Jak se píše nábřeží Kapitána Jaroše?

Kdy se v názvech ulic píše velké a kdy malé písmeno

Výrazy ulice, třída, náměstí, nábřeží, most, sady, alej, kolonáda, pokud označují veřejné prostranství, se píšou vždy s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda stojí na prvním, nebo na druhém místě (obecné výrazy ulice, třída se, zejména v adrese, obvykle neuvádějí): Česká ulice, ulice Bratří Čapků, Národní třída, …
Archiv

Kdy psát velké písmena

Mezi 3 základní pravidla pro psaní velkých písmen patří následující:Vlastní jména (jména osob, měst, řek, států, organizací apod.)Vyjádření zvláštního vztahu k osobě či věci (v dopisech apod.)Začátek větného úseku (včetně nadpisů a titulků)

Jak se píše namesti Svobody

ulice, třída, náměstí, nábřeží

Jde o obecné výrazy, které se uvnitř věty vždy píší s malým písmenem: Jižní náměstí, náměstí Svobody (ale Náměstí Svobody, pokud jde o název tramvajové zastávky).
Archiv

Jak správně psát jména

Jména s velkým počátečním písmenem. Ke jménům, která se považují za vlastní, a píšou se proto s velkým počátečním písmenem, patří: rodná (křestní) jména, příjmení, přídomky a přezdívky: Jan, Jana, Novák, Nováková, Karel IV.

Jak se správně píše Socha svobody

Socha Svobody anglicky Statue of Liberty, oficiálně: Liberty Enlightening the World (Svoboda osvěcující svět), kolosální socha na ostrově Liberty Island v horní části newyorského zálivu v USA, připomínající přátelství národů Spojených států a Francie.

Jak se píší názvy zastávek

2. U souslovných názvů zastávek MHD se píše první slovo s velkým písmenem, třebaže jinak zde stojí písmeno malé; u druhého slova se zachovává velké písmeno: stanice Náměstí Míru. (Ale: Bydlíme na náměstí Míru.)

Jak se píše Kraj Vysočina

Pamatujte si tedy, že ve všech názvech krajů píšeme velké písmeno je v přídavných jménech, slovo kraj v těchto spojeních hraje roli obecného názvu. Výjimku tvoří Kraj Vysočina, který má v oficiálním názvu právě i slovo kraj. Tím se z něj stává vlastní název a píšeme ho také s velkým počátečním písmenem.

Jak se píše Katedrála svatého Víta

Namísto spojení Chrám svatého Víta / Svatovítský chrám se používá i spojení katedrála sv. Víta, svatovítská katedrála. Tato spojení doporučujeme psát s malým písmenem, ale ani užití s písmenem velkým nelze hodnotit jako závažnou pravopisnou chybu.

Jak se píše český narod

národ, -a i -u m.

Kdy se píše město s velkým M

Jak vyplývá z konzultací s právníky a soudci i ze zákona č. 128/2000 Sb., je název právnické osoby totožný s názvem zeměpisným. Jen ve třech případech je výraz město součástí zeměpisného názvu a pak se píše s velkým písmenem: Město Albrechtice, Město Touškov, Město Libavá.

Jak se píšou Střední Čechy

Jinak je tomu například o oficiálních názvů krajů jako Středočeský kraj, Plzeňská kraj apod. Názvy začínající na přídavné jméno střední však často s velkým písmenem píšeme (region Střední Čechy,Střední Morava).

Jak se píše Praha západ

V názvech okresů se výraz okres píše s malým písmenem: okres Praha‑západ, okres Nymburk.

Jak se píše Svatý Kopeček

Svatý kopeček u Olomouce je vyhledávaným místem nejen pro věřící, ale i pro turisty. V roce 2018 byla tamní bazilika Navštívení Panny Marie zapsána na seznam kulturních památek České republiky.

Jak se správně píše Pražský hrad

S velkým písmenem se tradičně píšou názvy památek celonárodně považovaných za významné: Pražský hrad, Staroměstská radnice (v Praze), Betlémská kaple, Strahovský klášter, Sázavský klášter, Vladislavský sál. PČP z r. 1993 mezi tyto názvy zařadila Chrám sv.

Jak se píše české království

PČP doporučují s velkým písmenem psát ty názvy, jež je třeba odlišit od obecných jmen: Říše (= fašistické Německo), a názvy historicky doložených správních celků: České království, Moravské markrabství, při obráceném slovosledu: Království české, Markrabství moravské.

Jak se píše Lázně Luhačovice

V bezpředložkových názvech měst a obcí píšeme vždy velká všechna počáteční písmena: Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Hrochův Týnec, Josefův Důl, Lázně Bohdaneč (ale lázně Luhačovice, zde slovo lázně není součástí názvu města, Lázně Luhačovice je už název největší lázeňské společnosti v tomto městě).

Jak se píše Plzeňský kraj

Dobrý den, spojení jižní Čechy (případně západní, severní či východní) nejsou oficiálními názvy nějakého konkrétního území, píšeme tedy malé počáteční písmeno. Jinak je tomu například o oficiálních názvů krajů jako Středočeský kraj, Plzeňská kraj apod.

Jak se píše Černá Hora

Vzhledem k tomu, že se jedná o dvouslovný název státu, obě písmena musí být velká. Správně se píše Černá Hora. Dvouslovných názvů států či měst je spousta. Jen pro příklad: Hradec Králové, Burkina Faso, Jižní Korea a tak dále.

Jak se píše Chrám svatého Víta

Namísto spojení Chrám svatého Víta / Svatovítský chrám se používá i spojení katedrála sv. Víta, svatovítská katedrála. Tato spojení doporučujeme psát s malým písmenem, ale ani užití s písmenem velkým nelze hodnotit jako závažnou pravopisnou chybu.

Jak se píše sídliště

Názvy městských částí, čtvrtí a sídlišť

Ve spojeních obsahujících výraz sídliště se toto slovo píše s velkým písmenem, pokud je součástí názvu. Vždy je tomu tak, jestliže následuje výraz ve 2. p. nebo předložkové spojení: Sídliště Antala Staška, Sídliště Míru, Sídliště Svobody, Sídliště nad Lužnicí, Sídliště na Sadech.

Jak se píše Bílá Hora

Podle Pravidel českého pravopisu. Praha: Academia, 1993. se bitva na Bílé hoře píše s malým h. Pokud by se jednalo o osadu Bílá Hora, tak se píší obě písmena velká.

Jak se píše Pražský hrad

S velkým písmenem se tradičně píšou názvy památek celonárodně považovaných za významné: Pražský hrad, Staroměstská radnice (v Praze), Betlémská kaple, Strahovský klášter, Sázavský klášter, Vladislavský sál. PČP z r. 1993 mezi tyto názvy zařadila Chrám sv.