Jak se řekne cikánský Ahoj?

Jak se řekne romsky dobrou chuť

Máš… Chan Devleha! Dobrou chuť!
Archiv

Jak se řekne romsky dobrý den

Lačho ďives, dobrý den.

Jak se řekne romsky Miluji tě

Miluji tě.

je překlad "Kamav tut.

Co znamená romsky Kelovat

etymologieEditovat. Slovo do obecné češtiny proniklo z vězeňského argotu, tam významovým posunem ze světského kchérovat (dělat), to z romského kerel (dělat).

Co to znamená miro jilo

Překlad z romštiny: Bůh mi pomáhá.

Jak se řekne romsky láska

kamiben, kamipen jsou nejlepší překlady "láska“ do Romština.

Co znamená Hej More

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Co je to so keres

So mandar kames – Co ode mě chceš So keres – Co děláš

Co znamená Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co znamená Kameš tě Chudel

Kames te dikhel amaro kher Príď sa pozrieť na náš byt/dom. Av te dikhel pro amaro kher.

Co to znamená Chas Kar

praskat ( dřevo v kamnech ap .)

Co to je Guta romsky

Hodně štěstí, zdraví.

Jak mluví cikáni

Jazyk, kterým mluví čeští Romové, patří do skupiny evropské romštiny, vedle které existuje ještě domština, kterou se mluví na území dnešního Íránu, a lomaverština používaná v oblasti Arménie. Od češtiny se jazyk Romů liší i gramatikou, má například osm pádů a přídechové hlásky, na druhou stranu jí chybí střední rod.

Co to znamená Kames

„Poslední volné téma v romštině překládáme takto: Pisin pal oda, so kames, což je doslova: Piš to, co chceš.

Co znamená More Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co znamená co keres

So mandar kames – Co ode mě chceš So keres – Co děláš

Co to je So keres

vydělat , vydělávat ( peníze ap .)

Co je to Džuva

Další skupinu slov tvoří slova v širokém smyslu ↗tabuová (čórka 'krádež', džuva 'vši').

Co to cikánský znamená Sokeres

Význam slovaEditovat

Toto slovo se dnes používá i v jiných jazycích dokonce i významech, a proto je původní význam slova skoro pryč. Může označovat pozdrav, člověka apod.

Co znamená More po romsky

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Jak se rekne romsky kluk

Transkripce jiných dialektů většinou odpovídá výslovnosti oficiálního jazyka na daném území. Například slovo manuš (muž) se v romských textech publikovaných v angličtině přepisuje jako manoush nebo manush. Na rozdíl od češtiny má romština aspirované hlásky, tj. hlásky vyslovované s lehkým přídechem.

Co je to Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“.

Co znamená Mamo miri

Název příručky parafrázuje romské zvolání Mamo miri!, což znamená v češtině Mámo moje!