Jak si udělat patent?

Co všechno se dá patentovat

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.
Archiv

Jak si zažádat o patent

O udělení patentu se žádá u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Rozhodují i minuty. Následující čekání je ale dlouhé – na zveřejnění ve Věstníku Úřadu si počkáte 18 měsíců, na podávání připomínek a žádostí o úplný průzkum žádosti (jestli řešení opravdu splňuje všechny podmínky) je lhůta 36 měsíců od podání přihlášky.
Archiv

Jak dlouho platí patent

Registrací patentu získáte na svůj vynález na omezenou dobu (většinou 20 let) výlučné právo (v tomto případě 27 členských států EU).

Jak koupit patent

Vyřízení službyCo potřebujete, pokud službu řešíte. Vyplněný formulář žádost o převod / žádost o změnu a převodní smlouvu.Kde a jak službu řešit. Žádost o převod se podává na Úřadu průmyslového vlastnictví.Kolik budete platit. Přijetí žádosti o zápis převodu je zpoplatněno částkou 600 Kč.

Kdo vydává patenty

Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky. Tu může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož je toto právo převedeno. Jde-li o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Co umožňoval toleranční patent

Za vlády Josefa II., který byl osvícenskými myšlenkami ovlivněn, bylo zrušeno nevolnictví a vydán toleranční patent, který umožňoval v omezené míře náboženskou svobodu. Došlo i k částečnému zrušení cenzury.

Jak patentovat značku

Patentování v České republice

V České republice uděluje patenty Úřad průmyslového vlastnictví. Žádost o patent se podáván formou přihlášky s přiloženou dokumentací o vynálezu. Ta prochází průzkumem a jsou zjištěny nedostatky vynálezu. V dnešní době lze přihlášku podat i elektronicky.

Kdo má právo na patent

(1) Právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce. (2) Původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací. (3) Spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu.

Co se vynalezlo v Česku

Rubrika České vynálezy. Z Česka pochází řada opravdu unikátních a po světě nyní již rozšířených vynálezů. Na příklad hromosvod (byť v USA s ním přišel Benjamin Franklin), dačická kostka cukru, Wichterleho kontaktní čočky či Resslův lodní šroub.

Kdo nastoupil na trůn po Josefovi 2

Leopold II.
Narození 5. května 1747 Vídeň, Habsburská monarchie
Úmrtí 1. března 1792 (ve věku 44 let) Vídeň, Habsburská monarchie
Pohřben Císařská hrobka ve Vídni
Předchůdce Josef II. František II. (v Toskánsku)

Kdo zrušil nevolnictví

Tištěný patent o zrušení nevolnictví vydaný císařem Josefem II. dne 1. listopadu 1781 vyvazoval poddané z osobní závislosti na vrchnostech a zaváděl „mírnou podda- nost“ (poddanství). Patent zaručoval poddaným právo vstupovat do manželství, stěhovat se a dávat děti na učení či do škol, a to bez souhlasu vrchnosti.

Co chrání patent

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. V České republice udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

Co Česko dalo světu

České vynálezy, které změnily světSilonky – punčochy z materiálu, který vynalezl Otto Wichterle.Pexeso aneb PEKelně SE SOustřeď –společenská hra původem z Česka.Protitankový ježek aneb rozsocháč – vynález českého legionáře.Muttichovy němé značky – unikátní turistické značení v Krkonoších.

Co vymysleli v Rusku

ruským vynálezem první parní stroj pro důlní práce, destilace a krakování nafty, zplynování uhlí přímo v ložiskách, v metalurgii dobývaní zlata kyanováním, zpracování platiny, ve strojnictví motorový člun, kombajn a traktor, letadlo, helikoptéra a stratostat.

Co se stalo v roce 1780

ledna – V bitvě u mysu sv. Vincence v rámci americké války za nezávislost zvítězilo britské námořnictvo nad španělským. 19. května – Na severovýchodě Severní Ameriky během dne padla silná a obtížně vysvětlitelná temnota, patrně následek velkých lesních požárů.

Jak žili poddaní

Poddanství byla povinnost poddaného (člověka, původně osadníka) vůči vrchnosti, státu a církvi. Nejstarší povinností byl peněžní ourok, který původně převládal. Další povinností byla robota (práce), která zpočátku byla okrajová, a naturálie (tzv. osep), většinou jisté množství obilí.

Co se vynalezlo v ČR

České vynálezy a vynálezciHeliogravura.Otto Wichterle: Kontaktní čočky a silon.Lodní šroub.Semtex.Antonín Holý: Léčebné preparáty proti AIDS.Remoska.Machovo číslo.Jára Cimrman.

Kam patří Rusko

Rusko se nachází na východě Evropy a severu Asie, pokrývá asi třetinu Eurasie a devítinu rozlohy Země. Evropská část země (asi 23 % plochy) zahrnuje území západně od pohoří Ural. Asijská část Ruska, která zabírá asi 76 % rozlohy a leží na východ od Uralu, se také nazývá Sibiř nebo Dálný východ.

Co je za den 3 ledna

1961 – Explodoval americký experimentální reaktor SL-1. 1993 – George Bush a Boris Jelcin v Moskvě podepsali Dohodu o snížení počtu strategických zbraní START II. 1999 – K Marsu odstartovala kosmická sonda Mars Polar Lander. 2004 – Při havárii Boeingu na trase z egyptského Šarm aš-Šajchu do Paříže zahynulo 148 lidí.

Co se stalo 23 února

1941 – Glenn Seaborg v USA jako první izoloval čisté plutonium. 1945 – Druhá světová válka: Američané osvobodili Manilu, hlavní město na Filipínách. V Polsku v Poznani kapitulovali Němci pod tlakem polských a ruských sil. 1947 – Byla založena Mezinárodní organizace pro normalizaci – ISO.

Jaké povinností měli poddaní

Poddanství byla povinnost poddaného (člověka, původně osadníka) vůči vrchnosti, státu a církvi. Nejstarší povinností byl peněžní ourok, který původně převládal. Další povinností byla robota (práce), která zpočátku byla okrajová, a naturálie (tzv. osep), většinou jisté množství obilí.

Kdo je to poddaný

Poddaný byl v evropském pojetí od středověku do 19. století ten, který podléhal panství jiného. Poddaní nebyli úplně osobně svobodní. Vztah mezi poddaným a jeho vrchností byl právně upraven a mohl mít mnoho různých podob: od spíše symbolického podřízení přes robotnictví k nevolnictví.

Jak je to s Krymem

Republika Krym vyhlásila nezávislost na Ukrajině a obratem 21. března 2014 začlenilo Rusko na žádost okupovaného parlamentu Republiky Krym jak Krym, tak město Sevastopol do svého státního území. Představitelé Ukrajiny a většiny zemí světa, kteří se k situaci vyjádřili v rezoluci OSN, tyto kroky považují za nelegální.

Co je to Krym

Republika Krym či Krymská republika (rusky Республика Крым; ukrajinsky Республіка Крим; krymskou tatarštinou Къырым Джумхуриети) je z pohledu mezinárodního práva sporná republika Ruské federace rozkládající se na větší části Krymského poloostrova, který si nárokuje Ukrajina jako Autonomní republiku Krym.

Co se stalo 61

Události1318 – Panovník Jan Lucemburský přijel do Brna kvůli sporům se šlechtickou klikou Jindřicha z Lipé.1347 – Karel IV. se vrací z bitvy u Kresčaku.1584 – V Čechách skončila platnost juliánského kalendáře, po pondělí 6.1899 – Vznikla Česká strana agrární.1918 – Podepsána Tříkrálová deklarace.