Jak se jmenoval dokument díky kterému mohla Marie Terezie vládnout?

Jak se říkalo Marii Terezii

Marie Terezie se narodila 15. ledna 1867 v obci Enge, která byla později připojena k Curychu. Od narození se však Marii Terezii říkalo Mädi. Mädi si často hrávala se svou stejně starou sestřenicí Marií Valerií, dcerou císařovny Alžběty a zůstaly přítelkyněmi.

Kde je uložena Marie Terezie

Schönbrunn
Adresa Schönbrunner Schloßstraße 47, Hietzing, Rakousko
Nadmořská výška 193 m
Souřadnice 48°11′5,24″ s. š., 16°18′44,17″ v. d.
Wikimedia | © OpenStreetMap

Jak vládla Marie Terezie

Panovnické hodnosti Marie Terezie byly následující: arcivévodkyně rakouská 1740–1780. královna uherská (Regina Hungariae) v letech 1740–1780 (korunována roku 1741 v Prešpurku, dnešní Bratislavě) královna česká 1740–1780 (korunována roku 1743 v Praze)

Co všechno zavedla Marie Terezie

Reformy, ze kterých čerpáme dodnes

Začala centralizovat, Vídeň se stala sídlem ústředních úřadů, zavedla povinnou školní docházku, vyrůstaly manufaktury, stavěly se nemocnice, starobince, trestní právo bylo sjednoceno v tereziánském zákoníku, zakázala mučení a také zavedla evidenci obyvatel.

Jak se dostala Marie Terezie na trůn

Marie Terezie nastoupila na trůn po smrti svého otce 20. října 1740. Stala se tak panovnicí nad habsburskými zeměmi, arcivévodkyní rakouskou, vévodkyní lotrinskou a vévodkyní toskánskou.

Koho si vzala Marie Terezie

František I. Štěpán LotrinskýMarie Terezie / Manžel (sňatek: 1736–1765)František I. Štěpán Lotrinský byl lotrinský vévoda, těšínský kníže, toskánský velkovévoda a císař Svaté říše římské. Se svou manželkou Marií Terezií byl zakladatelem habsbursko-lotrinské dynastie. Wikipedie

Co měla Marie Terezie ráda

Také bychom neměli zapomínat na důležitý moment, že roku 1741 byl českým králem zvolen bavorský kurfiřt Karel Albrecht Bavorský jako český král Karel III. Proto neměla královna Marie Terezie ráda Čechy a dávala přednost více Uhrám. To je konec konců vidět i na obrazech, které máme vystaveny v rámci naší výstavy.

Co je to Bankocetle

Bankocetle (německy Bancozettel) byly první papírové peníze používané na území Rakouské monarchie v letech 1762–1811.

S kým válčila Marie Terezie

Marie Terezie byla vládkyně i bojovnice. Válčila s Pruskem, Bavorskem, Francií o své dědictví (1740–1748 – pozn. red.).

Kdo vládl před Marii Terezii

Karel VI. vládl až do roku 1740, kdy zemřel na otravu houbami. Na trůn pak skutečně usedla jeho dcera, Marie Terezie, která vládla Uhersku a českým zemím až do roku 1780.

Co to je reforma

Reforma je často proces změny nebo přestavby státu a/nebo společnosti prováděný státní mocí prostřednictvím legislativních změn. Konečným cílem reformy je posílení a obnovení základů státu, které může mít na společnost vliv kladný i záporný.

Kdy nastoupila Marie Terezie na trůn

Marie Terezie nastoupila na trůn po smrti svého otce 20. října 1740. Stala se tak panovnicí nad habsburskými zeměmi, arcivévodkyní rakouskou, vévodkyní lotrinskou a vévodkyní toskánskou. Počátek jejího vládnutí nebyl lehký.

Jak se jmenoval manžel Marie Terezie

Je také označována za císařovnu, ale byla pouze manželkou Františka I. Štěpána Lotrinského, který byl zvolen za římského císaře 13. září 1745. Celým jménem se jmenovala Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna.

Kdo je matka Marie Terezie

Alžběta Kristýna Brunšvicko-WolfenbüttelskáMarie Terezie / MatkaAlžběta Kristýna byla brunšvicko-wolfenbüttelskou princeznou z dynastie Welfů a provdanou císařovnou Svaté říše římské, královnou německou, českou, uherskou, chorvatskou, sardinskou, neapolskou a sicilskou.
Byla manželkou Karla VI. a její dcera Marie Terezie se stala první a jedinou ženou na habsburském trůně. Wikipedie

Na jakou nemoc zemřeli děti Marie Terezie

V širší rodině Marie Terezie zemřelo několik členů rodiny. Nemoc zasáhla i její děti a ona sama neštovice prodělala někdy v šedesátých letech, takže byla potom nadosmrti poznamenaná těmi známými jizvičkami v obličeji." Bylo možné se už v té době proti neštovicím bránit

Jaké jsou ochranné prvky bankovek

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 100 Kč vzor 1997.Vodoznak.Okénkový proužek s mikrotextem.Barevná vlákna.Soutisková značka.Skrytý obrazec.Proměnlivá barva – bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.

Jak vyměnit neplatné bankovky

Neplatné bankovky nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč z let 1995–1999 lze až do 30. června 2024 vyměnit ve všech úvěrových institucích provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB.

Proč začala sedmiletá válka

Hlavním důvodem války bylo odmítání pragmatické sankce a Marie Terezie jako následovnice trůnu a také nárokování pruského krále Fridricha II. na slezská území. Proto jsou první dva konflikty také nazývány jako „slezské války“ a třetí konflikt jako „sedmiletá válka“. První slezská válka byla vedena v letech 1740 – 1742.

Co to je důchodová reforma

Důchodová reforma je snaha vlády státu změnit, či transformavat nastavení důchodového systému, který občanům státu zajišťuje starobní důchody.

Jak funguje důchodový systém

V České republice funguje tzv. plně průběžný důchodový systém. To zjednodušeně znamená, že pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Průměrná doba dožití obyvatel však stále stoupá.

Na jakou nemoc zemřeli dětí Marie Terezie

V širší rodině Marie Terezie zemřelo několik členů rodiny. Nemoc zasáhla i její děti a ona sama neštovice prodělala někdy v šedesátých letech, takže byla potom nadosmrti poznamenaná těmi známými jizvičkami v obličeji." Bylo možné se už v té době proti neštovicím bránit

Kde se tisknou bankovky

Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin, s.p.
Datum založení 1953
Zakladatel Ministerstvo financí České republiky
Sídlo Praha, Česko
Adresa sídla Růžová 943/6, 110 00, Praha 1

Co obsahuje bankovka

Ochranné prvky bankovek

Prvky odvozené od materiálu platidla specifického složení: papír, plast, konfety, barevná vlákna, fluorescentní vlákna, zapracovaný ochranný proužek a vodotisk.

Kde se dají vymenit bankovky

Neplatné bankovky nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč z let 1995–1999 lze až do 30. června 2024 vyměnit ve všech úvěrových institucích provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB.

Jaké bankovky už neplatí

Jak již dříve uvedla Česká národní banka, ukončení platnosti bankovek s úzkým stříbřitým proužkem se pětitisícikoruny netýká. K datu 1. července 2022 skončila platnost bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč emitovaných v letech 1995 až 1999.