Jak se dělá prezentace v PowerPointu?

Jak udělat automatickou prezentaci v Powerpointu

Nastavení automatické prezentace je poměrně jednoduché:Na kartě Animace ve skupině Přechod na tento snímek zaškrtněte volbu Automaticky za: a nastavte požadovaný čas v sekundách.Přejděte na kartu Prezentace.Ve skupině Nastavení klikněte na příkaz Nastavit prezentaci.

Jak se dělá obsah v Powerpointu

Na kartě Zobrazení vyberte Normální. Přepněte do textového pole na snímku obsahu a na kartě Domů vyberte Vložit > Vložit jinak. V dialogovém okně Vložit jinak vyberte formátovaný text (RTF) nebo Neformátovaný text a klikněte na OK. Vzhled souhrnu nebo seznamu obsahu můžete změnit pomocí možností písma na kartě Domů .

Jak se píše prezentace

Tvorba prezentace

Obsah by měl být stručný, heslovitý, případné věty krátké, srozumitelné. srozumitelnost a viditelnost obrázků před prezentací. Videa pouze krátká, k tématu. Minimalizovat použité animace a přechody – volit krátké a přehledné animace stejné v celé prezentaci.

Jak vytvořit prezentaci v Powerpointu s hudbou

Pokud chcete do své prezentace přidat hudbu nebo jiný zvukový klip, vyberte snímek a klikněte na Vložení > Zvuk. Zvuk můžete přidat k jednomu snímku, přehrát automaticky při zobrazení snímku nebo můžete přidat skladbu, která se bude přehrávat na pozadí během celé prezentace.

Jak udělat nejlepší prezentaci

Už žádné nudné prezentace. 6 jednoduchých tipů, jak na toZaměřte se na své publikum a říkejte mu pravdu.Poloviční délka je dvakrát tak dobráProměňte svou úzkost ve výhodu.Přeneste PowerPoint do současnosti.Řekněte to obrázky.Nevyužívejte posledních 10 minut na „otázky a odpovědi“

Jak upravit prezentaci v PowerPointu

Ve webovém prohlížeči přejděte na soubor v OneDrive. Jedním kliknutím na název souboru otevřete soubor v PowerPoint pro web. vyberte Upravit prezentaci a pak vyberte Upravit v PowerPoint pro web.

Jak vložit prezentaci do prezentace

Na kartě Domů klikněte v části Snímky na šipku vedle položky Nový snímek a potom klikněte na Vložit snímky z jiné prezentace. Vyberte prezentaci, kterou chcete vložit, klikněte na Vybrat snímky, které chcete vložit, a potom klikněte na Vložit.

Jak vložit Soubor do prezentace

Klikněte na snímek na místo, kam chcete objekt umístit. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Objekt. Klikněte na Vytvořit ze souboru. Do pole Soubor zadejte název souboru nebo klikněte na Procházet a vyberte ho ze seznamu.

Jak upravit prezentaci v Powerpointu

Ve webovém prohlížeči přejděte na soubor v OneDrive. Jedním kliknutím na název souboru otevřete soubor v PowerPoint pro web. vyberte Upravit prezentaci a pak vyberte Upravit v PowerPoint pro web.

Co nesmí chybět v prezentaci

Na začátku nesmí chybět představení tématu, nastínění osnovy vystoupení, na konci pak rekapitulace nejdůležitějších informací a závěr. Každá část prezentace by měla být od ostatních oddělena nějakým odlehčením, humornou vsuvkou atd.

Jak dlouhá by měla být prezentace

Vaše prezentace by neměla přesáhnout 7-10 minut, čemuž by měla odpovídat i délka max. 10 slajdů.

Jaký má formát prezentace

Formáty souborů podporované v PowerPointu

Typ souboru Přípona
Prezentace Aplikace PowerPoint .pptx
Prezentace Macro-Enabled PowerPointu .pptm
Prezentace PowerPointu 97–2003 .ppt
Formát dokumentu PDF .pdf

Jak udělat prezentaci z PDF

Převod souborů PDF do formátu PPTKlikněte výše na tlačítko Vybrat soubor nebo přetáhněte soubory do zóny pro přetažení souborů PDF.Vyberte soubor PDF, který chcete převést na soubor PPTX.Acrobat soubor PDF automaticky převede do formátu aplikace PowerPoint.Přihlaste se a převedený soubor stáhněte nebo sdílejte.

Jak z PDF udělat PPT

Převod souboru PDF do formátu aplikace PowerPoint:Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat.V pravém podokně klikněte na nástroj Exportovat PDF.Zvolte Microsoft PowerPoint jako formát pro export.Klikněte na tlačítko Exportovat.Uložte dokument jako nový soubor:

Co napsat do závěru prezentace

Celou „trasu“ prezentace a všechny důležité body a myšlenky doveďte do konce. Na závěr nezapomeňte na shrnutí nejdůležitějších bodů. Zrekapitulujte především to, co chcete, aby si účastníci zapamatovali. Zvláště závěrečná část by měla být motivující k nějaké akci, kterou chcete prezentací vyvolat.

Co se píše na konci prezentace

Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Jak převést PDF do Powerpointu

V PowerPoint vyberte snímek, do kterého chcete soubor přidat, a pak vyberte Vložit > objekt. V okně Vložit objekt vyberte Vytvořit ze souboru a pak zadejte umístění PDF souboru nebo klikněte na Procházet, vyhledejte PDF soubor a potom klikněte na OK. PDF soubor se tak stane součástí souboru prezentace.

Jak uložit prezentaci jako PDF

Ukládání powerpointových prezentací jako PDF souborůVyberte Soubor > Exportovat.Klikněte na Vytvořit dokument PDF/XPS a potom klikněte na Vytvořit soubor PDF/XPS.V dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS vyberte umístění, do kterého chcete soubor uložit.

Jak by měl vypadat konec prezentace

Na konci prezentace je vhodné ji krátce shrnout a uvést zdroje, z nichž se čerpalo. Pamatujte na to, že prezentace vypadá úplně jinak doma na monitoru a ve škole či v práci na dataprojektoru – monitor barvy prozáří a vysvítí, plátno je má matnější.

Jak dlouhá má být prezentace

Délka prezentace:

Na vaši prezentaci máte přidělen maximální časový limit 15 minut. Přesto je vhodné dodržet nepsané pravidlo, což je trvání 10 minut, případně max. 12 minut, nebo min. 8 minut.

Co říct na začátku prezentace

ÚVODNÍ VĚTY. Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.

Jak zaujmout na prezentaci

Zamyslete se i nad tím, jak udělat proslov vtipnější a uvolněnější, dovoluje-li to daná situace. Pokud do svého monologu vložíte sem tam nějaký vtípek a celá prezentace bude dobře přehledná, určitě uspějete a zaujmete své diváky. Navíc, když si dáte práci s přípravou podkladů, budete se cítit sebevědoměji a jistěji.

Jak z PDF udělat prezentaci

Převod souborů PDF do formátu PPTKlikněte výše na tlačítko Vybrat soubor nebo přetáhněte soubory do zóny pro přetažení souborů PDF.Vyberte soubor PDF, který chcete převést na soubor PPTX.Acrobat soubor PDF automaticky převede do formátu aplikace PowerPoint.Přihlaste se a převedený soubor stáhněte nebo sdílejte.

Jak předělat PowerPoint na PDF

Prezentaci můžete uložit jako soubor PDF pomocí možností Soubor > Uložit jako. Prezentaci si můžete vyexportovat do souboru PDF, a to tak, že přejdete na Soubor > Exportovat.

Jak převést PDF do ppt

V PowerPoint vyberte snímek, do kterého chcete soubor přidat, a pak vyberte Vložit > objekt. V okně Vložit objekt vyberte Vytvořit ze souboru a pak zadejte umístění PDF souboru nebo klikněte na Procházet, vyhledejte PDF soubor a potom klikněte na OK. PDF soubor se tak stane součástí souboru prezentace.