Jak se zbavit zápatí ve Wordu?

Jak zrušit propojení Záhlaví ve Wordu

Klikněte nebo klepněte na stránku na začátku oddílu. Vyberte Rozložení > konce > Další stránka. Poklikejte na záhlaví nebo zápatí na první stránce nového oddílu. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypněte, a zrušte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem.

Jak zrusit oddil

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky. Přejděte na Domů avyberte Zobrazit všechny netisknutelné znaky. Vyberte konec oddílu a stiskněte Klávesu Delete.

Jak odstranit ohraničení ve Wordu

Odebrání ohraničení stránkyNa kartě Návrh zvolte Ohraničení stránky.V dialogovém okně Ohraničení a stínování zvolte v seznamu Použít na stránku (nebo stránky), kde chcete ohraničení odebrat.V části Nastavení zvolte Žádné.Vyberte OK.

Jak se zbavit okrajů ve Wordu

Změna nebo nastavení okrajů stránekNa kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Okraje.Klikněte na typ okraje, který chcete použít. Pokud chcete použít nejběžnější šířku okraje, klikněte na Normální.Můžete zadat vlastní nastavení okrajů.

Jak odstranit záhlaví z první strany

Změna nebo odstranění záhlaví nebo zápatí z první stránky

Poklikejte do oblasti záhlaví nebo zápatí (v blízkosti horního nebo dolního okraje stránky) a otevřete kartu Záhlaví a zápatí. Zaškrtněte políčko Jiné na první stránce a zjistěte, jestli je vybraná. Pokud ne: Zvolte možnost Jiné na první stránce.

Co to je záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole číslo stránky, datum, název souboru, atd.

Co je oddil ve Wordu

Dokument může být rozdělen na několik částí, které se označují jako oddíly. Nový dokument je tvořen vždy jediným oddílem. Rozdělení dokumentu na několik oddílů vám umožní nastavit vzhled dokumentu v různých oddílech odlišným způsobem.

Jak zobrazit oddíly

Zobrazení konců oddílůPřejděte na Domů > Zobrazit všechny netisknutelné znaky.Měly by se zobrazit konce oddílů, které budou vypadat podobně jako tento:

Jak odstranit červenou čáru ve Wordu

Klikněte na čáru, spojovací čáru obrazec, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Tip: Pokud chcete odstranit více čar nebo spojnic, vyberte první čáru, podržte klávesu CTRL, vyberte další čáry a stiskněte DELETE.

Jak se zbavit červené podtržení ve Wordu

Klikněte na Soubor > Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice, zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní a klikněte na OK.

Kde jsou ve Wordu okraje

Vyberte Rozložení > okraje > vlastní okraje. Nastavte okraje.

Jak zarovnat okraje ve Wordu

Zarovnání textu nebo přizpůsobení okrajů v textovém poliV textovém poli vyberte text, pro který chcete změnit vodorovné zarovnání.Na kartě Domů klikněte na možnost zarovnání, kterou chcete .

Jak upravit záhlaví a zápatí ve Wordu

Přejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí. Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí. Nebo můžete vytvořit vlastní záhlaví nebo zápatí tak, že vyberete Upravit záhlaví nebo Upravit zápatí.

Co je to záhlaví ve Wordu

Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek, logo, atp.) nebo pole, např. pole číslo stránky, datum, název souboru, atd.

Jak odstranit záhlaví a zápatí

Odebrání všech záhlaví a zápatíKlikněte na Vložení > Záhlaví a zápatí.V pravém horním rohu dokumentu vyberte Možnosti > Odebrat záhlaví a zápatí.

Jak zarovnat zápatí

Poklikejte do oblasti záhlaví nebo zápatí. Vyberte text, který chcete změnit, a zadejte místo něj nové záhlaví nebo zápatí. Vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo poklikáním kamkoli mimo oblast záhlaví nebo zápatí a ukončete ho.

Jak změnit oddíl

Ve správě disků klikněte pravým tlačítkem na existující svazek, kde chcete další oddíl④, pak vyberte [Zmenšit oddíl]⑤. Funkce zmenšení oddílu automaticky vypočítá maximální velikost, kterou můžete změnit. Můžete také zadat velikost, o kterou chcete oddíl zmenšit⑥ a pak vybrat možnost [Zmenšit]⑦.

Jak rozdělit oddíl

Přidání konce oddíluVyberte, kde má nový oddíl začít.Přejděte na Rozložení > Konce.Zvolte typ zalomení oddílu, který chcete: Další stránka Konec oddílu spustí nový oddíl na následující stránce. Spojité Konec oddílu spustí nový oddíl na stejné stránce.

Jak rozdělit dokument ve Wordu na oddíly

Rozdělení dokumentu na více oddílů provedete tímto postupem:Postavte kurzor do místa dokumentu, kde má začínat nový oddíl.Na kartě Rozložení stránky klepněte na tlačítko Konce.Ze zobrazené nabídky použijte příkaz Konce oddílů – Další stránka.

Jak zobrazit oddíly ve Wordu

Počitadlo oddílů je možné si nechat zobrazit na stavovém řádku (klikněte pravým tlačítkem myši na stavový řádek umístěný v dolní části okna dokumentu a zaškrtněte volbu Oddíl) ve tvaru „ODDÍL: 1“ atd. Pro vložení konce oddílu do dokumentu použijte tento postup: Umístěte kurzor na místo, kde chcete vložit konec oddílu.

Jak se ve Wordu zbavit čáry

Odebrání vodorovné čáryUmístěte kurzor bezprostředně nad vodorovnou čáru.Na kartě Domů klikněte na šipku vedle tlačítka Ohraničení a stínování a potom klikněte na Bez ohraničení.

Jak zkontrolovat chyby ve Wordu

Otevřete dokument nebo položku, kterou chcete zkontrolovat. V nabídce Soubor klikněte na Možnosti > Kontrola pravopisu a mluvnice > Znovu zkontrolovat dokument. V Outlooku tuto možnost najdete v nabídce Soubor > Možnosti > Pošta > Pravopis a automatické opravy.

Jak odstranit modré podtržení ve Wordu

Modré podtržení:

Klepněte pravým tlačítkem myši na podtržené slovo a zobrazí se navržené změny (v některých případech nenabízí aplikace Word alternativní změny pravopisu). Klepnutím na navržené slovo nahradíte slovo v dokumentu a podtržení zmizí.

Jak provést kontrolu pravopisu ve Wordu

V nabídce Word klikněte na Předvolby > Pravopis a gramatika. V dialogovém okně Pravopis a gramatika v části Kontrola pravopisu zaškrtněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní. V části Gramatika zaškrtněte políčko Automatická kontrola gramatiky nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Jak udělat záhlaví a zápatí ve Wordu

Přidání standardního nebo přizpůsobeného záhlaví nebo zápatíPřejděte na Vložení > Záhlaví nebo Zápatí.Vyberte si ze seznamu standardních záhlaví nebo zápatí, přejděte na seznam možností Záhlaví nebo Zápatí a vyberte požadované záhlaví nebo zápatí.Až budete hotovi, vyberte Zavřít záhlaví a zápatí nebo stiskněte Esc.