Jak se dělá seznam obrázků?

Jak vytvořit seznam obrázku

Obrázky, obrázky nebo tabulky můžete v dokumentu Word vytvořit tabulku obrázků, podobně jako obsah. Nejdřív přidejte titulky k obrázkům a potom použijte příkaz Vložit tabulku obrázků na kartě Reference. Word pak vyhledá v dokumentu titulky a automaticky přidá seznam obrázků seřazený podle čísla stránky.
Archiv

Jak se dělá Seznam grafů

4) Vložení seznamu grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.

Jak se dělá seznam příloh ve Wordu

Ve skupinovém rámečku ovládací prvky klikněte na Soubor jako příloha. V dialogovém okně Soubor jako příloha – vazba vyberte pole, ve kterém chcete uložit přílohu datového souboru a klikněte na OK.

Jak se generuje seznam tabulek

K jeho generování se používá software typu Microsoft Word, Apache OpenOffice, LibreOffice apod. Pro profesionální zpracování dokumentu může být použit např. LaTeX.

Jak vložit obrázek do obrázku ve Wordu

Vkládání obrázků

Získejte své místo vizuálně – s obrázky. Vyberte Vložit > Obrázky. Vyberte požadovaný obrázek a potom vyberte Vložit.

Jak popisovat obrázky v bakalářské práci

Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy. Pokud by takové zařazení působilo rušivě (např. u rozsáhlých ilustrací), můžeme zvážit jejich zařazení do samostatné přílohy.

Jak do Wordu vložit seznam grafů

Umístit kurzor dle zadání, nabídka Vložit/Rejstříky a tabulky/Rejstříky a tabulky…/záložka Rejstřík/tabulka/v seznamu typ zvolit položku Seznam ilustrací, v seznamu Kategorie zvolit položku Graf, v poli Nadpis změnit text na Seznam grafů, tlačítko OK.

Jak správně citovat obrázek

Obecná struktura:Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druh nosiče/technika].Znak benediktinského řádu [fotografie]. In: JIRÁSKO, L.ENDER, J. N. Portrét neznámé dámy v bílých šatech a v bílém klobouku [olejomalba]. In: SOBKOVÁ, Helena.

Jak vložit obrázek do obrázků ve Wordu

Vkládání obrázků

Získejte své místo vizuálně – s obrázky. Vyberte Vložit > Obrázky. Vyberte požadovaný obrázek a potom vyberte Vložit.

Jak vytvořit seznam

Na domovské stránce Seznamy klepněte na Nový. V části Vytvořit nový klepněte na prázdný seznam a začněte seznam úplně od začátku, nebo vyberte některou možnost v části Šablony.

Jak má vypadat seznam příloh

Přílohy se uvádějí návěštím „Příloha č. “ následovaným číslem přílohy a názvem přílohy. Přílohy se číslují arabskými číslicemi a uvádějí se v seznamu příloh. Stránky se číslují arabskými číslicemi, v zápatí, průběžně v celé práci.

Jak vložit obrázek do fotky

Funkci spustíte v nabídce Upravit | Obrázek do obrázku [Ctrl+Shift+T] oken Průzkumník a Editor. V dialogu vyberete obrázek pro vložení, dále jeho Umístění, Otočení, Odsazení od zvoleného okraje a zda se má použít Průhlednost uložená v obrázku (z obrázků typu GIF a PNG), případně celková Průhlednost.

Jak udělat obrázek z Wordu

Klikněte pravým tlačítkem na obrázek, který chcete uložit jako samostatný soubor obrázku, a potom klikněte na příkaz Uložit jako obrázek. V seznamu Uložit jako typ vyberte požadovaný formát souboru. Do pole název souboru zadejte nový název obrázku nebo přijměte navrhovaný název souboru.

Jak označit obrázky v bakalářské práci

Obecně platí, že obrázky by měly být citovány ihned při použití přímo v bakalářské práci, tzn. umisťujeme je k danému obrazci dle citační normy a pokynů školy. Pokud by takové zařazení působilo rušivě (např. u rozsáhlých ilustrací), můžeme zvážit jejich zařazení do samostatné přílohy.

Jak ve Wordu citovat obrázky

Citace je uvedení zdroje (autor, rok, dílo a podobně, případně licence). Buď to uvedeš přímo pod obrázek, nebo dáš pod obrázek do hranatých závorek číslo a odcituješ vše na jednou v referencích na konci práce. Word na to má funkci jménem Bibliografie (nebo Prameny).

Jak se dělá graf ve Wordu

Pokud chcete vytvořit jednoduchý graf přímo ve Wordu, klikněte na Vložení > Graf a vyberte požadovaný graf.Klikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.

Jak vytvořit obrázek ve Wordu

Klikněte na stávající obrazec, který je nejblíž místu, kam chcete umístit nový obrazec. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte ve skupině Vytvořit obrázek na kartě Návrh na šipku vedle tlačítka Přidat obrazec.

Jak Zdrojovat obrázky v textu

U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis. Pokud je převzata celá, uvedeme i autora (jméno) nebo zdroj (instituci).

Jak citovat obrázky v diplomce

Pokud citujete obrázky nebo grafy, za názvové údaje do hranaté závorky je třeba uvést, o jaký druh zdroje se jedná, např. [obrázek], [graf]… Pokud je součástí nějakého dokumentu, uvedeme do citace kterého.

Jak vložit obrázek do textu ve Wordu

Vložení obrázku do Wordu, PowerPointu nebo ExceluV dokumentu klikněte na místo, kam chcete vložit obrázek.Na kartě Vložení klikněte na Obrázky.Vyberte možnost, kterou chcete použít pro vkládání obrázků.

Jak vložit obrázek pod text ve Wordu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Textové pole a potom v dolní části nabídky klikněte na Nakreslit textové pole. Zadejte text, který se má zobrazit v textovém poli, a přetáhněte textové pole na požadované místo nad obrázkem.

Jak napsat text do obrázku ve Wordu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na Textové pole, přetažením nakreslete textové pole kdekoli poblíž obrázku a zadejte text. Pokud chcete změnit písmo nebo styl textu, zvýrazněte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte požadované formátování textu na Místní nabídka.

Jak označit ve Wordu obrázek

Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.

Jak popsat obrázek v diplomové práci

Pod obrázek píšeme jeho název (popis) a za něj autora, případně vročení, je-li důležité. U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis.

Jak vložit obrázek

Vložení obrázkůVyberte Vložit > obrázky > toto zařízení pro obrázek na počítači.Pokud chcete obrázky nebo pozadí ve vysoké kvalitě, vyberte Vložit > obrázky > obrázky z fotobanky .U obrázku na webu vyberte Vložit > obrázky > Online obrázky .