Jak se zbavit ukotvení ve Wordu?

Jak zrušit ukotvení objektu Word

Uvolnění ukotvení textuOznačte ukotvený text.Vyberte položky nabídky Zpracovat > Text > Zrušit ukotvení. Text bude přesunut zpět na pozici, ve které se nacházel před svým ukotvením.

Jak se zbavit podbarvení ve Wordu

Vyberte text, ze kterého chcete zvýraznění odebrat, nebo stisknutím Ctrl+A vyberte veškerý text v dokumentu. Přejděte na Domů a vyberte šipku vedle možnosti Barva zvýraznění textu. Vyberte Bez barvy.

Jak odstranit titulek ve Wordu

Odstranění titulku

Pokud chcete titulek odstranit, vyberte ho myší a stiskněte Delete. Když v dokumentu odstraníte všechny nežádoucí titulky, měli byste zbývající titulky aktualizovat. Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberte celý text dokumentu a potom stisknutím klávesy F9 všechny titulky aktualizujte.

Jak svázat titulek s obrázkem

WordKlikněte na obrázek, ke kterému chcete přidat titulek.Klikněte na Reference > Vložit titulek.Můžete použít výchozí titulek, který se zobrazuje v poli Titulek.

Jak zrušit ukotvení v Excelu

Na kartě Zobrazení > Okno > Uvolnit příčky.

Jak přesunout obrázek ve Wordu

Pokud chcete obrázek posunout jen o maličký kousek, vyberte ho, podržte klávesu Ctrl a klikejte na klávesy šipek. Jestli chcete posouvat několik objektů naráz, napřed je seskupte: Vyberte první objekt. Podržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte další objekty.

Jak zrušit formátování

Vyberte text, kterému chcete vrátit jeho výchozí formátování. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na Vymazat veškeré formátování. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na Vymazat veškeré formátování. Na kartě Zpráva klikněte ve skupině Základní text na Vymazat veškeré formátování.

Jak vypnout tmavý režim ve Wordu

Vypnutí tmavého režimu pro aplikaci MicrosoftuPřejděte na předvolby aplikace (například v Word vyberte Word > Předvolby).Vyberte kartu Obecné .V části Přizpůsobit vyberte Vypnout tmavý režim.

Jak odstranit poslední stránku ve Wordu

Klikněte nebo klepněte na libovolné místo na stránce, kterou chcete odstranit, stiskněte Ctrl+G. Do pole Zadejte číslo stránky zadejte \page. Stiskněte enter na klávesnici a pak vyberte Zavřít. Ověřte, že je vybraný obsah stránky, a potom na klávesnici stiskněte Delete.

Jak aktualizovat seznam obrázku ve Wordu

Aktualizace seznamu obrázkůKlikněte na tabulku obrázků v dokumentu. Tím se zvýrazní celá tabulka.Klikněte na Reference > Aktualizovat tabulku.V dialogovém okně Aktualizovat tabulku obrázků vyberte aktualizaci.Klikněte na OK.

Jak ukotvit tabulku ve Wordu

Umístěte kurzor na objekt v odstavci, kde chcete ukotvení uzamknout. Klikněte na tlačítko Pozice na kartě FORMÁT ve skupině Uspořádat a vyberte volbu Další možnosti rozložení. V zobrazeném okně zatrhněte políčko Uzamknout ukotvení. Potvrďte tlačítkem OK.

Jak na podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak se ukotvit

Krátké cvičení pro ukotvení při akutním stresuZkoumejte své myšlenky a pocity. zaujměte přístup jako zvědavý vědec, který pouze pozoruje, co se děje.Vraťte se zpět ke svému tělu. položte chodidla na zem.Ponořte se plně do toho, co děláte – zapojte všechny smysly.

Jak zarovnat obrázky vedle sebe Word

Zarovnání objektu s jinými objekty, okraji nebo stránkou

Podržte stisknutou klávesu Shift a pomocí myši nebo touchpadu vyberte objekty, které chcete zarovnat. Vyberte Formát obrazce nebo Formát obrázku. Vyberte Zarovnat. Pokud možnost Zarovnat na kartě Formát obrazce nevidíte, vyberte Uspořádat a pak zvolte Zarovnat.

Jak trvalé odstranit revize ve Wordu

Odstranění všech komentářůPřejděte na kartu Revize.V rozevíracím seznamu Odstranit vyberte Odstranit všechny komentáře v dokumentu.

Jak ukončit revize ve Wordu

Vypnutí sledování změnNa kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.V rozevíracím seznamu Sledování změn vyberte Vypnuto.

Jak změnit černé pozadí ve Wordu

Přidání nebo změna barvy pozadí

Přejděte na Návrh > barva stránky. V části Barvy motivu nebo Standardní barvy zvolte požadovanou barvu.

Jak vypnout tmavý režim ve Wordu Mac

Přejděte na předvolby aplikace (například v Word vyberte Word > Předvolby). Vyberte kartu Obecné . V části Přizpůsobit vyberte Vypnout tmavý režim.

Jak smazat stránku

Klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky a stiskněte Klávesu Delete.

Jak odstranit konec oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Jak aktualizovat seznam příloh ve Wordu

Aktualizace seznamu obrázků

Word existující seznam obrázků vytvoří znovu a zanese do něj provedené změny. Můžete aktualizovat celý seznam nebo jenom čísla stránek. Stiskněte klávesu CONTROL, klikněte na seznam obrázků a potom klikněte na Update Field (Aktualizovat pole).

Jak poznáš že je soubor vytvořený pro starý nebo nový Formát Wordu

12. Jak poznáš, že je soubor vytvořený pro starý, nebo nový formát Wordu Podle koncovky dokumentu. Starý formát používá koncovku DOC, nový používá koncovku DOCX.

Jak ukotvit příčky

Ukotvení sloupců a řádkůVyberte buňku pod řádky a napravo od sloupců, které mají zůstat při posouvání stále zobrazené.Vyberte Zobrazení > Ukotvit příčky > Ukotvit příčky.

Jak Ztučnit tabulku ve Wordu

Tabulku označíte a na pásu karet Nástroje tabulky klikněte na záložku Návrh. Zde vyberete Ohraničení -> Ohraničení a stínování. Po kliknutí se otevře okno Ohraničení a stínování, viz obrázek dole. Zde máte možnost nastavit styl čáry, barvu a šířku.

Kde najdu podmíněné formátování

Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na Spravovat pravidla. Zobrazí se dialog Správce pravidel podmíněného formátování.