Jak skladovat energii z fotovoltaiky?

Co s přebytkem energie z fotovoltaiky

Přebytek vyrobené elektřiny využijete i k ohřevu vody

Nadbytečnou energii můžete využít k ohřevu vody. Budete potřebovat ohřívač nebo zásobník, který je přímo uzpůsobený ke spotřebě přebytků energie z fotovoltaické elektrárny.

Jak lze skladovat elektrickou energii

Energii elektrickou lze skladovat pouze omezeně za pomocí akumulátorových baterií, galvanických článků, kondenzátorů a palivových článků.

Co dělat s přebytečnou energii

S nadbytečnou elektřinou z fotovoltaiky můžete naložit těmito způsoby:Odevzdávat ji zadarmo do distribuční sítě.Prodávat přetoky za spotovou cenu na burze.Prodávat přebytky za fixní částky.Využívat virtuální baterii.Prodávat nejen přetoky, ale veškerou elektřinu.

Jak ukládat solární energii

V případě solárního systému a systému skladování energie můžete místo exportu přebytečné solární produkce do sítě tuto elektřinu nejprve použít k nabíjení systému skladování energie. Když pak budete elektřinu využívat po západu slunce, můžete čerpat ze solární baterie místo z elektrické sítě.
Archiv

Kdo vykupuje přebytky z FVE 2023

Přebytky se vykupují za fixní cenu i za cenu za hodinu výkonu. Pro zjištění přesné částky je nutné ČEZ kontaktovat. Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu.

Co vědět o fotovoltaice

Fotovoltaika je výroba elektřiny ze slunečního záření, principiálně založená na fotoelektrickém jevu. Energie fotonů ze světla, které dopadá na fotovoltaickou buňku, z ní vyráží volné elektrony – vytváří stejnosměrný elektrický proud. Fotovoltaická buňka je v podstatě plošná dioda zapojená v závěrném směru.

Jak lze akumulovat energii

K akumulaci elektrického výkonu se dá nejjednodušeji využít tím způsobem, že co nejtěžší setrvačník upevníme na hřídel elektromotoru, poháněného elektrickým proudem, jehož "dávku" potřebujeme akumulovat. Při odběru energie se elektromotor chová jako dynamo či alternátor a akumulovanou energii vrátí!

Jak funguje virtuální baterie

Díky virtuální baterii nemusíte vlastnit akumulátor, tedy fyzickou baterii, abyste mohli vyrobenou elektřinu používat, kdykoliv potřebujete. Funguje na principu uschování přebytečné elektřiny přímo v distribuční síti. Tuto elektřinu pak spotřebujete později.

Kam ukládat přebytky z FVE

Kromě přetoků do sítě je možné přebytky plně využít v domácnosti: akumulovat je do finančně náročných baterií, nebo ukládat do vody pomocí elektrického topného tělesa.

Kdo vykupuje elektřinu z FVE

Vyplatí se výkup přebytků z FVE 2023

Výkupce Vyděláte Zaplatíte
Armex Energy 2 000 Kč/MWh 50 Kč/měsíc
Pražská plynárenská 4 300 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Nano Green Spot 600 Kč/MWh 89 Kč/měsíc
Tedom energie Spot 250 Kč/MWh 109 Kč/měsíc

Jak funguje baterie u fotovoltaiky

Jak funguje fotovoltaika s baterií

Stejnosměrný proud ze solárních panelů je veden kabely do měniče. V něm je stejnosměrný proud přeměněn na střídavý, který je v domácnosti použitelný. Měnič je následně propojen s bateriemi. Ty mohou být umístěny v bateriovém boxu nebo stát samostatně.

Za jakou cenu vykupuje ČEZ elektřinu

Výkup elektřiny z výroben elektřiny

ve výši 1 Kč/MWh. Cenami se rozumí ceny v Kč bez daně dle platných právních předpisů (daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty).

Jak prodat energií z fotovoltaiky

Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie. Konkrétní podmínky pro obchod se zelenou elektřinou si určuje každý výkupce individuálně.

Jak velkou baterii k fotovoltaice

Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh). Pro malé rodiny do 3 osob, které žijí energeticky úsporně, navrhujeme baterie o kapacitě 6,1 kWh, nejčastějším řešením jsou baterie o kapacitě 9,1 kWh a do vícegeneračních domů instalujeme baterie s kapacitou 13,5 kWh.

Kdy se vyplatí fotovoltaika

Rozmezí návratnosti se však obecně udává od 5 do 15 let.

Pokud žijete v oblasti, kde je drahá elektřina, ale zároveň hodně svítí, fotovoltaika se vyplatí dokonce více než v oblastech s levnou elektřinou, kde je omezená doba svitu. V prvním kroku si tedy spočítejte spotřebu celé domácnosti a kolik za energii platíte.

Kde se akumuluje energie

Akumulace probíhá tak, že v čase přebytku energie v síti se setrvačník motoricky roztáčí až na 80 000 otáček za sekundu. Když dojde k výpadku jiného zdroje nebo je nedostatek energie v síti, akumulovaná kinetická (pohybová) energie rotujícího tělesa se opět mění v generátoru na energii elektrickou.

Jak funguje virtuální baterie od ČEZ

Máte fotovoltaiku bez domácí baterie, ale s virtuální baterií Jedná se o poměrně pohodlné řešení. Přebytky energie, které vyrobíte, ale nespotřebujete, přetečou do distribuční sítě. Vy ale dostanete slevu na silovou elektřinu, kterou si ze sítě zase kdykoli vezmete zpět.

Jak prodat energii z fotovoltaiky

Pokud váš současný dodavatel elektřiny vykupuje přetoky a vám vyhovují jeho podmínky a chcete přetoky prodávat u něj, musíte nejprve požádat svého distributora o povolení prodeje přetoků do sítě. Pak už jen stačí služby, které u dodavatele využíváte, rozšířit právě o možnost prodeje přetoků do sítě.

Kdy se vyplatí virtuální baterie

V současnosti se vám virtuální baterie vyplatí, pokud platíte vysokou cenu silové elektřiny – tzn. pokud vás 1 kWh odebrané elektřiny vyjde dráž než 1 kWh uložené a „vyzvednuté“ elektřiny (se všemi poplatky).

Kdo vykupuje přebytky z fotovoltaiky

Sysel je dodavatel elektřiny spadající pod firmu Solid Sun, která se zaměřuje na montáž fotovoltaických elektráren. Sysel vykupuje elektřinu za aktuální tržní cenu. Za službu se platí měsíční poplatek 179 Kč. Pokud nemáte licenci, pak od vás společnost Bezdodavatele vykoupí přebytek z FVE do 10 kWh za tržní cenu.

Co je to spotová cena elektřiny

Obchodník účtuje zákazníkům ceny takové, jaké jsou na spotovém trhu, cenu přepočítává podle okamžité spotřeby jednotlivých časových úseků pomocí přepočítaného typového diagramu dodávek (TDD). To proto, aby se zohlednily okamžité podmínky při odběru energie (třeba je teplo a netopí se).

Jak dlouho vydrží energie v baterií

současné baterie mají životnost přibližně 20–25 let.

Jak dlouho vydrží baterie 200Ah

Jezdíte-li v zimě na hory, je dobré v obytném autě mít alespoň 200Ah akumulátor (nebo 150Ah LiFePO), s těmi byste měli vydržet, při vším komfortu, alespoň 4 dny. (Výdrž je velmi individuální a záleží na množství používaných spotřebičů.

Proč si nepořídit fotovoltaiku

Solární panely jsou drahé

Solární panely bývaly v minulosti opravdu drahé, nyní už to ale určitě neplatí. Od uvedení prvních sériově vyráběných solárních panelů na trh v roce 1979 jejich cena stále klesá a účinnost naopak roste. Solární panely patří do stejné kategorie, jako mikroprocesory do osobních počítačů.

Co je lepší fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo

Oba tyto systémy dokáží totéž. Rozdíl je v pořizovacích nákladech, použití daného systému a jejich návratnost. Obecně lze říci, že solární ohřev vody je nesporně mnohem výhodnější, než tepelné čerpadlo. Oproti tomu k vytápění objektu se více hodí tepelné čerpadlo.