Jak se jmenuje Vyšehradský hřbitov?

Kdo je pohřben na Slavíně

Výčet českých spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, herců, zpěváků, vědců i sportovců, kteří zde leží, by byl téměř nekonečný – namátkou Vlasta Burian, Bedřich Smetana, Karel Čapek, Vítězslav Nezval, Božena Němcová, Jaroslav Heyrovský, Josef Bican a plejáda dalších.

Co je to Slavín

Slavín tvoří krypta v úrovni terénu hřbitova krytá plošinou. Na plošinu vede v její celé šíři žulové schodiště s balustrádovým zábradlím. Uprostřed plošiny stojí pomník se sarkofágem. Nad sarkofágem se sklání alegorická postava „Génia vlasti“ s křídly.

Kde je pohřben na Vyšehradě

Vyšehradský hřbitov neboli „Slavínský hřbitov při kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě“ je od 19. století národní pohřebiště, místo odpočinku významných českých osobností a jejich rodin.

Kdo lezi na Vysehrade

K těm nejznámějším patří Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Božena Němcová, Jan Neruda, Karel Čapek, Alfons Mucha, František Křižík či Jaroslav Heyrovský, je zde také symbolický hrob Milady Horákové. Vyšehradský hřbitov patří pod Správu pražských hřbitovů, příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy.
Archiv

Jak zjistit číslo hrobu

Do takzvaného registru občanů, neboli evidence obyvatel a rodných čísel, můžete na základě písemné žádosti nahlédnout, ale pouze do kolonky svojí. Ochrana osobních údajů dovoluje nahlížet na data ostatních pouze v takzvaných právních případech.

Kdo je pohřben na Olšanském hřbitově

Olšanské hřbitovy se tak staly místem posledního odpočinku Josefa Jungmanna, Františka Ladislava Čelakovského, Karla Havlíčka Borovského, Miroslava Tyrše, Josefa Lady, Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Dále je zde pohřben například Jaroslav Ježek, Vladimír Menšík nebo Jan Palach.

Jak najít hrob zesnulého

A jak služba funguje Celkem jednoduše: na adrese www.hrbitovy.com najdete své předky podle jména či data úmrtí. Pak stačí položku rozkliknout a podívat se na mapu, kde babička či strýček leží, nebo si přímo zobrazit aktuální fotografii hrobu. Podobnou službu lze najít i na adrese www.cemetery.cz.

Jak zjistit komu patří hrob

Je možné zkusit kontaktovat správu hřbitova v místě, kde odhadujete, že mohl být otec pohřben — např. v místě, kde bydlel či v místě, kde se nachází rodinný hrob, příp. v místě úmrtí – tam by byl pohřben, pokud se jednalo o pohřeb sociální na náklady obce. Hroby na některých hřbitovech lze vyhledávat i online na webu.

Jak najít hrob zesnulého Praha

Jak najít hrob zesnulého v Praze

Značnou část hřbitovů spravuje a provozuje Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hlavního města Prahy. Na jejích internetových stránkách můžete vyhledávat hroby podle těchto údajů: hřbitova, příjmení, jména, roku narození a roku úmrtí nebo uložení.

Kde je pohřben Menšík

Olšanské hřbitovy, PrahaVladimír Menšík / Místo pohřbeníOlšanské hřbitovy jsou největší pražské pohřebiště s rozlohou 50,17 hektarů. Odhaduje se, že za dobu jejich existence zde bylo pohřbeno přibližně 2 000 000 zesnulých, což z nich činí největší pohřebiště v celé České republice. Wikipedie

Jak najít zemřelého

I s mapkou. Do vyhledávače stačí napsat příjmení člověka, jehož hrob se hledá, případně datum jeho úmrtí. Systém ukáže, na kterém z hřbitovů v databázi je dotyčný pochovaný a kde přesně se na něm místo jeho posledního odpočinku nachází.

Jak najit NECI hrob

A jak služba funguje Celkem jednoduše: na adrese www.hrbitovy.com najdete své předky podle jména či data úmrtí. Pak stačí položku rozkliknout a podívat se na mapu, kde babička či strýček leží, nebo si přímo zobrazit aktuální fotografii hrobu. Podobnou službu lze najít i na adrese www.cemetery.cz.

Jak dlouho se nesmí otevřít hrob

Tlecí doba, tedy interval, kdy hrob nesmí být otevřen, je zhruba 10 let.

Jaká je hloubka hrobu

a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m, b) dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody, c) boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.

Co dělat s urnou

Urnu si pozůstalí mohou nechat doma, uložit ji do urnového hrobu nebo do kolumbária.

Jak zemřel Menšík

AstmaVladimír Menšík / Příčina úmrtí

Přesně před dvaceti lety v brněnské nemocnici U svaté Anny náhle zemřel jeden z nejpopulárnějších tuzemských herců Vladimír Menšík. Bylo mu teprve 59 let. Mimořádně oblíbený umělec, ale i konferenciér a bavič celý život bojoval s astmatem. Navrch byl silný kuřák a národ věděl i o jeho vášni k alkoholu.

Kdy se narodil mensik

9. října 1929, IvančiceVladimír Menšík / Datum narození

Kdo spouští rakev do hrobu

služby. Jsou však rozdílné místní zvyky, kdy rakev vynášejí příbuzní, nebo kamarádi zemřelého nebo členové různých spolků (hasiči, sportovci apod.). Rovněž to platí o spouštění do hrobu. Vždy by ale tuto činnost měl řídit pracovník pohřební služby.

Kdo může kopat hrob

Výkop hrobu provádí správce hřbitova nebo jím pověřená osoba. Může to být živnostník, pracovníci pohření služby, nebo hrobník obce. Příslušníci rodiny hroby kopat nemají a nesmí.

Proč nemá být urna doma

Zpopelnění sice stále platí, ale nakládat s popelem katolického zesnulého dle vlastního uvážení už pozůstalí nemohou. Nebo by neměli. Ať už se jedná o rodinu, nebo jiné lidi. Blízcí katolíků, kteří byli po pohřbu zpopelněni, nebudou smět popel svých zesnulých nechat rozptýlit ani si urnu ponechat doma.

Co se děje s tělem při kremaci

Spalovací pece

Rakev s tělem se zpopelňuje při teplotě 1150 °C (1423 K, 2102 °F). Během kremace shoří velká část těla (obzvláště orgány a jiná měkká tkáň). Pozůstatky žehu tvoří asi pět procent původní hmotnosti těla a popel rakve.

Kde žil mensik

Začátkem 80. let bydlel ve Veletržní 19 Vladimír Menšík, v Janovského ulici Ladislav Mrkvička. Dámy potvrzují, že hrdými Holešovičáky jsou Vladimír Mišík, Michal Tučný, Miroslav Horníček, Yvetta Simonová, Petr Kotvald či Josef Laufer.

Jak hluboko se kope hrob

Zákon č. 256/2001Sb o pohřebnictví stanovuje hloubku hrobu pro dospělou osobu nejméně 1,5 m. Důležitá podmínka je, že nad rakví musí být 1,2 m volně sypané zeminy.

Jak se otevírá urna s popelem

V mnoha případech dochází na přání zesnulého k rozptýlení jeho popela. Podle informací kraje však může být urna s popelem zesnulého otevřena pouze tzv. vypravitelem pohřbu. Tedy pohřební službou, nebo osobou, která pohřeb sjednává u pohřební služby.

Co se starou urnou

Nejčastěji se volí rozloučení s urnou v obřadní síni, je ale možné provést rozloučení také v kostele či kapli nebo přímo na zvoleném pohřebišti. Po rozloučení následuje uložení urny do hrobu či kolumbária (urnového háje) či rozptyl popela na rozptylové loučce.