Jak se stát armádním psovodem?

Jak se stát psovodem u armády

25.11. Zájemci o tuto pozici se mohou registrovat prostřednictvím webového portálu www.kariera.army.cz kde stačí pouze vyplnit jednoduchý registrační formulář a po té vyčkat na telefonát profesního poradce Rekrutačního střediska.
Archiv

Jak se přihlásit do armády

Cesta ke kariéře vojáka z povolání: Pro všechny zájemce o vstup do Armády České republiky jsou nově zpřístupněny náborové stránky https://kariera.army.cz (https://kariera.army.cz/) .

Kdo může být povolán do armády

Podmínky pro přijetí do Armády ČR (dle zákona číslo 221/1999): věk 18 let a více. občanství ČR. trestní bezúhonnost.

Co obnáší práce vojáka

Voják se účastní tuzemských a zahraničních vojenských operací. Odpovídá za svěřenou vojenskou výstroj a výzbroj, obsluhuje motorová vozidla a vojenskou techniku a vypomáhá civilnímu obyvatelstvu v případě mimořádných událostí.

Co je to kynologie

Kynologie se zabývá studiem psů jako živočišného druhu z biologického hlediska, ale tento pojem se také často používá k označení těch, kdo se psům věnují jako domácím mazlíčkům a společníkům.

Co je úkolem vojenských kynologů

Centrum vojenské kynologie plní tyto hlavní úkoly:

provádí posouzení služebních psů pro potřeby resortu MO, k tomu zpracovává podklady pro centrální evidenci; vojenským útvarům a zařízením poskytuje odbornou metodickou pomoc v oblasti vojenské kynologie; podílí se na reprezentaci AČR v oblasti kynologie.

Jaký by měl být voják

Voják musí být sociabilní, otevřený, komunikativní, schopný týmové spolupráce. Vedle toho musí umět regulovat své chování, předvídat důsledky svých rozhodnutí. A nezbytná je samozřejmě také zdravá míra agresivity, voják musí být schopen vystřelit po nepříteli.

Co musí splnovat voják

Kdo všechno je ke službě v armádě způsobilý Kromě plnoletosti a trestní bezúhonnosti musí uchazeč mít dokončené alespoň učňovské vzdělání a nesmí být členem žádné politické strany nebo odborové organizace.

Jak dlouho trvá vojna

Povinná vojna až na dva roky

Dvouletá vojna trvala až do roku 1990 a běžná doba nástupu byla v osmnácti letech nebo po skončení střední školy. Od roku 1990 byla postupně krácena a došlo i k uzákonění možnosti civilní služby. Od roku 1993 byla vojenská služba už jen roční.

Koho by se týkala mobilizace

Mobilizací ozbrojených sil České republiky se rozumí hromadné povolávání vojáků v záloze k výkonu mimořádné služby za válečného stavu. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná (nezbytný počet vojáků v záloze) nebo všeobecná (hromadné povolání vojáků v záloze).

Jak se připravit na armádu

SKOK DALEKÝ Z MÍSTA

Pro skok daleký můžeš trénovat opakovaně skoky snožmo do výšky a do dálky, také v několika opakováních. Cvičení prováděj 2x až 3x do týdne. Další cviky na zvýšení výkonu ve skoku dalekém z místa: násobné skoky jednonož, střídavě levá a pravá noha (například pětiskok na levé/pravé noze a tak dále)

Jak se zdraví vojáci

Salutování se v mnoha zemích světa obvykle provádí napnutou pravou rukou, kterou si voják přiloží buďto ke štítku své vojenské čepice (nebo jiné standardní pokrývky hlavy) případně pouze k pravému spánku své hlavy.

Jak se jmenuje Sport pro psy

Tažné sporty (bikejöring/skijöring/závody psích spřežení)

Mezi tyto psí sporty řadíme bikejöring, skijöring nebo závody psích spřežení. Pes svou silou – sám nebo v týmu s několika dalšími psy – za sebou táhne člověka na kole, lyžích nebo saních.

Co je to Čmku

Českomoravská kynologická unie, z. s. (dále jen "ČMKU") je samosprávným a dobrovolným sdružením právnických osob, zabývajících se výhradně kynologickou činností na území České republiky. 2.1. Činnost ČMKU a právnických osob v ní sdružených je zaměřena výhradně na zájmovou, obecně prospěšnou kynologickou činnost.

Kde se nachází centrum vojenské kynologie

Liberecký kraj – Ten vede Centrum vojenské kynologie v Chotyni. Grabštejn nevyhledávají jen turisté, ale i armádní psovodi. V podhradí totiž sídlí Centrum vojenské kynologie. Svůj domov tu našel i psí válečný veterán Athos, který se vyznamenal v Afghánistánu.

Jakou výplatu má voják

„Příplatek kromě rizika zohledňuje také to, že po celou dobu služby v zahraničí nemá voják nárok na volno ani na žádné jiné příplatky,“ dodal Pejšek. Základní tarifní plat mají například desátníci 26 260 korun, rotní 32 430 korun, praporčíci 39 640 korun nebo majoři 55 310 korun.

Kdy bude povinná vojna

1. ledna 2005 – Česká armáda bude od tohoto data plně profesionální. Branná povinnost bude vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Kdo zrušil vojnu

Po téměř 140 letech skončí v českých zemích letos v prosinci základní vojenská služba. Prezident České republiky Václav Klaus podepsal ve čtvrtek 18. listopadu 2004 zákony, které ruší povinnou základní službu v Armádě České republiky.

Kdo je povolan při mobilizaci

Každý muž pokud neměl zdravotní výjimku, absolvoval základní vojenskou službu. Byl vycvičen v určité specializaci a v případě mobilizace byl povolán k příslušnému útvaru. V době míru měla Československá armáda více než 200 000 vojáků v 17 pěších a 4 rychlých divizích a k tomu dostačený počet vojáků v záloze.

Kdo může mobilizovat

Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil

Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná. Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje prezident republiky na návrh vlády. Prezident republiky mobilizaci vyhlašuje v hromadných sdělovacích prostředcích.

Jak zvládnout fyzické testy

Nejúčinnějším cvičením na zvýšení výkonu při klicích je – překvapivě – provádění samotných kliků. Pokud zatím nezvládáš celou sérii cviku, prováděj alespoň částečná opakování. Cvič ale vždy do maxima tvých sil a v několika sériích (3 až 6), 3x až 4x týdně.

Kdo se muze stát Vojakem

Kdo všechno je ke službě v armádě způsobilý Kromě plnoletosti a trestní bezúhonnosti musí uchazeč mít dokončené alespoň učňovské vzdělání a nesmí být členem žádné politické strany nebo odborové organizace.

Jak získat vyšší hodnost

Jmenování do vyšší hodnosti

Voják může být do vyšší hodnosti stanovené pro služební místo jmenován nejdříve dnem zařazení na služební místo, pokud pro ni splnil kvalifikační předpoklady, byl pro ni hodnocen jako způsobilý a v dosažené hodnosti setrval alespoň nejkratší stanovenou dobu.

Co to je canisterapie

Definice canisterapie – je kontakt člověka a psa zaměřený na udržení, nebo zlepšení kvality života, který se nachází v nepříznivé životní situaci. Udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, rozvoj osobnosti, sociální integrace nebo zmírnění negativních dopadů klientovy životní situace.

Co je Mantrailing

Hledání pohřešovaných osob může probíhat na několika úrovních a často se v něm uplatňují právě psi. A právě téhle činnosti se věnuje disciplína zvaná mantrailing.