Jak se píše datum v textu?

Jak se píšou data

Datum v češtině zpravidla píšeme vzestupně a jednotlivé údaje oddělujeme tečkou s mezerou (například: „1. 4. 2017“), měsíc lze psát i slovně („1. dubna 2017“).
Archiv

Jak psát datum s lomítkem

V administrativních textech se letopočty píšou čtyřmístně vždy –⁠ způsob zápisu letopočtu s odsuvníkem (apostrofem) '98 se již nepoužívá a nepoužívá se ani zápis data s lomítkem 8/5 1945, popř. měsícem psaným římskými číslicemi 8/V 1945 a 8. V. 1945.
Archiv

Jak se píše datum Bez roku

ze dne 24. května 1978 o… datum v závěrečných formulacích mezinárodních dohod se vždy vypisuje slovy, s uvedením slova dne, ale nikoli slova roku: V Bruselu dne dvacátého osmého dubna tisíc devět set devadesát pět.

Jak psát datum čísly

Zápis data v češtině V České republice se nejčastěji datum zapisuje v pořadí den týdne (názvem, pokud se uvede), den měsíce (číslem), měsíc (číslem nebo názvem) a rok (letopočtem). Datum se v češtině zapisuje ve tvaru podle vzoru „15. srpna 2000“ nebo zkráceně s číslem měsíce „15.

Jak se píše datum ve francouzštině

Ma date de naissance est le 11 janvier 1984. Mé datum narození je 11. ledna 1984.

Jak se skloňuje slovo datum

Jak správně skloňovat slovo datum

pád jednotné číslo množné číslo
1. datum data
2. data dat
3. datu datům
4. datum data

Jak se správně píše datum narození

DD znamená den, v případě prvních 9 dnů se doplňuje 0 na začátku, MM je měsíc, zase s případnou 0 na začátku a RRRR je rok (celý). Takže například 7.8.1923 se napíše jako 07.08.1923. V dotazovaném případě není třeba nic doplňovat, takže tam to datum napište úplně normálně, tedy jak píše kolega nade mnou.

Jak se píše datum od do

Správně tedy zápis letopočtu vypadá takto: 1950-12-02. Pokud chceme uvádět rozmezí, tedy „od–⁠do“, píšeme tato čísla s pomlčkou.

Jak se skloňuje slovo drama

Podstatná jména zakončená na ‑ma

jednotné číslo množné číslo
1. p. drama dramata
2. p. dramatu dramat
3. p. dramatu dramatům
4. p. drama dramata

Jak skloňovat génius

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius (typ génius)

Životná podstatná jména zakončená na ‑ius, např. génius, nuncius, nonius (‚kůň'), notárius, ordinárius, patricius, primárius, pronuncius, se skloňují v jednotném čísle podle vzoru „pán“, v množném čísle podle „muž“. O tvaru 3.

Jak se píše zkracene rok

Zápis je vzestupný. Rok lze psát také zkráceně Apostrofem u letopočtů do roku 1999 včetně.

Jak se skloňuje muzeum

skloňováníEditovat

Substantivum singulár plurál
akuzativ muzeum muzea
instrumentál muzeum muzeami
lokál muzeum muzeach
vokativ muzeum muzea

Jak se skloňuje jméno Zeus

Zeus

1. pád Zeus
3. pád Diovi
4. pád Dia
5. pád Die
6. pád (o) Diovi

Jak se píše datum narození a úmrtí

Před datum narození pište hvězdičku *, před datum úmrtí křížek † (Alt+0134) , například * 15. 10. 1924, † 28.

Jak se skloňuje Ares

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ Area
vokativ Aree
lokál Areovi
instrumentál Areem

Jak skloňovat cizí jména

Jména cizího původu zakončená ve výslovnosti i v písmu na ‑e skloňujeme podle toho, která souhláska koncovému ‑e předchází. Předchází‑li tvrdá nebo obojetná souhláska (kromě s, z), skloňujeme jména podle vzoru „pán“ nebo pomocí zájmenných koncovek.

Jak napsat znak úmrtí

Nalevo od mezerníku najdete klávesu levý Alt. Tu stiskněte a nepouštějte. V druhém kroku vyťukáte na numerické části klávesnice (zkontrolujte, že je aktivní Num lock) příslušný číselný kód. Ten už se pro každý s křížků liší – † = 0134, # = 35, × = 0215.

Jak se skloňuje hrad

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ hradu hradům
akuzativ hrad hrady
vokativ hrade hrady
lokál hradě / hradu hradech

Jak se skloňuje IKEA

nakupovat v IKEA. Název IKEA je rovněž iniciálová zkratka, která se v psaném projevu neskloňuje. Pokud bychom chtěli název skloňovat, museli bychom z něj vytvořit zmíněné zkratkové slovo: Ikea –⁠ zajet do Ikey, nakupovat v Ikee/Ikei.

Jak se skloňuje jméno Andrea

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ Andree / Andrei / Andreji Andreám
akuzativ Andreu Andrey
vokativ Andreo Andrey
lokál Andree / Andrei / Andreji Andreách

Jak napsat narození a umrti

Hvězdička, křížek „* †“ (ASCII křížek ALT+0134)

Znak narození / úmrtí. Hvězdička také pro odvolání textu. Od jména nebo letopočtu se oddělují mezerou.

Jak se dělají znaky na klávesnici

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).

Jaký vzor je hřib

Pravopis podstatných jmen rodu mužského

VZOR HRAD 1 3
rostou tu hřib _ i y v rybníc _ í ch
žijí v les _ í ch hluboké příkop _ i y
automobil _ i jely rostou tu jilm _ i y
kup dva chleb _ i y strom _ i usychají

Jak se skloňuje slovo koncert

skloňováníEditovat

Substantivum singulár plurál
akuzativ koncert koncerty
instrumentál koncertem koncertami
lokál koncercie koncertach
vokativ koncercie koncerty

Jak se píší iniciály jména

Iniciálové zkratky jsou zkratky tvořené z počátečních písmen víceslovných názvů. Píšeme je velkými písmeny (iniciálami) a bez teček podobně jako značky, protože nabývají značkového charakteru (viz Značky, čísla a číslice).