Jak se píšou svátky?

Jak psát svátky

V praxi se však často vyskytují s velkým písmenem a tento způsob psaní nelze hodnotit jako chybný. Jako druhové názvy, a tedy s malým písmenem, se píšou: vánoční/velikonoční svátky, advent, masopust, sabat.
Archiv

Jak správně psát vánoční svátky

Ať už jsou šťastné, nebo veselé, nezapomeňte jim nadělit velké písmeno na začátek. Když je proměníte ve „vánoční svátky“, pak se spokojí s malým „v“. Vánoce píšeme s velkým písmenem teprve od roku 1993, kdy začala platit nová Pravidla českého pravopisu.
Archiv

Jak se píše krásné Vánoce

Vánoce a advent

Nová pravidla totiž vešla v platnost roku 1993 a šťastné a veselé Vánoce bychom měli psát s velkým V. Stejně tak to platí například u Velikonoc. Pokud jde o přídavné jméno vánoční, například vánoční koleda, vánoční dárek nebo vánoční atmosféra, píšeme s malým počátečním písmenem.
Archiv

Jak se píše husité

Zatímco příslušníci národa se píší s velkým písmenem (Čech apod.), v tomto případě tomu tak není. Příklady si můžeme uvést následující: slávista, lumírovec, husita, skaut, křesťan, muslim apod.
Archiv

Jak popřát hezké svátky

Hezké vánoční svátky, klidné a žádné hádky. Ať potěší vás dáreček, který dostanete, i ten, který jinému darujete. Ať šťastný a veselý je vánoční čas, ve zdraví ať těšit se můžete na příští Vánoce zas. Hodně dárků na Vánoce, ať se vše daří v novém roce!

Jak se píše Štědrý večer

Pravidla českého pravopisu říkají, že v naší mateřštině se píší pojmenování významných dnů a svátků s velkým počátečním písmenem. I Štědrý večer tak píšeme výhradně s velkým Š – vlastně tak vyjadřujeme významnost tohoto večera (odlišujeme jej od večerů všedních).

Jak se správně píše nový rok

Pokud napíšeme Nový rok (s velkým N), označujeme tím pouze jeden den (1. leden) – jde o název svátku. Naproti tomu slovní spojení nový rok (s malým n) označuje celý nadcházející rok (rok, který brzy začne nebo právě začal).

Jak se píše Veselé Velikonoce

Jak již bylo řečeno, máme zde co do činění s velmi významnými svátky. A názvy významných svátků se podle platných pravidel pravopisu píší v češtině výhradně s velkými počátečními písmeny. I ve slově Velikonoce je tedy třeba psát velké V.

Jak se píše Pražský

U přídavných jmen odvozených od označení místa nebo národu se však píše písmeno malé: pražský, český, totéž se týká i přídavných jmen druhových, které jsou odvozeny od osobních jmen (pavlovské epištoly, ale Pavlovy epištoly). S malým písmenem se též píší názvy jazyků: čeština, angličtina.

Jak se píšou přezdívky

Slovo přezdívka pochází ze staročeského slova přězdievati, které je složeno z přě- (pře) a vzdievati (nazývat, pojmenovávat). Proto je správné pouze psaní se „z“ – přezdívka.

Jak popřát štěstí

Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den! Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den! Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!

Jak správně napsat přání

Jak správně formulovat přáníMožná právě ve způsobu, jak svá přání formulujete.✓ Věř svému přání.✓ Uvědom si, jestli je to opravdu tvé přání a je vhodné mu dát energii.✓ Formuluj pozitivně a v přítomném prostém čase.✓ Po vyslovení přání s úctou poděkuj za jeho naplnění.

Jak se správně píše Nový rok

Spojení Nový/nový rok

Píšeme tedy například „Na Nový rok Vás opět čekáme u slavnostního oběda“. Pokud však hovoříme o „celém nadcházejícím roce“, např. v přání „Hodně zdraví a štěstí v novém roce“, píše se toto slovní spojení s počátečním písmenem malým.

Jak se píše Mezinárodní den žen

S velkým písmenem píšeme: názvy (státních) svátků a významných dnů: Vánoce, Velikonoce, Štědrý den, Památka zesnulých, Den dětí, Den české státnosti, Mezinárodní den žen, Den díkůvzdání

Jak se píše velikonoční svátky

Přesný název tohoto svátečního dne je Boží hod velikonoční. Velké písmeno píšeme v označení jednotlivých významných dnů: Popeleční středa, Květná neděle, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční, Velikonoční pondělí (popř. Pondělí velikonoční).

Co jsou vánoční svátky

Vánoce jsou druhé nejdůležitější křesťanské svátky. Během těchto dnů si věřící připomínají narození Ježíše Krista v Betlémě, přičemž hlavním svátkem je Boží hod vánoční, který připadá na 25. prosince. Kromě toho české domácnosti oslavují také Štědrý den, který mu předchází, a svátek svatého Štěpána, který následuje.

Jak se píše Nový rok 2023

Máte-li na mysli svátek, který připadá na 1. ledna, Nový rok se píše vždy s velkým počátečním písmenem. Pokud jde o nadcházejících 365 dnů, použijte malé počáteční písmeno. Pokud si stále nejste jistí, jakou verzi zvolit, máme pro vás několik praktických příkladů.

Jak se píše Pražský orloj

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.

Jak se píše české

názvy příslušníků států, národů nebo národností píšeme vždy s velkým počátečním písmenem.

Jak se píše Maková panenka

maková panenka – Čeština 2.0.

Jak popřát zdraví

Máme tě rádi, brzy se uzdrav!Brzy se uzdrav, babičko. Andrejka a Toníček.Pro potěšení a přeji Vám brzké uzdravení. Těším se na Vaši návštěvu.Brzké uzdraveníBrzy se nám uzdrav! Těšíme se na tebe.Moc na tebe myslíme, brzo se uzdrav, moc se na tebe těšíme.Milá holčičko, gratuluji ti k uzdravení.Uzdrav se mi 😘😘

Co napsat holce k svátku

Přeji Ti k svátku srdečně, ať se máš jak v pohádce báječně, hodně štěstí, lásky a zdraví, ať jsi spokojená a život Tě baví. Pod číslem dne v kalendáři Tvoje jméno jsem spatřila, proto bych Ti ráda popřála svátek, jaký sis vysnila.

Jak si splnit přání

Jak správně formulovat přáníMožná právě ve způsobu, jak svá přání formulujete.✓ Věř svému přání.✓ Uvědom si, jestli je to opravdu tvé přání a je vhodné mu dát energii.✓ Formuluj pozitivně a v přítomném prostém čase.✓ Po vyslovení přání s úctou poděkuj za jeho naplnění.

Jak se píše Den dětí

S velkým písmenem píšeme: názvy (státních) svátků a významných dnů: Vánoce, Velikonoce, Štědrý den, Památka zesnulých, Den dětí, Den české státnosti, Mezinárodní den žen, Den díkůvzdání

Jak se píše Den matek

Odpověď na otázku, kterou jsme položili výše, je jednoduchá: ano. Pravidla pravopisu totiž říkají, že názvy významných dnů a svátků se v češtině píší výhradně s velkým počátečním písmenem. To tedy platí i pro slovní spojení Den matek – jde o víceslovné jméno významného dne, u kterého musí být vždy velké D a malé M.