzlina

Základní spojení je všem jistě známé – ice cream/ˌaɪs'kri:m/ (tedy ledový krém) je nejběžnější překlad pro zmrzlinu.

Jak se anglicky řekne p * * * *

[vulg.] cunt {podstatné jméno} [vulg.]

Co je to be like

be like {sloveso}

podobat se {refl. sl.}

Co je to Kinky

Kinky je anglické adjektivum sloužící k označení neobvyklých sexuálních praktik. Narozdíl od slov "zvrhlý" či "zvrácený" však nevzbuzuje negativní konotace. Anglickým substantivem se stejným významem je slovo kink.

Kdy se používá this

this (tento) a these (tyto) se používají pro věci, které má mluvčí u sebe. that (tamten) a those (tamty) použijeme pro věci, které jsou od něho vzdálené, jsou u osoby, se kterou se mluví, nebo jsou u nějaké třetí osoby.

Jaké jsou druhy zájmen

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou
ZÁPORNÁ nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Co to je free

volný , svobodný , neomezený ( volby , trh ap .)

Jak se rekne anglicky nanuk

nanuk {mužský rod }

Popsicle {podstatné jméno} [am. angl.] ice-lolly {podstatné jméno} [brit. angl.]

Jak se anglicky řekne točená zmrzlina

Nejběžnější druh zmrzliny je kopečková (scooped), ale stejně jako v Česku můžete i v zahraničí koupit zmrzlinu točenou (soft serve).

Jak se anglicky řekne H * * * *

shit {podstatné jméno} [vulg.]

Co znamená I Like You

Frankie, mám tě rád. I like you. Vy se mi líbíte.

Co to je that

It = osobní zájmeno / that = ukazovací zájmeno

It je osobní zájmeno, kterým označujeme třetí osobu jednotného čísla „ono, to„. That naproti tomu je ukazovací zájmeno. Ukazujeme na něco, co je od nás vzdálenější, a říkáme „tamto„.

Co je those

Zájmeno. tamty, tamti, tamta o vzdálených věcech či osobáchThose look better than these. Tamty vypadají lépe než tyto. to v ukazování na více věcíThose are my shoes.

Jaký druh zájmena je slovo mi

zájmena osobní (též personalia) – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratná zájmena se a si. zájmena přivlastňovací (též posesiva) – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jaké zájmeno je mi

Mě/mně (zájmeno já)

1. pád Vašek
3. pád mně, mi Vaškovi
4. pád mě, mne Vaška
6. pád o mně o Vaškovi
7. pád mnou Vaškem

Jak se píše free

free {přídavné jméno} bezplatný {příd.

Jak se řekne anglicky nanuk

nanuk {mužský rod }

Popsicle {podstatné jméno} [am. angl.] ice-lolly {podstatné jméno} [brit. angl.]

Co je to gelato

Gelato (plurál: gelati) je italský výraz pro zmrzlinu. Z marketingových důvodů se ho některé společnosti snaží v češtině prosadit jako výraz, který by na rozdíl od slova „zmrzlina“ označoval tradiční italskou zmrzlinu.