Jak sestrojit graf funkce Excel?

Jak udělat graf z tabulky

Vytvoření grafuNa telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete tabulku v aplikaci Tabulky Google.Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.Klepněte na Vložit. Graf.Volitelné: Chcete-li zvolit jiný graf, klepněte na Typ. Potom vyberte některou z těchto možností.Klepněte na Hotovo .

Jak propojit body v grafu v Excelu

Vyberte data, která chcete vykreslit v bodovém grafu. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit bodový graf (X, Y) nebo Bublinový graf. Klikněte na Bodový.

Jak vložit data do grafu v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a zvolte Vybrat data. Na listu, který obsahuje zdrojová data grafu, se zobrazí dialogové okno Vybrat zdroj dat. Po opuštění dialogového okna klikněte na list a potom kliknutím a přetažením vyberte všechna data, která chcete použít pro graf, včetně nové datové řady.

Jak vytvořit výsečový graf v Excelu

Klikněte na Vložení > Graf > Výsečový a potom vyberte výsečový graf, který chcete do snímku přidat. V zobrazené tabulce nahraďte zástupná data vlastními informacemi. Další informace o tom, jak uspořádat data výsečového grafu, najdete v části Data pro výsečové grafy. Po dokončení tabulku zavřete.

Jak vytvořit kombinovaný graf v Excelu

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak přidat popisek do grafu

Přidání popisků dat ke grafuKlikněte na datovou řadu nebo graf.V pravém horním rohu vedle grafu klikněte na Přidat prvek grafu.Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.Pokud chcete popisek dat zobrazit uvnitř bublinového obrazce s textem, klikněte na Popisek dat.

Jak udělat kombinovany graf

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak vytvořit paprskový graf

Vložení grafu je jednoduché, označíme připravenou tabulku a z karty Vložení ze skupiny Grafy vybereme Další grafy a poté si můžeme vybrat: Paprskový

Jak pracovat s grafem

Přidání grafu do dokumentu ve WorduKlikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.Pokud chcete, můžete pomocí tlačítka Možnosti rozložení

Jak přidat graf do grafu

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak vložit titulek ke grafu

2) Vložení titulku ke grafu

Pokud už tedy v práci nějaký graf máte, klikněte na něj pravým tlačítkem myši. V kontextové nabídce vyberte položku Vložit titulek.

Jak popsat tabulky a grafy v bakalářské práci

„Zjištění a výsledky analýzy je třeba v grafu zvýraznit a prodat,“ doporučuje Marek. Typicky chybným příkladem jsou neseřazené sloupce sloupcového grafu, které zbytečně čtenáře nutí, aby si data analyzoval sám. Cokoliv, co vizuálně rozbije masu textu, přitáhne pozornost čtenáře. To platí pro obrázky, diagramy i grafy.

Jak zobrazit graf v Excelu

Zobrazení nebo skrytí tabulky dat

Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na položku Tabulka dat. Proveďte jednu z následujících akcí: Pokud chcete zobrazit tabulku dat, klikněte na Zobrazit tabulku dat nebo Zobrazit tabulku dat s klíči legendy.

Jak vytvořit sloupcový graf v Excelu

Excel 2016: Klikněte na Vložit > vložit sloupec nebo pruhový graf a vyberte možnost sloupcového grafu podle svého výběru. Excel 2013: Klikněte na > Vložit sloupcový graf a vyberte možnost sloupcového grafu podle svého výběru.

Jak vytvořit graf v Excelu

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak vytvořit bublinový graf v Excelu

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Grafy na šipku vedle položky Bodové grafy. Vyberte bublinu s ikonou 3D efektu.

Jak vytvořit graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak správně popisovat grafy

Klikněte na datovou řadu nebo graf. Pokud chcete vytvořit popisek pro jeden datový bod, po kliknutí na řadu klikněte na tento datový bod. > popisky dat. Pokud chcete změnit umístění popisku, klikněte na šipku a vyberte jednu z možností.

Jak vložit kombinovaný graf

Vytvoření kombinovaného grafu přidáním vedlejší osy

Klikněte na libovolné místo v grafu, který chcete změnit na kombinovaného grafu zobrazte Nástroje grafu. Klikněte na Návrh > změnit typ grafu. Na kartě Všechny grafy vyberte Typ kombinovaný a potom vyberte graf Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose.

Jak vložit titulek do tabulky

Přidání titulkůVyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek.Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek.V seznamu Popisek vyberte popisek, který nejlépe popisuje objekt, například Obrázek nebo Rovnice.

Jak popsat krabicový graf

Krabicový graf znázorňuje rozdělení dat do kvartilů a zvýrazňuje medián a odlehlé hodnoty. Z krabic můžou vést vertikální čáry nazývané „vousy“. Tyto čáry označují proměnlivost mimo horní a dolní kvartily a jakýkoliv bod mimo tyto čáry, neboli vousy, je považovaný za odlehlou hodnotu.

Jak se dělá sloupcový graf

Pokud chcete vytvořit sloupcový graf, postupujte takto: V e-mailové zprávě klikněte na Vložit > graf. V dialogovém okně Vložit graf klikněte naSloupec a vyberte požadovanou možnost sloupcového grafu a klikněte na OK. Excel se otevře v rozděleném okně a zobrazí ukázková data na listu.

Jak vložit titulek ke grafů

2) Vložení titulku ke grafu

Pokud už tedy v práci nějaký graf máte, klikněte na něj pravým tlačítkem myši. V kontextové nabídce vyberte položku Vložit titulek.

Jak přidat titulek k obrázku

WordKlikněte na obrázek, ke kterému chcete přidat titulek.Klikněte na Reference > Vložit titulek.Můžete použít výchozí titulek, který se zobrazuje v poli Titulek.

Jak vytvořit v Excelu krabicový graf

V Excelu klikněte na Vložit > Vložit statistický graf >Box and Whisker , jak je znázorněno na následujícím obrázku. Důležité informace: V Word, Outlooku a PowerPointu funguje tento krok trochu jinak: Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Graf.