Jak se Nevybodovat?

Jak se bránit Vybodování

Obrana proti vybodování

Řidič se může proti vybodování bránit podáním námitek, které směřují proti jednotlivým záznamům v registru řidičů. Tedy konkrétně proti záznamům, které byly do evidence úřadem zapsány na základě jednotlivých rozhodnutí o uložení správních trestů či rozhodnutí o uložení pokut příkazem na místě.

Co se stane kdyz mám 12 bodů

Při dosažení hranice 12 bodů dochází k tzv. vybodování řidičů, tedy k dočasné ztrátě řidičského oprávnění. Řidičský průkaz je pak možné získat zpět nejdříve po jednom roce. Všechny přestupky jsou evidovány v centrálním registru řidičů, který vede Ministerstvo dopravy.

Co dělat když se Vyboduju

Co dělat po vybodovánílékařská prohlídka u praktického lékaře,udělat zkoušky v autoškoly (testy a jízdy),udělat dopravně psychologické vyšetření,podat žádost o vrácení řidičského oprávnění.
Archiv

Jak se zbavit trestných bodů

Jak můžete body umazat

Trestné body z karty řidiče mohou zmizet automaticky v případě, že celý další rok po jejich připsání (to se stane až po pravomocném rozhodnutí úřadu) nespácháte ani jediný přestupek. Umažou se vám však pouze čtyři body. Pokud máte třeba jen dva, konto se vynuluje, získat "body k dobru" nemůžete.

Jak dlouho trva Vybodovani

Dosažením 12 bodů v rámci bodového hodnocení řidičů začíná proces, který pro většinu řidičů končí odevzdáním řidičského průkazu na dobu jednoho roku. Tato situace se často označuje jako vybodování.

Po jaké době se vrací body

Základní pravidlo je, že po roce od posledního započítaného bodu získáte zpět 4 body. Jedinou podmínkou je, že během celého roku nesmíte udělat žádný přestupek za který byste přišli o další bod.

Co když přijdu o všechny body

Trestné body se sčítají, a pokud řidič dosáhne počtu 12 bodů, musí na rok odevzdat řidičský průkaz. V bodovém systému dochází ke změnám, většinou se tresty zpřísňují. I když se často říká, že se body odečítají, není tomu tak. Trestné body se naopak přičítají až do maximálního počtu 12.

Za co se Odecitaji body

Body se vám odečítají nikoli "rok po každém přestupku", jak si nekteří nesprávně myslí, nýbrž rok poté, co nabylo právní moci rozhodnutí o posledním přestupku, a to za podmínky, že mezitím nenabylo právní moci rozhodnutí o jiném přestupku.

Jak zjistit body za přestupky

Jak zjistím svůj stav bodůonline na Portálu občana,na kterékoli pobočce CZECHPOINT (obecní úřady, Česká pošta, Hospodářská komora, notáři),na kterémkoli registru řidičů.

Kdy se smažou body

Body se vám odečítají nikoli "rok po každém přestupku", jak si nekteří nesprávně myslí, nýbrž rok poté, co nabylo právní moci rozhodnutí o posledním přestupku, a to za podmínky, že mezitím nenabylo právní moci rozhodnutí o jiném přestupku.

Jak dlouho platí bodový systém

Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán.

Jak získat zpet body řidiče

Absolvováním Školy smyku, kdy po absolvování kurzu můžete na městském úřadě zažádat o odpočet 3 bodů. Je ovšem potřeba mít na paměti, že pro přihlášení do kurzu musíte splnit dvě podmínky: Nesmíte mít víc než 10 trestných bodů v kartě řidiče. Nesmíte mít v kartě řidiče žádný přestupek za 7 trestných bodů

Kdy je nutné přezkoušení v autoškole

(3) Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

Co znamená že mám 0 bodů

Jedná se o "trestné" body, které se za páchání přestupků přičítají. K vybodování dochází při dosažení hranice 12 bodů.

Jak zjistím počet bodů

Data z registru řidičů jsou přístupnější veřejnosti. Řidiči s elektronickou občankou nebo datovou schránkou naleznou nově na Portálu občana stav svého bodového konta, detaily ke svým řidičským oprávněním nebo přehled o končící platnosti řidičáku.

Jak se pocitaji body řidiče

Každý řidič začíná s 0 trestnými body. Za každý spáchaný přestupek získá příslušný počet bodů (od 2 do 7 podle závažnosti přestupku). Maximální možný počet trestných bodů je 12. Naráz můžete získat maximálně sedm bodů.

Jak zjistit stav svého bodového konta

Jak zjistím svůj stav bodůonline na Portálu občana,na kterékoli pobočce CZECHPOINT (obecní úřady, Česká pošta, Hospodářská komora, notáři),na kterémkoli registru řidičů.

Za co se berou body

Bodový systém – tabulka pokut 2023

Přestupek (zkráceně) Body Příkaz na místě (dříve bloková pokuta)
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více 3 do 2500,- Kč
Nezastavení před přechodem 3 do 2500,- Kč
Jízda bez bezpečnostních pásů 3 do 2000,- Kč
Řízení s telefonem v ruce 2 do 1000,- Kč

Co hrozí za řízení bez řidičáku

Tento přestupek nelze řešit na místě udělením příkazu na místě (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 50.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-2 roky.

Kdy se bere ridicak za rychlost

Pokud řidič překročí rychlost v obci o třicet devět kilometrů v hodině, hrozí mu pouze finanční sankce, kterou je možné mu uložit na místě. Při čtyřiceti kilometrech v hodině již je věc postoupena k projednání úřadu obce s rozšířenou působností, kde již hrozí zákaz řízení v minimálně v délce šesti měsíců.

Co se stane když projedu na červenou

Za tento přestupek jsou stanoveny následující sankce: Počet trestných bodů: 5. Příkaz na místě (dříve bloková pokuta): do 2500 Kč Pokuta ve správním řízení: 2500 až 5000 Kč (nebo 4000 až 7500, spáchá-li řidič tento přestupek 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)

Jak zjistit jestli mám pokutu

Na Portálu občana jsou řidičům, kteří mají elektronickou občanku nebo datovou schránku, nově k dispozici detailní informace o přestupcích, podrobnosti o zákazech řízení či profesní způsobilosti. Ke svým údajům mají v rámci agendy řidičů přístup kdykoliv a odkudkoliv a nemusí již na úřad.

Co se stane kdyz Ridim bez papiru

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10.000,- Kč.

Co když nemám řidičák

Nepředložení řidičského průkazu

Máte tedy povinnost předložit vlastní platný průkaz ke kontrole. To platí při kontrole policisty, vojenskými policisty, celníky a strážníky obecní policie. Vzdor a nepředložení řidičského průkazu může být následován pokutou až 2 000 Kč na místě.

Jak zjistit body v řidičáku

Registr řidičů naleznete na úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), nejbližší pobočku si můžete vyhledat v mapě níže. Na úřadech se za výpis platí poplatek. DEKRA CZ a.s. SERVIS Rejmon s.r.o.